TC Gioan Phaolo II

ngh he tai mien Aosta

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC ngh he tai mien Aosta.

Tin Roma (Aosta) - 09.7.2001 - Sang th hai, 9.7.2001, dung chuyen bay  cua Hang Hang Khong Mien Aosta, t Roma- i Aosta, TC a ti xa Les Combes (giap gii Phap va mien Nui Alpes) e ngh he hn 10 ngay. ay la lan  th chn  TC ngh he tai mien rng nui xinh ep nay,  ma ngai goi la mien nui men yeu.

Trong gi oc kinh Truyen tin Chua nhat 8.7.2001, chnh TC loan tin cho dan chung tu hop ong ao tai Quang trng Thanh Phero ve nhng ngay ngh he cua ngai. TC noi: Toi se i mien Valle Aosta, e ngh khoang 10 ngay tai mien nui men yeu.

en san bay Aosta on tiep TC co c Giam muc Giao phan, ong chu tch mien Aosta, ong th trng Les Combes, Cha s va ong dan chung. Mot nhom tre em nam n trong y phuc a phng  dang bong hoa cho TC. Sau khi chao tham moi ngi co mat, TC len xe tr ve nha ngh mat. ay la mot toa nha bang a va bang go,  c xay cat trong nam va qua, thuoc quyen s hu cua Dong Don Bosco.

Cung i vi TC co c Cha Stanislao Dziwicz, th ky rieng cua ngai, giao s triet hoc, cha Tadeuz Styczen, oan ho ve, ba n tu lo viec noi tr va mot va-li sach v, e oc trong nhng ngay ngh he.  Nen nh TC la ngi rat ham oc cac sach mi xuat ban bang cac tieng khac nhau.

Trong hn 10 ngay ngh tai les Combes, TC ch tiep dan chung, nh moi nam, vao buoi oc kinh Truyen tin tra Chua nhat 15.7.2001.

Ngai se tr ve Roma ngay 21 thang 7/2001. Va ngay 23/7/2001 ngai se tiep Ong George Bush, Tong thong Hoa ky, ngay sau Hoi ngh thng nh tam sieu cng tai Genova va ket thuc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page