Cac nha lanh ao cong giao Hoa Ky

keu goi bai bo an t hnh

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cac nha lanh ao va cac nhom cong giao tai Hoa Ky keu goi bai bo an t hnh.

Hoa Ky (Washington) - (CNS 9/5/2001) - Cang en gan ngay 16 thang 5, cac nha lanh ao va cac nhom cong giao Hoa Ky tiep tuc len tieng chong an t hnh noi chung va viec ap dung hnh phat t hnh oi vi ong Timothy McVeigh noi rieng.

Ong McVeigh se b t hnh vao ngay th t 16 thang 5 ti ay ve toi chu mu vu no bom toa nha lien bang tai thanh pho Oklahoma dao nam 1995 khien cho 168 ngi b thiet mang. D luan tai My t ngi dan en cac chnh tr, va nhat la than nhan cua nhng ngi b chet trong vu no bom nay, eu cho rang ch co an t hnh mi u e en bu cho cai chet tham thng cua 168 nhan mang. Nhng giao hoi cong giao th khong ngh nh vay. Theo C John M DArcy, GM Fort Wayne-South Bend, thuoc bang Indiana, th than nhan cua nhng ngi b thiet mang va nhng ngi con song sot sau vu no bom nay, se kho co the tm c s bnh an trong tam hon, vi cai chet bang an t hnh cua ong McVeigh. C John noi nh sau: Vi nhng ai ma tam hon ang b xao ong manh v tam mc to ln cua hanh ong toi ac nay, chung ta phai t at ra cho mnh cau hoi nay: Lieu cai chet bang mui tiem thuoc oc nay co mang lai s thoa man vnh vien  hoac  mang lai cai goi la s ket thuc (closure) cho cac nan nhan hay khong? oi vi ho, s ket thuc nay se khong bao gi co. Cai chet cua ong McVeigh se khong mang lai s an bnh noi tam vnh vien cho gia nh va ban be cua cac nan nhan.

C John cung lap lai giao huan cua hoi thanh va nhng li day va phe bnh cua TC GP II ve an t hnh, c ang tren mot t bao cua giao phan ngai so ra Chua Nhat 6/5. C giai thch them nh sau: Lap trng cua giao hoi oi vi an t hnh khien cho mot so ngi thoa man, nhng cung co nhieu ngi chong oi va b boi roi. Tuy nhien oi vi c GP II, ngai a xac nh trong mot lan vieng tham Hoa Ky rang t hnh la mot an phat oc ac va khong can thiet. Tuy giao hoi luon day va van con day rang nha nc co quyen t hnh mot ngi nao vi pham toi ac  tram trong nhat, nhng trong cuoc hanh trnh lch s, giao hoi ngay mot nhan them c s soi sang cua Chua Thanh Than. Giao hoi tin rang ly do duy nhat co the bien minh c cho viec t hnh mot toi nhan, du toi nhan o la ngi vi pham mot toi ac tay tri nh toi cua ong McVeigh i na, th an t hnh o ch nen c thc hien nh mot phng tien e bao ve xa hoi ma thoi. Vi nhng tien bo cua ky thuat ngay nay, ngi ta van co the bao ve xa hoi bang cach giam tu toi nhan o vnh vien. Trong mot thong cao cong bo vao hom th hai 7/5, to chc Hoa Bnh Chua Kito-Pax Christi, tai Hoa Ky, tuyen bo rang viec t hnh ong McVeigh se la mot dau hieu ro rang cho thay xa hoi cua chung ta ngay nay san sang thay the cong ly bang s tra thu. Du ong McVeigh co pham toi giet hang tram ngi nh vay, nh Pax Christi van cng quyet chong lai an t hnh. Thong cao cung cho biet la cac hoi vien cua phong trao Pax Christi se tham d buoi canh thc vao em 15/5 sang ngay 16 e bay to noi au buon trc cai chet cua 168 nan nhan vu no bom tai thanh pho Oklahoma nam 1995, va luon ca cai chet bi an t hnh cua ong Timothy McVeigh.


Back to Radio Veritas Asia Home Page