Cac Giam Muc Sri Lanka

hop vi cac Tang S Phat Giao

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cac Giam Muc Sri Lanka hop vi cac tang s Phat Giao va chnh tr gia ngi Tamil

Sri Lanka (Colombo) - (SR8397.1129 25/4/2001) - Trc khi khi au s mang hoa bnh tai mien Bac Sri Lanka t th ba (24/4/2001) en th nam (26/4/2001), cac Giam Muc cong giao Sri Lanka a hop rieng vi cac tang s Phat Giao cao cap va chnh tr gia ngi goc Tamil.

9 v Giam Muc cong giao, ng au la c Cha Oswald Gomis, Giam Muc Anuradhapura va cung la chu tch HGM Sri Lanka, a gap v thng toa lanh tu phai phat giao Amarapura cung vi 4 tang s khac vao hom th hai (23/4/2001) tai mot ngoi chua nam ben ngoai thu o Colombo. Cac ben tham d cuoc hop eu ong y rang ch co mot giai phap chnh tr mi cham dt c cuoc chien a lam cho hn 60 ngan ngi thiet mang va hang trieu ngi khac b di c. o la hau qua chien tranh gia quan oi chnh phu ngi Sinhala va lc lng  Ho Tamil keo dai t nam 1983. c Cha Rayappu Joseph, Giam Muc Mannar ni tap trung a so ngi goc Tamil noi trong buoi hop nh sau: Chnh chung ta cung chu mot phan trach nhiem trong cuoc chien nay v chung ta a khong tan lc e giai quyet cuoc khung hoang ngay t au va lai e no keo dai cho ti ngay hom nay. Cac v tham d cuoc hop ong y vi nhau la se hop mat thng xuyen hn e lam gng cho ngi dan.

c Cha Malcolm Ranjith, Giam Muc Ratnapura va la th ky HGM Sri Lanka cho cac ky gia biet hom th hai (23/4/2001) rang, chuyen i mien Bac Sri Lanka lan nay cua cac Giam Muc chu yeu la mot cuoc hanh hng ti en th c Me Madhu, toa lac ni mot canh rng trong vung giao chien gia quan oi chnh phu Sri Lanka va phien quan Ho Tamil, tuy nhien cac Giam Muc khong loai tr ieu kha d la cac ngai se en gap cac nhan vat cao cap cua lc lng Ho Tamil e keu goi phe nay theo uoi con ng hoa bnh. Ngoai ra, trc khi len ng, cac Giam Muc cung a gap rieng gii lanh ao cac ang phai chnh tr cua ngi Tamil e nam vng lap trng chung cua ngi Tamil lien quan ti tien trnh hoa bnh. Trong trng hp cac ngai co gap cac lanh tu phien quan Ho Tamil th se chuyen at lap trng va nguyen vong cua ngi goc Tamil noi chung. Cac Giam Muc Sri Lanka ang tan dung moi no lc e thuyet phuc moi ngi hay t bo bao ong va theo uoi con ng thng thuyet cho hoa bnh. Trong cuoc hop tai en th phat giao hom th hai (23/4/2001), thng toa Brahmanawatte Seevali Thero a yeu cau cac Giam Muc xin cac lanh thu cua nhom Ho Tamil hay ngng chien tranh va bat au thng thuyet hoa bnh, bi v tren thc te, a so dan Sri Lanka, du la ngi Sinhala hay goc Tamil, cung khong muon chien tranh nhng ch muon song trong hoa bnh. V li ch chung cua quoc gia, moi ngi va cac phe phai lien he can phai cong tac vi nhau cho tng lai cua at nc. Ve phan mnh, c Cha Oswald Gomis, chu tch HGM Sri Lanka, a khang nh rang trach nhiem cua cac nha lanh ao ton giao la phai dan than va no lc xay dng hoa bnh bi v ngi dan a mat tin tng ni cac chnh tr gia.


Back to Radio Veritas Asia Home Page