Tuyen bo cua Tong Thong Hoa Ky

ve ngay 14/09/2001

la ngay toan quoc cau nguyen

cho nhng nan nhan cua

vu khung bo ngay 11/09/2001

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

Ngay th Sau 14/09/2001 la Ngay Quoc Tang cua Hoa Ky.

Theo CNS (Friday 14/09/2001) - tren toan quoc Hoa Ky vao buoi tra th Sau 14/09/2001, cac thanh le cau hon va tng nh nhng nan nhan trong cuoc tan cong khung bo ngay th Ba 11/09/2001 se c c hanh long trong theo li keu goi cua tong thong.

Ngoai ra, cac c Giam Muc Hoa Ky a yeu cau cac linh muc m ca nha th suot trong ngay hom nay va e Mnh Thanh Chua cho giao dan knh vieng.

Xin anh ch em bt chut thi gian en nha th cau nguyen cho nhng nan nhan trong cuoc tan cong hom th Ba 11/09/2001 va cho hoa bnh the gii.

Di ay la ban dch Viet Ng Li Tuyen Bo Quoc Tang cua Tong Thong George W. Bush do anh J.B ang Minh An chuyen ng.

 

Tuyen bo cua Tong Thong Hoa Ky

ve

Ngay Toan Quoc Cau Nguyen va Tng Nh cac nan nhan cua cac vu tan cong khung bo ngay 11/09/2001.

Vao sang ngay th Ba, 11/09/2001, bon khung bo a tan cong Hoa Ky trong mot hanh ong chien tranh nghiem trong. Chung a cp 4 chuyen may bay phan lc ch hanh khach, am hai chiec vao toa thap oi cua World Trade Center, va mot chiec th ba vao tong hanh dinh cua Bo Quoc Phong Hoa Ky tai Ngu Giac ai, gay ra thiet hai nghiem trong ve nhan mang va vat chat. Chiec may bay th t am xuong ngoai o Pennsylvania, gay cai chet cho tat ca hanh khach tren chuyen may bay nhng a lam giam nhe i rat nhieu s thiet hai theo d tnh ban au co le do nhng no lc anh hung cua hanh khach tren chiec may bay.

Cuoc tham sat nay a lam sap ca hai thap cua toa nha Trung Tam Giao Dch va pha huy mot phan Ngu Giac ai va a giet hn 250 hanh khach tren may bay va hang ngan ngi di at.

Cac dan toc van minh tren the gii eu len an nhng ke gay ra toi ac, nhng ke a ngh ra va thc hien nhng cuoc tan cong tan bao nay. Cong ly oi hoi nhng ai giup va che dau cho nhng ke khung bo phai b trng tr - va phai b trng tr nang ne. Quy mo khoc liet cua toi ac do ho gay ra oi hoi ieu o. Chung ta se dung tat ca tai nguyen cua Hoa Ky va nhng ban be hp tac cung nh cac ong minh e truy na nhng ke chu trach nhiem ve toi ac nay, cho en khi nao cong ly c thc hien.

Chung ta cung than khoc vi nhng ai ang phai chu ng s mat mat ln lao va tan nhan nay. Moi tam hon chung ta tan nat v cai chet thnh lnh va vo ngha cua cac sinh mang vo toi. Chung ta cau nguyen cho n cha lanh va cho sc manh e phuc vu va nang nhau trong hy vong va c tin.

Kinh Thanh chep rang: Phuc thay nhng ai than khoc v ho se c ui an. Toi keu goi moi mot gia nh Hoa Ky va ai gia nh ca nc Hoa Ky tham d ngay Ngay Toan Quoc Cau Nguyen va Tng Nh, e cao ky c ve hang ngan nan nhan cua cac vu tan cong khung bo da man va an ui nhng ai mat ngi than. Chung ta se thang lt tham kch quoc gia va s mat mat ca nhan nay. Luc nay ay, chung ta tm kiem n cha lanh va s phuc hoi, va oi dien vi tat ca toi ac nay, chung ta van manh me va oan ket, mot Quoc Gia di s che ch cua Thien Chua

 

DO O, GI AY, TOI, GEORGE W. BUSH, Tong Thong Hiep Chung Quoc Hoa Ky, theo tham quyen hien nh cua luat phap Hiep Chung Quoc, cong bo ngay 14/09/2001 la Ngay Toan Quoc Cau Nguyen va Tng Nh cac nan nhan cua cac vu tan cong khung bo ngay 11/09/2001. Toi yeu cau nhan dan Hoa Ky va cac ni th phng anh dau ngay Ngay Toan Quoc Cau Nguyen va Tng Nh nay bang cac nghi thc phung vu tng nh vao buoi tra, rung chuong vao gi nay, va to chc cac buoi thap nen cau nguyen. Toi khch le cac chu nhan tao ieu kien cho cac nhan vien cua ho tham d cac buoi le vao buoi tra e cau nguyen cho at nc chung ta. Toi keu goi moi ngi tren the gii, nhng ai chia se noi au buon cua chung toi tham gia vi chung toi trong cac nghi le trang nghiem nay.

E LONG TRONG XAC NHAN IEU NAY, toi ky ten vao ban tuyen bo nay ngay Mi Ba Thang Chn, trong nam cua Thien Chua chung ta hai ngan le mot, cung la nam hai tram hai mi sau cua nen oc lap Hiep Chung Quoc Hoa Ky.

Tong Thong Hiep Chung Quoc Hoa Ky

George W. Bush


Back to Radio Veritas Asia Home Page