Những chuẩn bị
cho Ngày thế giới Thanh niên
vẫn tiếp tục ráo riết

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Những chuẩn bị cho Ngày thế giới Thanh niên vẫn tiếp tục ráo riết.

 Roma - 03.8.2000 - Hôm trước đây, chúng tôi đã nói đến việc dựng Cây Thánh Giá oai hùng cao hơn 36 thước và việc thiết lập Lễ Ðài, nơi ÐTC chủ tọa Buổi Canh thức vào chiều thứ bẩy 19.8.2000 và cử hành Thánh lễ bế mạc Ngày thế giới Thanh niên sáng Chúa nhật 20.8.2000 Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin nói về việc dựng một lêu vải ngoài khu vực Campus Ðại Học Tor Vergata và một số chuẩn bị khác. Lều vừa được dựng dành cho việc tiếp đón 9 ngàn tự nguyện viên, trách nhiệm về các dịch vụ trong những ngày Ðại hội giới trẻ tại Roma, nhất là tại khu Campus Ðại Học Tor Vergata.

 Như chúng tôi đã loan tin trước đây: Trong những ngày Thế giới Thanh niên, Ban tổ chức đã huy động khoảng 30 ngàn tự nguyện viên, trong dó có 8 ngàn thuộc nước Ý, phần còn lại đến từ hơn 40 quốc gia trên thế giới. Con số này không tính đến hơn 20 ngàn tự nguyện viên thay phiên nhau phục vụ hằng ngày trong Năm Thánh tại bốn Ðền thờ Cả, tại Sân bay Roma, tại Nhà Ga trung ương Roma.

 Các tự nguyện viên của Ngày thế giới Thanh niên sẽ tụ họp nhau tại Roma vào ngày 04.8.2000, để phân công và theo một lớp huấn luyện; sau đó trong hai ngày 12 và 13.8.2000, các anh chị em này sẽ tham dự Ngày Toàn xá dành riêng cho họ. Rồi ngày 14.8.2000, lãnh nhận công việc đã được phân chia tại khu vực Campus Ðại Học Tor Vergata và các địa điểm tụ họp của các nhóm Thanh niên tham dự các buổi học hỏi giáo lý (34 địa điểm khác nhau), tham dự thánh lễ và lãnh Bí tích Hòa giải, tại Hí Trường Massimo, lễ nghi ngắm đàng Thánh giá tại Hí Trường Colosseo, và tại các địa diểm tiếp đón.

 Theo truyền thống của Ngày thế giới Thanh niên, lần này giới trẻ tham dự sẽ đi bộ khoảng 10 cây số để tiến vào Campus Ðại Học Tor Vergata, theo các khu vực đã chỉ sẵn trước. Ðây là một hành động có tính cách xám hối của cuộc hành hương cổ truyền: đi bộ. Tại Denver (năm 1993), các thanh niên đã đi bộ 20 cây số, thay vì 10 cây số như lần này tại Roma.

 Tại Roma, các thanh niên sẽ đi bộ theo hai lộ trình chính: Từ Ga xe điện kế bên Cầu Mammolo (ngoại ô Roma) và từ Ga xe lửa Tuscolana. Mỗi thanh niên tham dự sẽ được biết trước lộ trình của mình. Trên lộ trình, sau mỗi cây số có trạm nghỉ giải lao và nhà vệ sinh; tại các trại giải lao có phát các chai nước (dự tính 3 triệu chai và một triệu dự phòng) và trạm cấp cứu.

 Trong tuần lễ Ðại hội, ban tổ chức dự tính có khoảng 20 ngàn xe pullmann. Các xe này sẽ đậu tại 19 địa điểm đón tiếp.

 Nhà Cầm quyền Ý cùng với Tòa Thánh và Giáo phận Roma lo việc tổ chức Ngày thế giới Thanh niên, tuyên bố như sau: Xét về phương diện "dân sự", đây là biến cố vĩ đại nhất chưa bao giờ được thực hiện tại Ý này. Số người đến Roma trong dịp Ngày Thế giới Thanh niên phải tính từ một triệu 200 ngàn, đến một triệu rưởi hay hai triệu. Một biến cố của Năm Ðại Toàn xá, nhưng cũng là một biến cố đầy hy vọng cho tương lai.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page