TC a chu s thanh le  ong te

ni Mat Tien pha ngoai en Th Thanh Phero

va phong  chan phc cho 7 ay t Chua

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huan c cua TC trc gi Kinh Truyen Tin Tra Chua Nhat 14 thang 10/2001: TC keu goi hay lan chuoi Moi Khoi, e cau nguyen cho hoa bnh.

Quy v va cac ban than men, vao luc 12 gi tra Chua Nhat 14 thang 10/2001, TC a xuat hien ni ca so phong lam viec cua ngai e oc kinh Truyen Tin vi dan chung tai quang trng thanh Phero. Trc khi xng kinh, TC noi vai li huan c. Noi dung co hai iem chnh: ve y ngha cua viec oc kinh Man Coi trong thang 10 va ve viec phong chan phc cho hai Ong Ba Luigi va Maria  Beltrame Quattrocchi, vao Chua Nhat 21 thang 10/2001, ung Ngay Quoc Te Truyen Giao. Knh mi  quy v va cac ban cung theo doi nhng li huan c cua TC nh sau:

Anh ch em rat than men,

Chua Nhat va qua (7/10/2001), chung ta a mng le Me Man Coi. Tron ca thang 10 c ac biet danh cho li kinh Man Coi, li cau nguyen ep e va rat quen thuoc vi ngi kito.  Xet v hoan canh quoc te hien nay, Cha a mi goi  cac  tn hu, ca nhan  cung nh  cong oan,  hay lan chuoi Moi Khoi, e cau nguyen cho hoa bnh. Hom nay, cha lap lai li mi goi nay, va nhan manh rang Kinh Man Coi la s chiem ngam Chua Kito trong nhng mau nhiem cua Ngi, trong s ket hiep sau xa vi Me Maria rat thanh.

Con ng tu c ngay nay chu y en oi hoi i thang vao iem thiet yeu. V the hien tai ang co viec kham pha ay ha hen ve ban chat ch thc cua kinh Man Coi, nh la li kinh giup ta song trong s dien vi Chua Kito, e hieu biet Ngi nhieu hn,  e ong hoa  nhng giao  huan cua Chua, va song mau nhiem Ngi. Va th hoi, ai tot hn Me Maria co the ong hanh vi chung ta tren con ng cau nguyen vi tr hieu va con tim? ay la y ngha cua viec lap i lap lai li Kinh Knh Mng,  ket thanh mot chuoi dai  ma tren o ta  chiem ngam nhng mau nhiem cua Chua.

Uc chi c vang len trong Giao Hoi li khan cau tha thiet cho hoa bnh, vi li kinh Man Coi, trong hnh thc cau nguyen ca nhan cung nh  cong oan, va van gi cai nhn cua chung ta ve Chua Giesu Kito,  hoa bnh cua chung ta.

Viec lan chuoi Man Coi ngay xa rat c pho bien trong cac gia nh, nhat la vao luc cuoi ngay. Viec a xay ra hang ngay nh vay cho hai Ong Ba Luigi va Maria Beltrame Quattrocchi, ma vao chua nhat ti (21/10/2001), cha se vui mng phong chan phc cho.

Nhan dp phong chan phc nay, dp trung vi ky niem 20 nam cong bo Tong Huan i song chung gia nh (Familiaris Consortio), Giao Hoi Italia a trieu tap mot ai Hoi ve chu e: Gia nh chu the xa hoi. Cha anh gia cao sang kien nay va cau chuc cho gia nh co the gap lai c trong xa hoi Italia v the trung tam a co.

Vao chieu th bay 20/10/2001 ti ay, cac gia nh kito c mi goi en gap nhau e suy t va cau nguyen, tai Quang Trung Thanh Phero nay. Roi ngay hom sau, chua nhat 21/10/2001, se la cao iem vi cuoc c hanh le Phong Chan Phc cho oi ban Luigi va Maria, trung vao Ngay Quoc te Truyen Giao. ay se la dp thuan tien e nhan manh en vai tro cua cac gia nh trong s mang rao giang Phuc am cua Giao Hoi.

Khi chung ta cau nguyen chung kinh Truyen Tin, chung ta hay nh en Phien Hop THGM, ang dien ra tai Vatican; chung ta hay pho thac cho c N ong Trinh tat ca moi nha truyen giao cua Tin Mng va chung ta hay cau khan cho cac  v c sc manh tr nen nhng ke xay dng s cong bang va nen hoa bnh. Trong gi phut ay nhng lo au nghiem trong nay, cac tn hu kito chung ta khap ni tren the gii cung nhau cau nguyen cho hoa bnh. Chung ta hay hiep y sot sang dang li cau nguyen len Chua, nh  li khan cau cua Me Maria, N Vng Hoa Bnh.

 


Back to Radio Veritas Asia Home Page