Chứng tá của một thiếu nữ Pháp
đã tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ
tại Paris năm 1997
và của Kỹ sư người Cộng hòa Dominic

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chứng tá của một thiếu nữ Pháp đã tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Paris năm 1997 và của Kỹ sư người Cộng hòa Dominic.

 Vatican - 18.7.2000 - Trong số các người tụ họp tại Quảng Trường Thánh Phêrô Chúa nhật vừa qua 16.7.2000, lễ Ðức Mẹ Núi Carmelo, để đọc kinh Truyền Tin và lãnh Phép lành ÐTC, được truyền thanh và truyền hình trực tiếp từ Les Combes Introd (nơi ngài đang nghỉ hè), có cô Linda Frenois, 25 tuổi, người Pháp, từ Paris đến hành hương Roma. Sau giờ đọc kinh, cô nói với phóng viên nhật báo Quan Sát Viên Roma rằng: Tôi lưu ý nhiều đến ÐTC Gioan Phaolô II, vì hình ảnh Ðức Mẹ Maria luôn luôn chiếm một vai trò quan trọng trong đời sống của ngài. Chúng ta luôn luôn phú thác cho Mẹ Maria, như phú thác cho một người mẹ luôn quan tâm lo lắng cho con cái mình vậy. Mẹ trở nên giây nối kết giữa chúng ta và Chúa Giêsu; với lời thưa "xin vâng" theo tiếng Chúa gọi, Mẹ đã góp phần dể Chúa nhập thể và đến giữa chúng ta.

 Nhắc lại những cử hành ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Paris năm 1997, Cô Linda Frenois nói tiếp: Hơn nữa tôi lưu ý nhiều đến ÐTC, vì ngài luôn luôn đặt tín nhiệm nhiều nơi giới trẻ chúng tôi. Ước muốn lớn lao hơn cả là ước muốn đáp lại đầy đủ lời mời gọi của ngài: đem Chúa Giêsu đến cho người khác, trở nên tương lai của Giáo hội công giáo, bằng cách luôn luôn trung thành với Thiên Chúa, với tình yêu thương của Người đối với chúng ta.

 Cô Linda Frenois kể tiếp: Ðức tin của tôi đã theo một con đường chậm chạp. Chỉ lúc 21 tuổi, tôi mới lãnh Bí tích Rửa tội và năm sau Phép Thêm sức. Từ đó mỗi năm ước muốn gặp gỡ Chúa Giêsu trong Thánh Thể mỗi ngày mỗi thêm mãi trong tâm hồn tôi và làm cho tôi trở thành người hoạt động trong chương trình truyền giáo.

 Cũng tại Quảng trường Thánh Phêrô, sau giờ đọc kinh Truyền tin, một gia đình từ Santo Domingo (thủ đô Cộng hòa Dominic), chuẩn bị bước qua Cửa Thánh tiến vào Ðền thờ Thánh Phêrô. Kỹ sư Juan Ramón Ogando, chủ gia đình, giải thích cho phóng viên báo Quan Sát Viên Roma rằng: Chúng tôi luôn luôn nâng đỡ ÐTC bằng lời cầu nguyện, bởi vì trong một thời đại, như thời đại chúng ta đây, các giá trị luân lý bị mất đi cách quá dễ dàng, thì ngài là người bênh vực và rao giảng Sứ Ðiệp Tin Mừng, sứ điệp mà Giáo hội từ hai ngàn năm nay vẫn trung thành rao giảng cho thế giới. Hơn nữa, chúng tôi lãnh nhận những lời của ngài luôn luôn nhằm bênh vực gia đình, tế bào đầu tiên của xã hội. Hôm nay đây, chúng tôi đến nơi thánh này, trung tâm của Cộng đồng Công giáo, để bỏ đi một thế giới cũ và bước vào một đời sống mới: đây là con đường tất cả chúng ta được mời gọi thực hiện trong dịp cử hành Toàn xá này, bằng việc qua Cử Thánh và bằng việc xây cất một đền thờ trong tâm hồn chúng ta, để có thể đón tiếp Chúa Kitô và sau đó đem Người đến cho người khác.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page