Sứ điệp của ÐTC
cho ngày Thế Giới Truyền Giáo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Sứ điệp của ÐTC cho ngày Thế Giới Truyền Giáo.

 Vatican - (Zenit 30/6/2000) - Mỗi Kitô hữu đều là một nhà truyền giáo trong giáo hội.

 Ðây là điều ÐTC Gioan Phaolô II khẳng định trong sứ điệp của ngài cho ngày Thế Giới Truyền Giáo, sẽ được cử hành vào Chúa Nhật, ngày 22 tháng 10/2000 tới đây. Trong sứ điệp, ÐTC nhắc nhở tất cả các người công giáo rằng họ không thể coi mình như được miễn trừ khỏi việc hợp tác để phát triển công tác truyền giáo, bởi vì đây là sứ mạng vẫn luôn được tiếp tục trong giáo hội. Sứ điệp có đoạn ghi như sau: "Có rất nhiều nhà truyền giáo, các vị tử đạo vì đức tin, những người cũng giống như Chúa Giêsu, đã hy sinh mạng sống và đổ máu của họ?. Xin cho những gương chứng nhân đức tin này mà chúng ta luôn tưởng nhớ, trở thành mẫu gương và động lực cho tất cả các tín hữu Kitô, để việc rao giảng Ðức Kitô được mỗi Kitô hữu nhận ra như là bổn phận của riêng mình. Viễn ảnh của Ðại Năm Thánh thúc đẩy chúng ta dấn thân nhiều hơn trong sứ mạng rao giảng tin mừng. Hai ngàn năm sau khi sứ mạng truyền giáo đầu tiên khởi sự, Chúa Kitô và Tin Mừng của Người vẫn chưa thấm nhập được trong các lãnh thổ rộng lớn, trong các lãnh vực văn hóa, nhân bản và xã hội. Làm sao chúng ta không thể nghe tiếng gọi phát sinh từ những hoàn cảnh như thế?"

 Với lời nhắn gửi đặc biệt và khích lệ cho các giáo lý viên tại những vùng truyền giáo, ÐTC nói như sau: "Làm việc với một năng lực truyền giáo vĩ đại và lòng hăng say, các giáo lý viên là những người đóng góp rất hữu hiệu cho công cuộc rao giảng tin mừng trong nhiều lãnh vực. Ðứng trước sự khan hiếm các thừa tác viên, những giáo lý viên thường gánh vác trách nhiệm trong những vùng rộng lớn, hướng dẫn các cộng đoàn nhỏ, và trở thành người dẫn đầu các buổi cầu nguyện, cử hành phụng vụ Lời Chúa, giải thích giáo lý và tổ chức các công tác bác ái". Vào cuối sứ điệp, Ðức Gioan Phaolô II nêu bật ý nghĩa của việc truyền giáo với những lời như sau: "Chúng ta tham dự vào sứ mạng truyền giáo, trước hết qua lời cầu nguyện, trong phụng vụ và trong sự yên tĩnh của các căn phòng, qua hy sinh và dâng hiến lên Thiên Chúa những đau khổ của riêng chúng ta. Ðây là sự hợp tác chính yếu mà mỗi người chúng ta có thể góp phần. Ðiều quan trọng nữa là chúng ta cũng không quên và tránh công tác đóng góp tài chánh, vì đây là một yếu tố rất cần thiết đối với nhiều giáo hội địa phương".

 Tin Vatican (Vat 27.6.2000): Trong sứ điệp vừa được công bố, hôm thứ Ba 27.6.2000, cho Ngày Quốc Tế Truyền Giáo sẽ được cử hành trong giáo hội, vào Chúa Nhật 22 tháng 10/2000 tới đây, ÐTC Gioan Phaolô đã khuyến khích mọi tín hữu hãy noi gương chứng nhân của các vị tử đạo, nhất là những vị tử đạo của thế kỷ 20, được tôn vinh hôm ngày 7 tháng 5/2000 vừa qua. ÐTC nói: "Sứ mạng của Giáo Hội đang cần những vị tông đồ sẳn sàng kiên trì cho đến cùng, trung thành với sứ mạng lảnh nhận, vừa đi theo con đường của Chúa Kitô, con đường của sự nghèo khó, vâng lời, phục vụ, và hy sinh bản thân cho đến chết.. Chúng ta cần phải xác tín rằng công việc rao giảng Phúc âm cũng là một việc phục vụ đáng giá cho nhân loại.

 Ngày Quốc Tế Truyền Giáo sắp đến là ngày Quốc tế truyền giáo lần thứ 74. ÐTC hy vọng là ngài sẽ được đích thân chủ tọa Ðại Hội Quốc Tế Truyền Giá, sẽ được tổ chức cũng vào tháng 10/2000 tới, tại Roma.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page