Vai nhan nh cua TC

ve cuoc hanh hng cua Ngai

tai Hy lap, Syrie va Malta

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vai nhan nh cua chnh TC Gioan Phaolo II  ve chuyen vieng tham- hanh hng cua ngai theo  vet  chan cua thanh Phaolo Tong o, tai Hy Lap, Syrie va ao Malta.

Trong nhng ngay t mung 4 en mung 9 thang 5/2001, TC Gioan Phaolo II a thc hien chuyen vieng tham-hanh hng theo vet chan cua Thanh Phaolo Tong o tai Hy lap, Syrie va ao Malta. Chuyen vieng tham a thanh cong tot ep, nh a c  nhac en  trong cac bao ch  a phng va the gii.

Hom nay, chung ta hay nhn lai chuyen vieng tham, hay ung hn, nghe lai chnh nhng li TC Gioan Phaolo II a noi, vao luc khi au  chuyen vieng tham, khi va at chan xuong thu o Athen cua Hy lap, va vao luc ket thuc chuyen vieng tham, luc t gia tai  phi trng thu o La Valetta cua quoc gia ao Malta, e tr ve lai Roma. Trong hai luc quan trong nay, luc bat au va luc ket thuc, TC Gioan Phaolo II a co nhan nh chung ve chuyen vieng tham lch s  cua ngai.

Trc het, vao luc khi au, bai dien van au tien cua TC tai thu o Athen cua Hy Lap, la bai ap t cua TC trong nghi thc tiep on tai Dinh Tong Thong. Theo truyen thong cua Hy lap, Tong Thong Hy lap a khong ra phi trng quoc te on TC, khi ngai en ay tra th sau mung 4 thang 5/2001. T phi trng, TC i ngay ve dinh tong thong, va nghi thc on tiep chnh thc a dien ra tai ay. Trong bai dien van au tien nay, ngoai nhng nhan nh tch cc oi vi quoc gia va nen  van hoa Hy lap, mot nen van hoa a co anh hng sau am tren nen van minh khong nhng cua Au Chau va cua  ca the gii, ma con anh hng tren nhng suy t than hoc va triet hoc trong giao hoi cong giao na, TC Gioan Phaolo II a noi en muc tieu chung cua toan chuyen vieng tham hanh hng cua ngai vi nhng li nh sau:

Nam 2000 va qua, nhng ngi kito a c hanh khap ni hai ngan nam Chua Kito giang sinh.  Toi a  het sc ao c c hanh bien co nay bang mot cuoc hanh hng en nhng ni co lien he en lch s cu roi; ieu nay a c cu the hoa qua chuyen hanh hng cua toi tai Nui Sinai va Thanh a, Gi ay, chnh tai Hy lap ma toi en tham nh mot ngi hanh hng, theo vet chan cua Thanh Phaolo Tong o; tam quan trong cua dung mao thanh nhan noi bac xuyen suot hai ngan nam lch s kito; va ky niem ve thanh nhan con luon song ong tai phan at cua quoc gia nay. Tai ni ay, tai Athen, thanh Phaolo a thanh lap mot trong nhng cong oan au tien cua chuyen i  cua ngai tai Tay Phng va cua cong cuoc truyen giao cua ngai tai ai luc au chau; tai ni ay, thanh nhan a hoat ong khong met moi e lam cho moi ngi biet c Chua Kito; tai ni ay, thanh nhan a  chu  au kho, e rao giang tin mng.... Viec hoi nhap van hoa cua Tin Mng vao trong the gii  Hy Lap  van con la mot mau gng cho moi cong cuoc hoi nhap van hoa. Trong tng quan vi nen van hoa Hy lap, li rao giang Phuc Am a phai  co gang phan biet, e  tiep nhan va anh gia tat ca nhng yeu to tch cc, va ong thi loai bo nhng kha canh  khong the nao dung hoa vi s iep kito. Ni ay, chung ta co c mot thach thc thng hang cho viec rao giang tin mng trong cong cuoc  gap g vi nhng nen van hoa va vi dien tien  cua viec toan cau hoa... Chung ta ang trong giai oan quyet nh cua lch s au  chau; toi het long cau chuc sao cho Au Chau, mot au chau ang bat au tai sinh,  c lay lai trong cach thc mi va ay sang tao, (c lay lai) truyen thong lau i cua viec gap g gia nen van hoa hy lap va kito giao, va chng minh cho thay rang ay khong phai la viec lay uy tn lai cho mot the gii a bien mat, nhng ay la viec gap lai ni ay nhng nen tang ung cho tien bo ch thc, ma the gii chung ta ang mong c... Nhieu bc tng  va mi  sup o, nhng con ton tai nhng bc tng khac. Trach vu hiep nhat nhng phan pha ong lai vi nhng phan pha tay cua Au Chau, la trach vu phc tap; con nhieu ieu can phai lam e at en s hoa hp gia nhng ngi kito cua ong Phng vi nhng ngi kito cua Tay Phng, ngo hau Giao Hoi co the th bang hai buong phoi cua mnh. Moi ngi tn hu can cam thay mnh dan than trong o, e at en muc tieu va noi. Giao Hoi cong giao tai Hy lap chan thanh mong muon tham d vao cong cuoc co vo cho ly tng cao thng tren, mot ly tng co nhng anh hng tch cc ca trong pham vi xa hoi.

o la nhng iem chnh yeu TC Gioan Phaolo II a noi len trong bai dien van  au tien tai Athen, Hy lap.  Nam ngay sau, vao luc ket thuc chuyen vieng tham tai ao Malta, trong giay phut chao t biet, TC a noi nhng li  ket thuc nh sau:

Nh la ngi ke v thanh Phero, toi phai tr ve Roma, ngai  toa cua thanh Phero, va tr ve lai vi nhng viec bon phan cua v Chu Chan toan the Giao Hoi pho quat... Toi a noi vi anh ch em rang, khi tr ve lai Roma, co le toi se noi vi thanh tong o Phaolo rang nhng ngi dan Malta a la nhng ngi cong giao tot.  Gi ay, toi se noi cho thanh quan thay cua anh ch em rang anh ch em van con thc hien ieu ma Ngai a muon, va chien au trong cuoc chien cua c tin va trung thanh vi i song i i ma anh ch em a c mi goi en chia se (1 Tim 6, 12). Vao luc ket thuc cuoc hanh hng, toi long trong trao pho cho s bao ve ang men cuaThien Chua toan nang, nhng dan toc cua nhng ni toi a vieng tham. Tai nhng ni co lien he en bien co ky niem hai ngan nam Chua Cu the giang sinh, toi a hy vong va cau nguyen cho s canh tan c tin gia nhng ngui kito; toi a muon khuyen khch nhng ke tin va tat ca moi  ngi thien ch, hay bao ve s song, hay co vo s knh trong oi vi pham gia cua moi ngi, hay bao ton gia nh chong lai biet bao ham doa cua ngay nay, hay m rong tam hon on nhan nhng ngi ngheo va b boc lot tren the gii, va hay hanh ong e xay dng mot trat t quoc te c  xay dng tren s ton trong nhng luat le va tren tnh lien i vi nhng anh ch em kem may man hn. o la trach vu va la ly tng ma toi muon e lai cho anh ch em, hi dan toc yeu quy cua Malta.

oc qua nhng oan trch tren, chung ta co the hieu them phan nao nhng tam tnh va muc tieu ma TC Gioan Phaolo II nham en, trong chuyen vieng tham hanh hng va ket thuc tai Hy lap, Syrie va Quoc Gia ao Malta.


Back to Radio Veritas Asia Home Page