Về Ngày thế giới Thanh niên
năm 2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Về Ngày thế giới Thanh niên năm 2000.

 Roma - 17.7.2000 - Nhắc đến những ngày Năm Thánh tại Roma, hôm nay chúng tôi xin nói về những "Ngày Thế giới Thanh niên năm 2000", như đã được tổ chức cho tới nay, và trong bài sau, sẽ nói về Ngày thế giới Thanh niên năm 2000, sắp được tổ chức tại Roma, ngay sau Lễ Ðức Mẹ linh hồn và xác lên trời. Ðây là một trong các biến cố nổi bật hơn cả của Ðại Toàn xá.

 Như chúng ta biết: Ngày thế giới Thanh niên được thành lập Chúa nhật lễ Lá năm 1984; và năm 1984 là Năm Thánh ngoại lệ, để kỷ niệm 1950 Ơn cứu chuộc. Ngày Thế Giới Thanh Niên đầu tiên nầy đã được giới trẻ đón nhận hăng say, quá những dự tính. Từ đó, ÐTC ấn định chu kỳ tổ chức Ngày thế giới Thanh niên: theo chu kỳ hằng năm, nhưng được tổ chức trên hai cấp bậc xen kẻ nhau: một năm trên cấp bậc quốc gia, năm sau trên cấp bậc quốc tế. Cho tới năm nay, Ngày thế giới Thanh niên được cử hành 15 lần, kể cả lần tới đây tại Roma, trên cấp bậc quốc gia và quốc tế. Ngày Thế giới Thanh niên tới đây có tích cách thật đặc biệt hơn cả, vì được triệu tập trong Năm Ðại Toàn xá và dĩ nhiên cũng vì con số tham dự đông đảo hơn các lần khác, sau Manila năm 1995.

 Những con số sau đây minh chứng sự đáp ứng tích cực và hăng say của giới trẻ như thế nào đối với sáng kiến nhìn xa thấy rộng của ÐTC, một sáng kiến do "Chúa Quan phòng" gửi đến cho Giáo hội trong lúc bước vào Ngàn Năm thứ ba. Như ÐTC đã nói lên nhiều lần với giới trẻ: "Các con là tương lai của quốc gia, của thế giới và của Giáo hội".

 Trong cuộc gặp gỡ năm 1986, ÐTC triệu tập cuộc họp bạn quốc tế của giới trẻ năm 1987 tại Buenos Aires, thủ đô Argentina (Nam Mỹ châu). Chính ÐTC chủ tọa và kết thúc bằng Thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá, với sự tham dự của hơn một triệu thanh niên, đến từ các quốc gia trên thế giới, cách riêng từ các quốc gia Châu Mỹ.

 Cuộc họp bạn quốc tế năm 1989 được tổ chức tại Santiago de Compostela (Tây ban nha), nơi có Ðền Thánh thời danh kính Thánh Giacobê Tông đồ, từ thế kỷ thứ IX. Số tham dự gần một triệu.

 Năm 1991, Ngày họp bạn quốc tế của giới trẻ được tổ chức tại Czestochowa (Ðền thánh quốc gia Ba lan) ngay sau khi chế độ cộng sản sụp đổ, để các thanh niên thuộc các nước Trung-Ðông-Âu tham dự: khoảng một triệu. Ðây là lần thứ nhất có sự hiện diện của thanh niên Nga.

 Sau Czestochowa là cuộc gặp gỡ tại Denver (Hoa kỳ) năm 1993. Số người tham dự trong ngày bế mạc khoảng 800 ngàn.

 Vĩ đại hơn cả là cuộc họp bạn của giới trẻ tại Manila (Philippines) tháng giêng năm 1995. Số người tham dự khoảng năm triệu. Lần này có một phái đoàn Thanh niên đại diện Trung quốc lục địa và được báo chí lưu ý nhiều.

 Ngày thế giới Thanh niên tại Paris năm 1997 cũng thành công quá sự tưởng tượng, đối với nước Pháp và Châu Âu bị tục hóa nhiều. Ngày bế mạc, hơn một triệu tham dự. Dân Pháp và nhất là dân Paris hết sức ngạc nhiên về tình huynh đệ giữa các bạn trẻ thuộc những nền văn hóa, chủng tộc khác nhau và về tính cách hòa bình của các cuộc biểu dương đức tin trên các đường phố của Thủ đô Án sáng. Thái độ của thanh niên đã gây được cảm tình nơi người dân Pháp. Nhiều gia đình đã đón tiếp các thanh niên trú trọ tại nhà trong những ngày Ðại hội ở Paris.

 Cho tới lúc này, đã có khoảng hơn một triệu ghi tên tham dự. Theo ban tổ chức, trong ngày bế mạc có thể lên tới một triệu rưởi hay hai triệu.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page