Bai iem Bao 7

ve cuoc hanh hng cua TC

tai Hy lap, Syrie va Malta

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tong Ket ve Cuoc hanh hng cua TC tai Hy lap, Syrie va Malta: ay la mot chuyen ra i gay nhieu ngac nhien.

Nhat bao cong giao Y Tng Lai so ra ngay 10.5.2001, ngay sau ngay ket thuc cuoc hanh hng cua TC tai Hy lap, Syrie va Matla, a neu len cau hoi nay: Cuoc hanh hng cua c Gioan Phaolo II theo vet chan cua Thanh Phaolo va ket thuc, se e lai  cai g?

e tra li cau hoi c at ra , Tien s Navarro Valls, phat ngon vien va Giam oc phong bao ch Toa Thanh, chon nhng hnh anh ep hn ca cua mot chuyen vieng tham ma , ngay trong luc con ang dien ra, a c coi nh la mot bien co lch s roi.

Trc het hnh anh chang th nhat cua cuoc hanh hng , ma mot so ngi goi la Phep la cua Athenes , roi chang vieng tham en th Hoi giao tai Damas va sau cung la buoi cau nguyen tai Quneitra, thanh pho-ma, cho du co ngi a li dung buoi cau nguyen nay e giai thch theo kha canh chnh tr.

Ve chang th nhat , phat ngon vien va Giam oc Phong bao ch Toa Thanh tiet lo vi gii bao ch mot bc th van cua c Christodoulos, TGM Athenes, Giao chu Giao hoi chnh thong Hy lap, gi  cho TC GP II , e cam n ngai ve chuyen vieng tham. Bc th viet bang tieng Phap va li le rat than mat, chan thanh  nh sau: Knh tha TC, (Votre Saintete) , trong luc Ngai t gia Athenes , sau chuyen vieng tham ngan ngui, nhng rat bo ch , toi muon bao am vi Ngai ve nhng tam tnh biet n cua toi. Ngai a em en cho chung toi c hoi c thap tung Ngai trong cuoc hanh trnh cua Ngai theo vet chan Thanh Tong o Phaolo. Xin Chua Giesu Kito, Chua chung ta , cung co y ch  va s dan than cua chung ta tien en mot s hieu biet nhau cang ngay cang chn mui  hn.

Tien s Navarro Valls bnh luan them nh sau: t li van tat, nhng xac nhan mot s la lung a xay ra tren at Hy lap. Ong nhac lai rang: Mot s kien tuyet oi khong c ch i trc ngay len ng va v the thc trong o s kien nay a c thc hien. Bc th nay, Kinh Lay Cha cung oc chung  (tai Toa S Than, trc khi c TGM va oan tuy tung cua ngai ra ve) lam cho moi ngi ngh rang: viec hiep thong khong hoan toan kia nay a bien mat.

Chang th hai hay hnh anh bieu hieu th hai cua nhng ngac nhien trong cuoc hanh hng,  d nhien la viec knh vieng en th Hoi giao Damas - Tien s Navarro Valls giai thch: Viec vieng tham nay co mot lien ket lch s vi viec vieng tham Nguyen ng Do thai Roma (thang t nam 1986); d nhien nhng moi lien lac vi Hoi giao va Do thai giao khac nhau. Phat ngon vien Toa Thanh cho biet: Chua nhat (6.5.2001), ngay luc con vieng tham ao Malta, TC a nhan c nhieu ien tn t cac Nc Hoi giao khong thuoc khoi A rap. Tat ca eu bieu lo cach nay hay cach khac cung mot quan niem nh nhau. Knh tha TC (Santo Padre - Tres Saint Pere - Holy Father) , chung toi muon c en o (en th Hoi giao Damas) vi Ngai. Giam oc Phong bao ch Toa Thanh ket luan : T nay tr i hnh anh cua chuyen vieng tham Nguyen ng Do thai Roma va hnh anh cua viec knh vieng en th Hoi giao Damasco co mot lien ket lch s.

Sau cung, hnh anh cua buoi cau nguyen tai Quneitra, thanh pho-ma, b tan pha bnh a trong tran chien gia Do thai va Syrie, thanh pho tieu bieu  cua oi Golan, giap gii Do thai. Tien s Navarro Valls nhac lai rang: a co nhng mu toan chnh tr hoa buoi cau nguyen nay. Nhng phai thanh thc cong nhan rang: mu tnh nay gay nen gng mu, bat c ve pha nao. TC en ay ch e cau nguyen ma thoi. Ngai a cau nguyen cho tat ca cac dan toc cua mien nay. May man thay, d luan the gii a hieu ro: ay la mot hanh ong ton giao, khong phai chnh tr, ca trong y muon, ca trong viec thc hien.

Gii bao ch at cau hoi vi phat ngon vien Toa Thanh nh sau: Gii chnh tr Do thai a ch trch gay gat  nhng li Tong Thong Syrie,  Ong Bashar el Assad,  oc trong buoi tiep on TC tai san bay Damas , va ho cho rang: co s ap ng lai cua TC. Vay,  moi  quan he gia Toa Thanh va Do thai co the tr nen te hn khong? Tien s Navarro tra li nh sau: Sao lai phai tr nen toi te hn va tai sao Toa Thanh phai len tieng? Trong trng hp moi quan he gia Do thai va Syrie tr nen toi te hn, Toa Thanh khong co trach nhiem g ca. Chung toi a en Syrie nh la nhng ngi khac ma thoi. D nhien,   noi nh vay, khong co ngha la toi muon benh vc dien van cua Tong Thong Assad; Hn na, TC khong biet trc noi dung dien van cua Tong thong. Nhng toi xin minh xac rang: TC a tra li bang viec neu len cac nguyen tac quoc te ; ay la cac nguyen tac co gia tr cho moi ngi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page