Vài nét về Công việc chuẩn bị
Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2000 tại Roma

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vài nét về Công việc chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp đến tại Roma.

 Theo Ban tổ chức, số thanh niên tham dự hai ngày cuối cùng của Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2000, được dự tính khoảng một triệu 200 ngàn. Vào ngày khai mạc 15.8.2000, sẽ có khoảng 500 ngàn; và khoảng 700 ngàn sẽ đến tham dự lễ nghi ngắm Ðàng Thánh giá vào chiều ngày 18.8.2000.

 Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Paris năm 1997, Ban tổ chức dự tính không tới một triệu, nhưng thực sự đã lên tới một triệu 100 ngàn, trong hai ngày cuối cùng, quá sự chờ đợi của Ban Tổ chức. Như vậy, con số dự tính một triệu 200 ngàn tại Roma vào hai ngày cuối cùng rất có thể nhiều hơn nữa. Theo dự tính báo chí, có thể từ một triệu rưởi đến hai triệu.

 Vẫn theo Ban tổ chức, cho tới lúc này đã có 120 quốc gia ghi tên tham dự. Và sau đây là những con số Ban tổ chức đã nhận được:

 * 500 ngàn thanh niên của các giáo phận, các hội đoàn, phong trào nước Ý đã ghi tên tham dự và danh sách các nhóm đã được gửi tới Văn Phòng trung ương - Ban tổ chức cho biết: Ðây là con số chưa nhất định, vì còn rất nhiều thanh niên quyết định tham dự vào những ngày cuối cùng, như đã xẩy ra tại Paris cách đây 3 năm.

 * 50 ngàn đến từ Nước Pháp.
* Từ Tây Ban nha và Ba lan, mỗi nước, 30 ngàn.
* 5 ngàn đến từ Mexicô (Nam Mỹ Châu).
* 4 ngàn từ Chili (Nam Mỹ Châu).
* Từ Rumani và Slovak, mỗi quốc gia 3 ngàn.
* 2 ngàn từ Hungari.
* Từ các nước Châu Phi: 5 ngàn (nhờ vào tình liên đới của các thanh niên thuộc các quốc gia giầu có hơn đóng góp trợ giúp cho các chi phí).

 Ðể giữ trật tự và hướng dẫn các đoàn thanh niên (ngoài phận sự của các cơ quan an ninh Ý), Ủy Ban trung ương Năm Thánh cùng với Ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ huy động 25 ngàn nam nữ thiện nguyện viên, đến từ 48 quốc gia khác nhau. Nhiệm vụ của các thiện nguyện viên này là có mặt để giúp đỡ tại các địa điểm "chiến lược" của những Ngày Quốc tế Giới Trẻ, như Khuông Viên Ðại Học Tor Vergata - Các Ðền thở Cả - Hí trường Circo Massimo v.v...), giúp đỡ các thanh niên tàn tật, phục vụ trong các bữa ăn, hướng dẫn các đoàn thanh niên, phụ trách về thông tin, phục vụ tại các nơi trú trọ của các đoàn thể thanh niên tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Con số 25 ngàn thanh niên nam, nữ tự nguyện này (trong đó cũng có cả những người lớn tuổi nữa) sẽ đến Roma vào ngày 5 tháng 8/2000. Sau khi lãnh nhận công việc và theo lớp huấn luyện trong ít ngày, các thiện nguyện viên sẽ cử hành Ngày Toàn xá dành riêng cho họ trong hai ngày 12 và 13 tháng 8/2000.

 Về Vấn đề cung cấp các bữa ăn và các dịch vụ vệ sinh, thì trong những ngày Ðại hội quốc tế giới trẻ ở Roma, tổng quát sẽ có khoảng 9 triệu bữa ăn được cung cấp cho các người tham dự. Về dịch vụ vệ sinh, Ban tổ chức cho đặt 2,750 phòng vệ sinh hóa học, rải rắc trong Thành phố Roma và 14 ngàn phòng khác tại Campus Ðại Học Tor Vergata, trong hai ngày cuối cùng, và 14 ngàn phòng tắm. Về dịch vụ Y tế, sẽ có 300 Bác sĩ và một số đông Y tá thường trực tại các trạm cấp cứu lưu động và xe hồng thập tự.

 Về Vần đề thiêng liêng - Hai ngàn Linh mục được huy động, để sẵn sàng ngồi tòa giải tội ngoài trời, tại Circo Massimo. Các thanh niên sẽ có những vị giải tội nói tiếng của mình (tất cả 32 thứ, trong đó có tiếng Việt nam nữa) - Việc lãnh Bí tích Hòa giải là một trong các điểm quan trọng hơn cả của Ngày Quốc tế Giới Trẻ, cách riêng của Năm Toàn xá. Cũng tại Circo Massimo, hằng ngày sẽ có 4 thánh lễ có tính cách quốc tế, được cử hành, để các thanh niên có thể tham dự dễ dàng vã lãnh nhận Thánh Thể.

 Vấn đề giảng dạy giáo lý - Ban tổ chức chỉ định 300 địa điểm khác nhau trong Thành phố để các thanh niên có thể tham dự các buổi giảng dạy giáo lý. Cũng như việc giải tội, các bài giáo lý được trình bày bằng 32 thứ tiếng khác nhau. Các Giáo lý viên là các Ðức Hồng Y, Tổng Giám mục và Giám mục. Theo chương trình của Ban tổ chức, các buổi giáo lý được ấn định vào buổi sáng của những ngày 16, 17 và 18 tháng 8/2000. Trong ba ngày quan trọng này, các nhóm thanh niên sẽ tham dự cuộc hành hương toàn xá của họ tại Ðền thờ Thánh Phêrô.

 Về địa điểm của hai ngày cuối cùng. Các đoàn thể Thanh niên sẽ tụ họp tại Campus Ðại Học Nhà Nước Tor Vergata ở vùng ngoại ô Roma, trên một diện tích rộng 330 mẫu: Chiều thứ Bẩy 19.8.2000, để tham dự buổi canh thức cầu nguyện, do ÐTC chủ tọa và Sáng Chúa nhật 20.8.2000, dự thánh lể bế mạc, do ÐTC chủ tế, cùng với các Ðức Hồng Y, Tổng Giám mục, Giám mục và Linh mục tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2000.

 Ðể đến Campus của Ðại học, các thanh niên phải đi bộ khoảng 10 cây số. Tại đây, các thanh niên sẽ thấy có 38 địa điểm về các dịch vụ và giải lao, 18 màn ảnh TV cỡ bự và khoảng 40 cây số hàng rào phân chia các khu vực của Campus.

 Công việc tổ chức thật vĩ đại, phức tạp; không kể công việc bảo vệ an ninh, trật tự và các dịch vụ khác về phía Chính phủ Trung ương và Thị xã Roma.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page