Những ngày Toàn xá năm 2000
của Giới đại học

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Những ngày Toàn xá năm 2000 của Giới đại học.

 Roma - 01.9.2000 - Những ngày Toàn xá của Giới đại học được khởi sự từ Chúa nhật mồng 03.9.2000 và kết thúc vào Chúa nhật mồng 10.9.2000, bằng thánh lễ trọng thể do ÐTC chủ tế tại Quảng trường Thánh Phêrô.

 Sau đây là chương trình của nhừng ngày Toàn xá được tổ chứùc tại nhiều địa điểm khác nhau, trước khi tập trung về Roma.

 Chúa nhật 03.9.2000 - Khai mạc tại Giêrusalem bằng một buổi hòa nhạc.

 Thứ hai - 04.9.2000 - Công việc của những ngày Toàn xá được chính thức khởi sự: tại Giêrusalem, tại Saida (Liban), tại Roma và tại 17 thành phố khác nhau trong nước Ý, bằng 59 đại hội. Các vị tham dự sẽ thảo luận về những đề tài như: "Con người - Thành phố của con người - Cái nhìn của khoa học và Tính cách sáng tạo và ký ức" (memory) - Chung quanh đại hội, trong những ngày này, còn có nhiều sáng kiến khác nữa.

 Từ thứ năm - 07.9.2000 - Ngày Toàn xá diễn ra hoàn toàn tại Roma bằng cuộc gặp gỡ thế giới giữa các vị lãnh đạo các đại học.

 Thứ sáu - 08.9.2000 - Ban sáng, cuộc gặp gỡ thế giới giữa các vị tuyên úy Ðại học - Ban chiều: Forum quốc tế của các sinh viên (theo kiểu Forum quốc tế của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ đã diễn ra tại Roma từ 12 đến 15.8.2000) với sự tham dự của 400 sinh viên, thuộc các phái đoàn khác nhau và Forum quốc tế của các Viện Trưởng Ðại học, với sự tham dự của 280 vị đến từ năm Châu.

 Dĩ nhiên Cao Ðiểm của Những ngày Toàn xá của Giới đại học là cuộc gặp gỡ với ÐTC ngày thứ bẩy (09.9.2000) và Chúa nhật (10.9.2000).

 Thứ bẩy 9.9.2000 - Ban sáng, tại Thính đường Phaolô VI, cuộc gặp gỡ với ÐTC theo hình thức Buổi cử hành Lời Chúa. Sau bài Phúc âm, ÐTC đọc diễn văn cho Cộng đồng đại học tham dự. Ban chiều: lễ nghi sám hối theo từng nhóm tiếng nói khác nhau.

 Chúa nhật - 10.9.2000 - Thánh lễ bế mạc tại Quảng trường Thánh Phêrô do ÐTC chủ tế. Sau thánh lễ, ÐTC trao tặng cho các Ðại học thế giới một bức ảnh (mosaique) Ðức Trinh Nữ Maria, được tôn kính dưới tước hiệu "Sedes Sapientiae" (Ðức Bà là Tòa Ðấng khôn ngoan), tác phẩm của Linh mục Dòng Tên, Cha Marko Ivan Rupnik. Ảnh này, sau Ngày Toàn xá, sẽ khởi sự cuộc hành hương đến các Giáo phận, nơi có Ðại học, bắt đầu từ Athènes (thủ đô Hy lạp), thành phố của cuộc gặp gỡ của Tin Mừng với giới văn hóa thế giới, ngay từ thế kỷ đầu Giáo hội.

 Chương trình trên đây đã được trình bày trong một cuộc họp báo sáng thứ năm 31.8.2000 vừa qua. Hiện diện trong cuộc họp báo quan trọng này có: Ðức TGM Crescenzo Sepe, Tổng thư ký Ủy Ban Trung ương Năm Thánh 2000 - Ðức TGM Giuseppe Pittau, Tổng thư ký Bộ Giáo dục công giáo (cựu Viện Trưởng Ðại Học Sophia, Tokyo, cựu Viện trưởng Ðại học Gregoriana , Roma) - Giáo sư Giuseppe D'Asenzo, Viện trưởng Ðại học "La Sapienza", Roma - Ðức Ông Vincenzo Zani, Giám đốc Văn phòng quốc gia của HÐGM Ý phụ trách về Giáo dục, Các trường và các Ðại học - Tiến sĩ Antonio Cicchetti, Chủ tịch Ủy Ban tổ chức Ngày Toàn xá của Giới Ðại học.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page