Tường Thuật Thánh Lễ Toàn Xá
của Các Giám Mục
sáng Chúa Nhật mùng 8 tháng 10/2000
tại Quảng Trường Thánh Phêrô ở Roma

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tường Thuật Thánh Lễ Toàn Xá của Các Giám Mục sáng Chúa Nhật mùng 8 tháng 10/2000, tại Quảng Trường Thánh Phêrô ở Roma.

 "Ngày hôm nay, chúng con muốn phó thác cho Mẹ tương lai đang chờ đón chúng con, vừa khẩn xin Mẹ đồng hành với chúng con trên đường đời. Ngày hôm nay, nhân loại đang làm chủ những phương tiện có sức mạnh vô song. Nhân loại có thể biến đổi thế giới nầy thành mảnh vườn tốt, hoặc làm cho nó tan thành tro bụi. Nhân loại đã có được những khả năng phi thường để can thiệp thẳng vào những nguồn mạch của sự sống. Nhân loại có thể xử dụng những khả năng đó cho điều tốt, trong giới hạn của quy luật luân lý, hoặc có thể chìu theo sự kiêu ngạo mù quáng của một khoa học không chấp nhận những giới hạn, đến độ chà đạp sự kính trọng cần có đối với mỗi người...Chúng con phó dâng cho Mẹ tất cả mọi người, bắt đầu từ những kẻ yếu đuối nhất: những con trẻ chưa được sinh ra và những trẻ em được sinh ra trong hoàn cảnh sống nghèo cùng và đau khổ, những người trẻ đang đi tìm ý nghĩa cuộc đời, những kẻ người không có công ăn việc làm, và những ai phải chịu đói khát và bệnh tật. Chúng con phó dâng cho Mẹ những gia đình bị tan rả, những gia đình không được ai trợ giúp và tất cả những ai sống cô đơn và không niềm hy vọng.... Lạy Mẹ, là Ðấng biết rõ những đau khổ và những hy vọng của Giáo Hội và thế giới, xin Mẹ hãy trợ giúp cho những con cái của Mẹ trong những thử thách hằng ngày mà đời sống dành sẳn cho mỗi người, và xin Mẹ hãy làm sao, ngỏ hầu nhờ qua những cố gắng của tất cả, bóng tối không chiến thắng trên ánh sáng. Ước chi tất cả mọi người khám phá ra Chúa Kitô, ánh sáng của thế gian và là đấng cứu độ duy nhất."

 Ðó là một đoạn trích từ lời kinh Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã đọc trước tượng Ðức Mẹ Fatima, để phó dâng Giáo Hội và Thế Giới cho Mẹ, vào lúc kết thúc Thánh Lễ Cử Hành Ngày Toàn Xá của các giám mục, sáng Chúa Nhật ngày 8 tháng 10/2000. Theo hãng thông tấn công giáo Thụy Sĩ, thì có khoảng 80 vị Hồng Y, và hơn 1500 linh mục, đồng tế với ÐTC. Ðây là cuộc tập họp các giám mục đông nhất tại Roma, kể từ sau công đồng Vaticano II đến nay. Nguyên văn lời Kinh Phó Dâng của ÐTC, sẽ được chia sẽ với quý vị trong mục "Gặp Gỡ ÐTC" vào ngày thứ tư 11 tháng 10. Mong quý vị sẽ theo dõi. Trong bài giảng trước đó, ÐTC đã nhắc đến trách nhiệm của vị chủ chăn như là kẻ chịu trách nhiệm về cộng đoàn giáo hội được trao phó cho, trên bình diện duy trì sự hiệp thông, cũng như trong những công tác truyền giáo. ÐTC đã nói như sau: "Ðối diện với hai chủ thuyết tương đối hóa và chủ quan, đang tác hại một phần lớn của nền văn hóa hiện nay, các giám mục được mời gọi bênh vực và cổ võ sự hiệp nhất trong giáo lý đức tin" giữa biết bao tiếng nói mâu thuẩn đang gieo rắc sự lộn xộn giữa các tín hữu. ÐTC cũng kêu gọi các giám mục hãy dấn thân phục vụ người nghèo, người bất hạnh, trong công bằng và tình thương. Ngài không quên nhắc đến những vị giám mục đã chịu chết tử đạo trong thế kỷ 20, và đã được Giáo Hội phong chân phước, hoặc phong hiển thánh. Ðặc biệt ÐTC đã nhắc đến 4 vị giám mục đã bị giết chết tại Trung Quốc, và đã được ngài phong hiển thánh hôm chúa nhật mùng 1 tháng 10/2000 nầy. ÐTC cũng đã không quên nhiều vị giám mục khác đã chịu chết trong những trại tập trung Ðức Quốc Xã, trong cuộc chiến nội bộ bên Tây Ban Nha, hoặc do bởi chế độ độc tài cộng sản. ÐTC cũng đã nhân dịp trọng đại nầy mà nói lên tình liên đới huynh đệ của những giám mục đang hiện diện với những giám mục hiện đang bị bách hại hoặc bị ngăn trở không cho thi hành tác vụ mục vụ.

 Chúng tôi sẽ còn có dịp chia sẻ nhiều hơn về những lời ÐTC đã ngỏ với các giám mục trong Ngày Toàn Xá của các Giám Mục, trong chương trình phát thanh kế tiếp.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page