Ket thuc hoi ngh the gii

ve che o chung toc

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hoi ngh the gii ve che o chung toc tai Durban ket thuc sau 8 ngay lam viec.

Sau 8 ngay tranh luan soi noi, nhat la trong nhng ngay cuoi cung, ai cung tng Hoi Ngh se that bai; nhng  roi Hoi ngh c ket thuc--- tuy b cham mot ngay vao phut chot,---- bang mot van kien neu len hai iem chnh: van e no le va buon ban no le t nay se b coi la mot toi ac chong lai nhan loai va van e phc tap mien Trung ong.  iem th nhat c cac phai oan tham d ong thanh chap thuan - iem th hai ch c chap thuan theo ai  a so. Co the noi: van kien nay lam hai long nhieu ngi, nhng cung gay that vong cho mot so quoc gia.

Ve che o no le va viec buon ban no le, cac phai oan a i en mot thoa thuan, nh vao nhng nhng bo cua ca hai pha. Cac nc thuoc Lien hiep Chau Au quyet gi vng lap trng, nhat nh khong chap nhan viec xin loi cac nan nhan va cac the he con chau cua ho. Trong ban van c chap thuan, danh t tieng Anh apology (xin loi) khong con na. Thay v danh t nay, ban van  dung danh t regret (lay lam tiec). Cac nc Lien hiep Chau Au s rang: danh t xin loi se m ng cho mot loat nhng yeu cau boi thng, sau khi a chap nhan che o no le va viec buon ban no le la mot toi ac oi vi nhan loai. Can c vao van kien, cac nc Chau phi se oi boi thng ve tien nong. Nhng Ba  Bo trng ngoai giao Nam phi, vi t cach la chu nha, chu toa Hoi ngh the gii ve  che o chung toc, tuyen bo: ay khong phai la van e tien bac, nhng la van e cua pham gia con ngi.

Ban van c chap thuan viet nh sau: Chung toi cong nhan rang: che o no le va viec buon ban no le la mot toi ac oi vi nhan loai va trc ay van luon luon la nh vay va chung toi cong nhan rang: cac ngi Chau phi va con cai cua ngi Chau Phi - cac ngi Chau A va cac con cai cua ngi Chau A-- va cac dan toc tho c,  la nan nhan cua nhng hanh ong nay va tiep tuc la nan nhan do hau qua cua nhng hanh ong nh vay.

Ve van e boi thng, mot van e het sc gay go, hai ben a i  en  thoa thuan nay: e oi lai s  chap nhan cua Chau phi ve viec huy bo li yeu cau boi thng bang tien bac cho cac nan nhan cua che o no le, cac quoc gia giau co cam oan cung cap nhng phng tien tai chanh mi va nhieu hn, e giup vao viec phat trien kinh te va xa hoi cua Chau phi. Van kien c chap thuan cua Hoi Ngh  con cong nhan s can thiet phat trien cac chng trnh, trong o co viec giam bt cac mon n va ung ho viec nhap cang cac san pham cua Chau phi vao th trng cac nc giau co, co vo viec au t trc tiep va ung ho viec tr ve nguyen quan cac tac pham nghe thuat a b lay cap i. Cac nc thuoc khoi Lien hiep Chau Au chap nhan ban van mi --(ban th ba a c sa cha)-- , v khong d tnh nhng moi rang buoc, ngoai tr nhng moi rang buoc ve phat trien cac chng trnh trong tng lai, ---nhng khong xac  nh ro chng trnh cu the nao,--- va vi mot tinh than cua tnh lien i. Con ng ro rang t viec ha hen sang en viec thc hien a khong c vach ra.

Sang en van e  th hai: van e Trung ong. ay mot van e gay nen cang thang ngay t ngay au Hoi ngh Durban. Chnh van e nay a gay nen viec bo ra i cua hai phai oan Hoa ky va Do thai va s e doa bo Hoi ngh cua mot so phai oan khac na.

Sau cung, e tranh s that bai hoan toan cua Hoi ngh va nh trung gian cua Bo trng ngoai giao B, hien la chu tch Khoi cac nc Lien hiep Chau Au trong luc nay,  cac nc thuoc khoi A rap a san sang i en mot thoa hiep. Thc s cac nc A rap a bac bo ban van c sa cha, duyet lai do Nam phi e ngh, va a c cac nc thuoc khoi Lien hiep Chau Au va Hoi giao chap thuan. en phut cuoi cung, Syrie ng au cac nc A rap a nhan manh en viec phai ghi trong ban van cau nay: Nhng  vu nh c cua ngi thuoc a va viec chiem ong ngoai quoc phai coi la nhng hanh ong cua nhng ngi theo che o ky th chu ngha. Vi cau nay, cac nc A rap gian tiep to cao Israel, tuy khong nhac en ten nc nay.

Cac nc thuoc khoi Lien hiep Chau Au nhac lai la se khong chap nhan mot thay oi nao na trong van kien. Van kien cong nhan cac au kho cua ngi dan Palestine va quyen t quyet cua ho, nhng cung nhac en ca tham kch diet  chung cua ngi Do thai na.

ng trc ngo b va e cu van Hoi ngh, trong gi phut sau cung cac phai oan nai en quyet nh  cua LHQ t trc ti gi: Trong gia nhng chia re, phai can c vao a so. V Chu toa phien hop chung ket quyet nh cac phai oan bo phieu. Theo thu tuc cua LHQ, e c chap thuan,  hai phan ba so phieu phai c coi la u. Cac phai oan bo phieu iem th hai ve Trung ong. Cac nc A rap cong nhan ket qua cuoc bo phieu; nhng co mot so quoc gia nh Australia, Canada, Iran va Syrie tuyen bo cong khai khong chap nhan van kien ve Trung ong.

Australia cho rang: Hoi ngh a ton nhieu th gi e tranh luan cai co nhau ve nhng e tai khong lien he g vi che o chung toc.

Canada tuyen bo: Chung toi khong thoa man ve Hoi ngh nay... Qua nhieu th gi a danh cho Trung ong. Phai oan Canada con lai ay, bi v muon len an nhng mu toan cua Hoi ngh nay nham bat hp thc hoa quoc gia Israel va lam o nhuc lch s va nhng au kho cua dan toc nay.

Iran tuyen bo: Cong hoa Hoi giao Iran khong ong y ve nhng iem trong van kien lien he en dan Palestine va e tai ve Trung ong, nh moi ngi thay trong van kien chung ket.

ai dien Syrie len tieng: Chung ta khong c quen i nhng vu ky th chung toc a thc hien trong cac lanh tho cua Palestine va A rap b chiem ong. Toi biet rang: mot so ban hu va ong nghiep Tay phng cua chung toi khong a thch giong noi nh vay; nhng neu ho khong a thch, tai sao ho phai tham d Hoi ngh nay?.


Back to Radio Veritas Asia Home Page