Sứ điệp của Ðức Gioan Phaolô II
gửi cho Nhà Cầm quyền các nước thế giới
về nhà giam

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Sứ điệp của Ðức Gioan Phaolô II gửi cho Nhà Cầm quyền các nước thế giới về nhà giam.

 Vatican - 08.7.2000 - Như chúng tôi đã loan tin trước đây: Chúa nhật 9.7.2000, Ðức Gioan Phaolô II đến cử hành thánh lễ toàn xá cho anh chị em nhà giam Regina Caeli ở Roma, cách Vatican khoảng một cây số, trên con đường giữa Ðền thờ Thánh Phêrô và Phaolô ngoài Thành. Cử chỉ này tượng trưng cho việc viếng thăm "thiêng liêng" các nhà giam trên cả thế giới. Cũng ngày này, tại các nhà giam các nước, các Giám mục giáo phận hay các vị tuyên úy nhà giam cũng cử hành hánh lễ toàn xá cho anh chị em nhà giam.

 Ðể chuẩn bị Ngày Toàn xá của anh chị em nhà giam, một tuần trước ÐTC đã gủi sứ điệp cho Nhà Cầm quyền của 190 quốc gia trên thế giới.

 Trong sứ điệp, trước hết ÐTC nêu lên một quan niệm mới: "Nhà giam không phải là nơi của thù ghét, của nết xấu hay của nơi "không được giáo huấn", nhưng là nơi "cứu chuộc" con người, sau những sai lỗi. Ngài viết: "Ðại Toàn xá không muốn để mọi sự như trước". Bình luận sứ điệp, ÐHY Roger Etchegaray, chủ tịch Ủy Ban trung ương Năm Thánh, nói: "Sứ điệp là lời mời gọi suy tư về phẩm giá của những ai hiện đang bị giam". Vì thế ÐTC nhấn mạnh nhiều đến đề tài: "Ðại Toàn xá không là cơ hội để mất đi. Cử hành Ðại Toàn xá có nghĩa là hành động để tạo nên những cơ hội mới của việc chuộc lại con người".

 Sứ điệp không chỉ dành cho các anh chị em nhà giam, nhằm đến việc xin ân xá, hay giảm bớt thời gian bị giam. Sứ điệp được gửi cách riêng cho Nhà Cầm quyền của mỗi quốc gia, trách nhiệm về các lãnh vực khác nhau trong nước.

 Ðối với các luật gia, ÐTC viết: "Các ngài đừng coi như là một ảo tưởng sự góp công vào việc tìm kiếm những con đường chuộc lại các tội nhân". Với các vị quản trị nhà giam, Ðức Gioan Phaolô II nhấn mạnh: "Các người bị giam đòi hỏi, nhất là một sự tương xứng của các cơ cấu". Viết cho các vị lập pháp, ÐTC yêu cầu: "Các ngài hãy xóa bỏ những luật lệ không phù hợp với các quyền căn bản của con người và ngăn cản tự do tôn giáo". Nói với tất cả xã hội, Ðức Gioan Phaolô II kêu gọi: "Mỗi người hãy dấn thân trong việc đề phòng nghiêm chỉnh những tội ác".

 Nói tóm lại: ÐTC ước mong một nhà giam mới (về tinh thần), nghĩa là một nhà giam có một đời sống nhân đạo hơn, qua công việc làm của anh chị em nhà giam và qua việc tiếp xúc với Thiên Chúa (những anh chị em có tín ngưỡng). Ðể đạt tới mục tiêu, cần phải thay đổi tâm trạng và quan niệm xưa kia về nhà giam, cần có những sáng kiến và hành động cụ thể, để tiến đến việc canh tân các cơ cấu nhà giam.

 Chú giải sứ điệp: Ðức Tổng Giám Mục Crescenzo Sepe, Tổng thư ký Ủy Ban trung ương Năm Thánh, tuyên bố: "Tôi hy vọng không những nước Ý, nhưng các nước khác đón nhận lời kêu gọi của ÐTC, bằng việc trở lại tinh thần của Ðại Toàn xá".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page