Ngày Toàn Xá cho Các Bác Sĩ
phản ánh sự thành công và thách đố
của việc nghiên cứu

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ngày Toàn Xá cho Các Bác Sĩ phản ánh sự thành công và thách đố của việc nghiên cứu.

 Roma - (Zenit 4/7/2000) - Các buổi lễ cho Ngày Toàn Xá của Các Bác Sĩ đã bắt đầu vào hôm thứ hai (3/7/2000) và cao điểm của ngày Toàn Xá này là cuộc gặp gỡ của các tham dự viên với ÐTC Gioan Phaolô II vào thứ Sáu mùng 7/7/2000.

 Hơn 5,000 người từ 42 quốc gia đang tham dự vào biến cố đặc biệt này. Trước ngày Toàn Xá, họ đã tham dự một hội nghị quốc tế về chủ đề: "Nhân Quyền Và Y Khoa" (Human Rights and Medicine). Ngoài hội nghị này, chương trình còn bao gồm cuộc hành hương tinh thần tới các đền thờ ở Roma, nhiều buổi lễ văn hóa và giải trí. Vào cuối dịp cử hành Ngày Toàn Xá cho các bác sĩ, một tài liệu gọi là "Tuyên Ngôn Nhân Quyền cho Y Khoa" (Charter of Human Rights for Medicine) được công bố. Tuyên ngôn này được soạn bởi một nhóm nhà khoa học, thần học và luân lý gia.

 Giáo sư Domenico Di Virgilio, chủ tịch Hiệp Hội Các Bác Sĩ Công Giáo Ý, và là một trong những nhân vật đề nghị soạn tuyên ngôn này, đã giải thích lý do nên có một tuyên ngôn mới loại này. Giáo sư Virgilio nói như sau: "Ðã 50 năm qua, sau ngày bản Tuyên Ngôn Quốc Tế về Nhân Quyền được công bố mà chúng ta vẫn cảm thấy cần phải bàn tới vấn đề này, đây có thể là một điểm lạ. Nhưng, trên thực tế, thì những chứng từ mà chúng tôi nhận được từ khắp thế giới đã chứng minh rằng tuyên ngôn này không được người ta nhớ tới. Tuy một mặt, chúng ta đang có những tiến bộ khoa học và kỹ thuật đầy hứng thú, nhưng mặt khác, chúng ta cũng đã chứng kiến những bạo động chưa từng được nghe qua chống lại sự sống, bao gồm tra tấn và hàng triệu người chết, hậu quả của lòng thù ghét vì quan điểm sắc tộc. Có nhiều quốc hội trên thế giới đã thừa nhận bản tuyên ngôn nhân quyền, nhưng đồng thời các dân biểu cũng ban hành những đạo luật chống lại sự sống, như hợp thức hóa phá thai, tự tử với sự trợ giúp của bác sĩ hay còn gọi là làm cho chết êm dịu, thay đổi di truyền theo ý riêng (genetic manipulation)..v..v.. Bởi thế, là bác sĩ và người công giáo, chúng tôi coi bổn phận phải nhắc nhở các nhà lãnh đạo là công tác không thể thiếu được. Và chúng tôi sẽ thực hiện điều này qua tuyên ngôn sắp sửa được công bố. Chúng tôi muốn nhắc nhở các nhà lãnh đạo về sự cần thiết phải tôn trọng nhân quyền, tôn trọng quyền được sống, quyền được săn sóc đầy đủ và công bằng cho tất cả mọi người, quyền của sự sống gia đình, quyền để tôn trọng phẩm giá của mỗi một con người.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page