Ý chỉ cầu nguyện
và những biến cố Năm Thánh
trong tháng Ba năm 2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ý chỉ cầu nguyện và những biến cố Năm Thánh trong tháng Ba nầy (năm 2000).

 Tin Vatican (VIS 29/2/2000): Ý cầu nguyện chung được ÐTC đề ra cho tháng Ba nầy là: "Cầu xin cho Năm Thánh, một thời gian thuận tiện để ăn năn trở lại và làm việc thiện, có sức khơi đậy trong chúng ta sự trở lại sâu xa và lâu dài." Và ý chỉ cầu nguyện truyền giáo được diễn tả như sau: "Nguyện Xin Mẹ Maria, Mẹ của Ðấng cứu thế, bảo vệ và nâng đỡ những nhà truyền giáo trong công tác tông đồ của họ".

 Và sau đây là vài sinh hoạt Năm Thánh chính yếu được dự trù cho tháng Ba nầy:

 1. Chúa Nhật mùng 5 tháng 3/2000, vào lúc 10 giờ sáng, tại Quảng Trường Thánh Phêrô ở Roma, ÐTC chủ sự thánh lễ phong chân phước cho 45 vị tân chân phước, trong số nầy có Tân Chân Phước ANRÊ PHÚ YÊN, giảng viên giáo lý, vị tử đạo tiên khởi của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Thánh Lễ sẽ bắt đầu lúc 10 giờ sáng, giờ Roma, tức là lúc 5 giờ chiều giờ Việt Nam. Chương Trình Việt Ngữ đài Chân Lý Á Châu sẽ tiếp vận trực tiếp từ Roma buổi phát Thánh lễ Phong Chân Phước nầy. Buổi Phát sẽ bắt đầu lúc 5 giờ kém 15 chiều Chúa Nhật mùng 5 tháng 3/2000, trên làn sóng sẽ được thông báo sau. Mong quý vị sẽ theo dõi.

 2. Thứ tư Lễ Tro, mùng 8 tháng 3/2000, buổi sáng ÐTC tiếp kiến chung các tín hữu như thường lệ, và buổi chiều, ÐTC cử hành lễ Tro tại nhà thờ Thánh Sabina., theo thường lệ hằng năm.

 3. Thứ năm mỗi tuần trong tháng 3/2000, đều có Chầu Thánh Thể, tại Ðền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thánh. Và mỗi thứ Sáu trong tháng, đều có việc Ði Ðàng Thánh Giá tại Ðền Thờ Thánh Gioan Larêranô. Và mỗi Thứ Bảy trong tháng, đều có Lần Chuổi Môi Khôi, tại Ðền Thờ Ðức Bà Cả.

 4. Ðặc biệt, Chúa Nhật 12 tháng 3/2000, chúa nhật thứ nhất Mùa Chay, tại Ðền Thờ Thánh Phêrô, có Thánh Lễ và Nghi Thức "xin Tha Thứ" được cử hành trước sự hiện diện của ÐTC.

 5. Chúa Nhật 19 tháng 3/2000, Chúa Nhật thứ hai Mùa Chay, Ngày Năm Thánh cho giới tiểu công nghệ.

 Ðó là vài cử hành Năm Thánh đáng chú ý trong tháng ba nầy, tại Roma.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page