Cac quoc gia ngheo co hy vong g

vao nhng ha hen cua khoi G8 khong

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cac quoc gia ngheo co hy vong g vao nhng ha hen cua khoi G8 khong?

Hoi ngh thng nh tai Genova (tay bac nc Y ) vi s tham d cua 8 Sieu cng (nhng quoc gia ky nghe tan tien): Hoa ky, Canada, Anh, c, Y, Phap, Nhat ban, va Nga, va vi s hien dien cua Ong tong th ky LHQ, Ong Kofi Annan; cua ong Romano Prodi, Chu tch Uy ban Lien hiep Chau Au va cua ai dien mot so nc ngheo Chau Phi va Chau A, a quyet nh thanh lap Quy vi mot t 200 trieu My kim, e tr chng benh Aids  va cac chng benh khac hien ang lan tran ghe s tai Chau phi.

Ve cac mon n ngoai quoc, Hoi ngh thng nh quyet nh giam bt cho 23 quoc gia mac nhieu n hn ca. So n c giam len ti 74 t My kim. Hoi ngh con quyet nh giup ky thuat, e phat trien cac dan toc cham tien.

Trc chng trnh v ai nay (t ra tren giay t), nhieu cau hoi c at ra: Chung ta ngh g ve nhng e ngh cu the phat xuat bi Hoi ngh G8 lan nay tai Genova (giam n, thanh lap qu chong benh Aids va tr giup ky thuat cho cac quoc gia ang phat trien, nhng vi ieu kien thc hien nen dan chu)? Thc s ay la khi s cua mot con ng mi trong luc bc vao Ngan nam th ba, hay ch la nhng ha hen, va  se qua i nh nhieu ha hen khac?

Sau ay la phe bnh cua Cha Giulio Albanese, mot nha  truyen giao a nhieu nam hoat ong tai Chau phi va hien la Giam oc Hang thong tan Misna (cua cac nha truyen giao), oi vi nhng ha hen cua Hoi ngh G8 tai Genova, va ket thuc. Nhng phe phan cua Cha da tren kinh nghiem t trc ti gi, khong bi quan, ma cung khong lac quan, nhng la nhng nhan xet khach quan.

Theo Cha Albanese, th viec thanh lap Quy san soc sc khoe, viec giam bt so n cho 23 quoc gia ngheo hn ca, cung nh chng trnh phat trien Chau phi va viec xac nhan sang kien trc ay cua Lien hiep Chau Au ve viec  chong buon ban vu kh... tat ca eu la tch cc. Nhng tiec thay, chung ta van trong giai oan hng nh long nhan hau cua cac Sieu cng ma thoi. ay ch la nhng giot nc trong mot bien ca ay nhng nhu cau cua cac quoc gia ngheo nan.

Chung ta lay ngay th du ve Quy c ha hen thanh lap va roi tai Hoi ngh Genova e cha chng benh Aids tai Chau phi (con so mac benh nay len ti 36 trieu) va cac chng benh thong thng khac tai Luc a nay (benh lao, benh sot ret rng): mot t 200 ngan My kim (mot so tien ln oi vi cac quoc gia ngheo), nhng so tien nay ch bang so tien Hoa ky danh moi nam cho viec che tao Hoa tien chong hoa tien.

Mot th du khac: Cac v lanh ao cac Sieu Cng nhac lai cam oan dung 0,7% li tc cua mc san xuat e danh cho viec cong tac phat trien cac dan toc. ay la mot sang kien a c 22 quoc gia giau co, goi la donors, cac an nhan, a ra t lau. Nhng vi thi gian qua i, khong mot quoc gia an nhan nao ong gop vao qu, tr may nc mien bac Au (Scandinaves). Tham ch,  cac Sieu cng (Phap, Anh, Y, Canada) a giam bt so vien tr cho cac quoc gia ngheo mien Nam Ban Cau,  cho du cac quoc gia nay a cam oan tai Hoi ngh Okinawa, la se  ton trong viec trch 0,7% nh a thoa thuan. ay thc la cau chuyen bien ngon, la tro he cua viec phat trien ma cac nc giau co tiep tuc ke lai cho cac nc ngheo kho. Va cac quy thanh lap ch la mot hop danh tien nho be ma cac nc giau dung e la bp cac quoc gia mien Nam Ban Cau.

