Vai tam nguyen

cua Gii tre A Chau

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vai tam nguyen cua Gii tre A Chau nhan ai Hoi Gii Tre A Chau lan 2 tai ai Bac ai Loan.

ai Bac - (Ucan 23/8/2001) - Song i thanh thien va oan ket vi ngi au kho tai chau Aٔ, o la tam nguyen cua khoang 610 ai bieu gii tre en t thuoc 19 quoc gia va lanh tho chau A, tham d ai hoi Gii tre chau A lan hai, c to chc t ngay 12 en 17-8-2001 tai ai hoc Cong giao Fu Jen, ai Bac, ai Loan.

Trong la th gi cho gii tre chau A trc khi be mac ai hoi vi chu e: "Chung ta c mi goi nen thanh",  cac ai bieu gii tre nguyen oan ket vi nhau, e ng au vi cac thc tai nay  va cam ket  thc hanh phng phap  Xem, Xet, Lam, e song mot cuoc i hanh phuc, hu ch va chia se niem vui noi buon vi nhng ngi b gat ra ben le xa hoi.

La th cung noi rang viec  hiep nhat trong c tin se giup ho tr thanh chng nhan cho s hien dien cua Chua Thanh Than, va  xac nh cho s that: "Tat ca chung ta ket thanh  Giao hoi."

Trong chng trnh hanh ong, gii tre nguyen cam ket cham lo sc khoe the xac va tinh than cua mnh, xay dng tnh lien i vi nhng ngi ngheo kho nhat va chon mot song nep song gian d.

Bay to noi u t ve "ngi tre trc nhng nguy c," la th keu goi tang cng giao duc trong trng hoc va gia nh, quan ly chat che cac quan ca phe Internet nham ngan chan viec truy cap tranh anh khieu dam, to chc cac sinh hoat thu hut gii tre va giup nhng thanh nien b gat ra ben le xa hoi.

Ho cung nguyen tm hieu cac nen van hoa khac nhau, tang cng hiep thong gia moi sac toc mau da, phat trien mot mang li e co vu cong ly va hoa bnh. ong thi, co vu mot thai o tch cc oi vi nhng anh ch em di dan, co vu s hieu biet va oi thoai gia cac ton giao, cung co cac gia tr gia nh.

Gii tre chau A cung quyet tam gia tang y thc ve cac van e moi sinh , co nhng hanh ong ca nhan va tap the e tr thanh ngi quan ly moi sinh theo giao huan cua Giao hoi.

Ho cung nguyen s dung cac phng tien truyen thong va cong nghe thong tin e truyen giao va truyen ba cac gia tr nhan ban.

Qua cac buoi thao luan ve nhieu v thanh chau A, cac ban tre nhn nhan "nhng tien nhan cua c tin," a tao cam hng va cung co quyet tam cua ho tr nen anh sang va muoi the gian. Khi suy t ve thc tai xa hoi, van hoa va chnh tr cua at nc mnh, ho ket luan rang ngi tre chau A ang oi dien vi cac "thc tai en toi" cua bat cong, bao lc, xung ot cong ong va o v cac gia tr gia nh.

Cac ngi tre cung nhan thay rang: "trong khi co mot nhom t ngi hng moi tien nghi vat chat, th cung co nhng ngi b gat ra ben le, b oi an, b song trong cac khu o chuot, b mu ch va b tc quyen chnh tr va pham gia lam ngi; va nhng lp ngi nay  phai vat lon vi cuoc song e ton tai.

Du co nhieu khac biet ve ngon ng, van hoa va truyen thong, tat ca cac thanh phan tham d ai hoi, cac ai bieu gii tre, cung nh cac giam muc, linh muc, tu s nam n, tat ca eu cam thay c hiep nhat nen mot, nh trong mot dan toc chau A va mot Giao hoi.

c biet, cac phai oan en tham d ai hoi gii tre vi chu e "Anh em c mi goi nen thanh va song oan ket," lan nay t cac quoc gia: Bangladesh, Cambodia, India, Indonesia, Hong Kong, Japan, South Korea, Lao, Macau, Malaysia, Nepal, Pakistan, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thai Lan va Viet Nam, va cac ban tre Cong Giao en t Netherlands , Y, cung nh cac nhom lien ton t An o va ai Loan cung tham d vi tnh cach quan sat vien.

ai hoi Gii tre A Chau lan nay do Van phong Hoi ong Giam Muc A Chau ac trach Giao Dan va Uy Ban Giao Dan va Van phong gii tre cua Hoi ong Giam Muc thuoc mien Trung Hoa - ai Loan (CRBC)  cung hp tac to chc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page