ÐTC cử hành thánh lễ Ngày Toàn Xá
tại nhà giam Regina caeli

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC cử hành thánh lễ Ngày Toàn Xá tại nhà giam Regina caeli.

 Roma - 05.7.2000 - Chúa nhật tới đây mồng 9.7.2000, lúc 9:30 sáng, ÐTC đến nhà giam Regina Caeli (đọc: Rê-gi-na Cê-Li), gần bên Vatican, để cử hành thánh lễ toàn xá cho anh chị em hiện còn bị giam tại đây. Cũng trong ngày này, tại các nhà giam trên cả thế giới, các thánh lễ toàn xá cũng sẽ được Ðức Giám mục giáo phận hoặc các vị tuyên úy nhà giam cử hành, với mục đích xin ơn hòa giải với Thiên Chúa và với anh chị em trong Năm Toàn xá này. Cũng trong dịp cử hành Toàn xá cho anh chị em nhà giam, ÐTC gửi một văn kiện cho nhà cầm quyền các quốc gia trên thế giới xin ân xá hoặc giảm bớt án phạt, theo tinh thần của Năm Thánh. Dĩ nhiên đây là công việc rất phức tạp và hầu như tương phản, vì giữa những người bị giam và những người có quyền giam giữ vẫn có sự thù dịch. Nhưng dù sao, anh chị em nhà giam cần được giáo huấn, thông cảm và quảng đại, để có thể trở về với đời sống mới. Hơn nữa, tuy là những tội nhân, anh chị em nay cần được cư xử xứng đáng và tôn trọng nơi phẩm giá con người, vì tất cả được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa.

 Ðức Gioan Phaolô II không phải là vị Giáo Hoàng thứ nhất đến viếng thăm nhà giam Regina Caeli. Trước đây Ðức Gioan XXIII (1958-1963) và Ðức Phaolô VI (1963-1978) đã đến viếng thăm Regina Caeli. Trong chuyến viếng thăm mục vụ tại Venezuela (tháng 2 năm 1996), ÐTC đã viếng thăm và đọc diễn văn cho anh em nhà giam tại Caracas và ngày 27.12.1983, ngài đã đến nhà giam Rebibbia (ở Roma) viếng thăm anh Ali Agça, người đã bắn vào ngài, chiều ngày 13.5.1981 tại Quảng trường Thánh Phêrô.

 Chúa nhật tới đây 9.7.2000, sẽ có một nhóm chị em thuộc nhà giam Rebibbia được đến dự thánh lễ tại Regina Caeli. Sau thánh lễ ÐTC sẽ nhận được một cuốn album thu góp 557 thiệp mầu làm kỷ niệm, do các anh chị em nhà giam trên cả thế giới viết và gửi đến cho ngài.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page