Theo nhng d kien san co, Cha Albanese  dan chng e xac nhan ieu qua quyet tren ay. Thc s trong nhng nam va qua, so vien tr cho cac nc ngheo gia tang, tuy khong bao nhieu, t 52 len ti 56 t My kim. Nhng du so them nay co thc i na, neu tnh theo phan tram, lai hut mat 12% sanh vi 10 nam trc ay. Thc s cac nc giau ch gop vao viec phat trien mot phan mi  (1/10) cua so tien c danh cho viec vu trang trong nc.

Noi ung ra, sau Hoi ngh Genova, chung ta van con trong tam trang lanh nhan long t bi thng xot cua cac nc giau, nh nhng mun banh rt t mam cao co ay cua cac nc giau ma thoi. Cha Albanese noi: ay ch la nhng bc tien nho be, nh giot nc trong bien ca. Thc ra toi ch i nhieu hn na ni Hoi ngh Genova.

D nhien, co nan tham nhung tai nhieu nc ngheo, cung nh tai cac quoc gia giau co. Nhieu luc, vien tr khong en hay en qua t trong tay ngi dan ngheo. Cha Albanese e ngh: Nhng chung toi thiet tng: cac c quan quoc te rat co the kiem soat cac vien tr bang nhng ieu kien khat khe, e bao am nhng so tien a bo ra hay vien tr thc pham, thuoc men... c dung trong cong ch va trong viec phat trien. e tranh nhng tham nhung, cha Albanes yeu cau cac c quan quoc te tm nhng to chc a phng ang tn nhiem, nh cac to chc khong chnh phu, hoac cac tu hoi truyen giao. (D nhien cac chnh phu, ... se khong bao gi chap nhan ieu kien nay). Moi lan so vien tr c trao cho cac to chc khong chnh phu hay cac tu hoi truyen giao... eu chac chan en tay ngi dan. D nhien, khi a lanh nhan nhng vien tr nay, cac to chc khong chnh phu hay ton giao co trach nhiem bao tin cac chnh phu a phng va tng trnh cac c quan quoc te a cung cap vien tr.

Noi en s hien dien cua mot so quoc gia Chau phi va Chau A tai Hoi ngh  Genova, Cha Albanese to ve phan no ve thai o cua cac Sieu cng, bi v s hien dien cua ho a b khai thac. Cac Sieu cng to net mat nhan t  thng xot va coi ho nh nhng ai dien cua Lien hiep Chau phi, mi c thanh lap. Khong co mot thong cao nao ve s ong gop cua cac Sieu cng cho Chng trnh Chau phi. Nha truyen giao nhan manh: Toi ch i trong van kien ket thuc Hoi ngh G8 Genova  t ra mot trang  noi en viec ong gop cua cac Sieu cng hay t ra danh rieng cho Chau phi. Trai lai, ch thay nhng nu ci. Ai la ngi a lu y en mot Lien hiep Chau phi ang thanh hnh?

Cuoi cung, Cha Albanese, mot nha truyen giao kinh nghiem ve cac van e Chau phi ket luan nh sau: Van e chnh la chung ta khong biet nen van hoa cua mien Nam Ban Cau. Chung ta ngi Chau Au ch biet tap trung vao Luc a cua mnh, nhng trong tam cua the gii ni khac. Biet ro rang cac nc ngheo, ay la con ng oi thoai vi ho.

e ket thuc bai noi chuyen hom nay, chung toi xin trng lai li bat hu cua c Phaolo VI (1963-1978) viet trong Thong iep Populorum Progressio: Phat trien cac dan toc, c cong bo nam 1967 nh sau: Phat trien la ten mi cua hoa bnh. Bao lau con co nhng ho sau gia cac ngi giau (chiem ti 80% tai san tren the gii)  va cac ngi ngheo (ai a so)  ch chiem co 20% ma thoi, the gii se khong bao gi co hoa bnh. Nhng vu tranh au va nhng cuoc bieu tnh va qua (tiec thay a co nhng bao ong) tai Genova va trc ay tai Seattle (Hoa ky), tai Nice (Phap) va tai Goeteborg (Thuy ien)  la nhng bao ong, nhng phan uat trc nhng bat cong xa hoi ngay nay. c Gioan Phaolo II a nhac lai trong dp Hoi ngh Thng nh cua nhom G8 tai Genova nh sau: Cac Sieu cng, cac V quyen hanh tren the gii... hay ngh en cac nc ngheo, hay lang nghe tieng keu than cua cac ngi ngheo.

 


Back to Radio Veritas Asia Home Page