HY Sin

va nhng ngi ung ho

cu tong thong Estrada, xin loi nhau

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

HY Sin va nhng ngi ung ho cu tong thong Estrada xin loi nhau.

Philippines (Manila) - (UCAN PR8565.1132 14/5/2001) - HY Jaime Sin, TGM Manila va nhng ngi ung ho cu tong thong Estrada, a xin loi nhau trong mot thanh le tai en Th N Vng Hoa Bnh Edsa-thu o Manila nhan ngay le c Me hien ra tai Fatima, 13.5.2001.

Thanh le nay c to chc e ket thuc nhng ngay thong hoi v vu nhng ngi ung ho ong Estrada bieu tnh va mao pham ti en Th; va cung e cau nguyen cho ngay dan chung Philippines i bau hom th hai (14/5) va qua.

T ngay 25/4/2001 en ngay 1 thang 5/2001 va qua, hang tram ngan ngi ung ho ong Estrada a xuong ng bieu tnh e phan oi viec ong Estrada b bat gi e ch xet x ve toi pha hoai kinh te quoc gia. Tham d thanh le Chua Nhat (13/5/2001) con co ba tong thong Gloria Arroyo. Vao au le, nhng ngi ung ho ong Estrada a xin c tha th v a co nhng hanh ong xuc pham, mat c tin oi vi giao hoi cung nh a gi long oan gian ke khac. Nhng ngi d le a vay khan tay trang e bieu lo tinh than hoa giai va hoa bnh. Trong phan trao oi bnh an, mot so ngi a ri le khi ba tong thong Arroyo om ho e bay to tinh than hiep nhat va tha th.

Ve phan mnh, trong bai giang thanh le, HY Jaime Sin a len tieng xin loi ngi ngheo v nhng thai o cua giao hoi a khien cho ho buon long. Ngai xin ho tha th v giao hoi a sao lang bon phan cua mnh oi vi ngi ngheo. Ben canh o, HY Sin cung keu goi moi ngi hay song n gian va tr nen ngheo kho trong tinh than e qua o ho tr thanh nhp cau noi gia hai thanh phan giau va ngheo trong xa hoi. Ngai cung khuyen cao moi ngi ng i cho en khi mot cuoc khung hoang khac boc phat trc khi ho biet m mat nhn ra c hoan canh khon cc cua nhng ngi ngheo. V TGM Manila bay to hy vong rang ngi ngheo se coi giao hoi nh la mot ngi me thc s va luon yeu thng, san sang on nhan tat ca con cai cua mnh. Sau cung HY Sin keu goi cac trng cong giao hay tr giup nhng em hoc sinh ngheo khong co kha nang tra tien hoc c c hoi giao duc en thanh tai. Nhan gi rieng cac linh muc va n tu, ngai khuyen khch ho nen bo ra nhieu thi gi hn e en tham vieng nhng ngi ngheo, that nghiep, khong co at va ang song trong cac khu o chuot.


Back to Radio Veritas Asia Home Page