c Hong Y Indonesia keu goi

ngi Indonesia thanh tay lng tam

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

HY Julius Darmaatmadja, TGM Jakarta, keu goi ngi Indonesia thanh tay lng tam e giai quyet cac vu khung hoang cua at nc.

Tin Indonesia (UCAN IJ8417.1129 26/4/2001) - Hom th bay ngay 21 thang 4/2001 va qua, la ngay ky niem 100 nam cua Nha Th Chanh Toa c Me Len Tri thu o Jakarta. Nhan dp nay,  HY Julius  Darmaatmadja, TGM Jakarta, a chu te mot thanh le, trong o ngai keu goi tat ca ngi dan Indonesia hay thanh tay lng tam cua ho e giup tm ra nhng giai phap ung an cho tnh trang khung hoang luan ly va c tin hien nay. Nha th chnh toa c Me Len Tri la nha th chnh toa co nhat cua Indonesia, va la mot trong tong so 34 nha th chnh toa tren toan Indonesia. c lam phep vao ngay 21 thang 4 nam 1901, nha th chnh toa c khi cong xay dng qua no lc cua hai v linh trieu t Hoa Lan, at chan ti Batavia, ten cu cua Jakarta, vao nam 1808 e phuc vu cac ngi cong giao trong vung, cung nh tai Surabaya thuoc mien Tay Java. Linh muc Yakobus Nelissen la mot trong hai nha truyen giao au tien nay va c bo nhiem lam giam quan tong toa au tien cua Batavia. Tuy ca hai v eu la linh muc trieu, nhng theo HY Julius, th hai v eu la nhng nha truyen giao tien phong cho giao hoi cong giao Indonesia.

Theo HY TGM Jakarta, nha th chnh toa c Me Len Tri nay co mot vai tro cu the va noi bat, khong phai v no toa lac tai trung tam thu o, nhng bi v ay la nha th chnh toa co nhat tai Indonesia va s hien dien cua no rat gan gui vi tinh than truyen giao cua giao hoi. Nha th nay nam oi dien vi en th Hoi Giao chnh Istiqlal, va ca hai a tr thanh bieu tng cua tinh than oi thoai lien ton va cuoc chung song hoa hp gia cac tn hu cong giao va Hoi Giao Indonesia. Hai ni th phng nay cung co chung mot bai au xe, moi khi ben Hoi Giao hay cong giao co nhng dp le ac biet. oi vi cac tn hu cua ca hai ton giao, ay la bang chng cua tinh than chung song hoa hp gia kito giao va Hoi Giao. Rieng oi vi ngi cong giao, nha th chnh toa c Me Len Tri la trung tam phat trien cua giao hoi cong giao Indonesia. Ong Raymon Toruan, mot giao hu a phng ghi nhan rang, nha th chnh toa nay a tr thanh iem hoi tu va tap trung cua gii tre cong giao Indonesia t may thap nien qua, nhat la cuoc gap g cua gii tre qua hoi nghi gii tre dien ra tai Bandung, Tay Javao vao ngay 28 thang 10 nam 1928. Hoi ngh nay lay ten la Li Ha cua Gii Tre (Youth Pledge), va c coi la mot bien co lch s lien quan ti tnh oan ket quoc gia Indonesia, bi v ay la lan au tien gii tre thuoc cac ton giao, van hoa va sac toc khac nhau bay to vien anh chung cua ho oi vi at nc, trc ngay Indonesia tuyen bo oc lap vao thang 8 nam 1945.

Tr lai vi bai giang cua HY Julius Darmaatmadja trong le ky niem 100 nam ngay xay nha th chnh toa c Me Len Tri (Assumption Cathedral) HY a noi vi cac tn hu tham d thanh le nh sau: Chung ta, ngi cong giao, cung vi ong bao trong nc, c mi goi thanh tay lng tam cua chung ta, bi v con ngi ngay nay khong con tm kiem va th phng Thien Chua na, nhng muon tr thanh nhng ngi c ke khac th phng. Xay dng giao hoi la ieu quan trong, nhng ieu quan trong hn na la Thanh The c c hanh bat c ni nao. Trong tam cua viec c hanh thanh the khong phai la nha th nhng la Chua Giesu, ang a c thanh thanh the nay vi cac mon e cua Ngai. HY Julius giai thch them rang, qua nhng li tren ay, ngai khong ch co y an ui nhng giao dan ma trong giao x cua ho cha co nha th, nhng ngai muon moi ngi biet c la viec xin giay phep cua chnh phu e xay mot nha th kho khan ti mc o nao. V vay, ngai muon nhac nh tat ca tn hu cong giao li keu goi can ban cua giao hoi, rang tat ca ngi kito c mi goi tr thanh mot en th song ong, e th phng va vinh danh Thien Chua qua moi hanh ong trong cuoc song hang ngay.


Back to Radio Veritas Asia Home Page