Bao ch bnh luan ve cuoc gap g

gia TC Gioan Phaolo II va Tong Thong Bush

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bao ch bnh luan ve cuoc gap g gia TC Gioan Phaolo II va Tong Thong Bush.

Bao ch xuat ban sang th ba 24.7.2001 tai Roma va tai Italia, eu lu y cach rieng en cuoc gap g gia TC Gioan Phaolo II va Tong thong  George Walker Bush vao sang th hai 23.7.2001, tai Castegandolfo.

Nhat bao Corriere della sera, xuat ban tai Milano, e hnh TC va Tong Thong nam tay nhau ang tien vao phong lam viec tai Castelgandolfo e thao luan rieng. Ben canh hnh nay, nhat bao e tt ln: TC noi vi Tong Thong Bush: Viec nghien cu khoa hoc phai ton trong s song. Di tt nay, co them li ta nho nh sau: c Gioan Phaolo II mi goi Hoa ky dng lai nhng cuoc th nghiem tren bao thai.

Trong bai xa thuyet, cung ni trang nhat, T bao Ngi a tin chieu  e tt nh sau: Mot con ngi cua cai khong. Tac gia bai bnh luan viet: Trong nhng thi ky chien tranh lanh, moi v Tong thong Hoa ky, Ong Hoang cua the quyen, cam thay s can thiet to long ton trong TC, Ong Hoang cua than quyen, e rut keo ni ngai gng sang va s hng dan, nh chnh Ba Condoleezza Rice, Co van An ninh cua Tong thong Bush a nhan xet trong dp nay. Tac gia viet tiep:  Hom qua (tc th hai 23.7.2001) Tong Thong Bush Jr, a lam mot c ch khiem ton t khi xay ra. Sau buoi tiep kien, noi vi gii bao ch, Tong thong a goi TC Gioan Phaolo II la mot nhan vat khac thng, a co mot anh hng sau xa tren lng tam va tren nhng che o chnh tr cua the gii nay. Va Tong thong phan nan v khong co u tai th phu e bieu lo ay u y ngha cua bien co  c hien dien trc mat TC.

Tac gia bai bnh luan giai thch them nh sau: Khong nhng hnh anh cua c Karol Wojtyla, ma ca s iep cua ngai lam cho Tong thong Bush xuc ong. Mot ang, TC ch trch nhng qua mc cua viec toan cau hoa va, du khong nhac en ten ro rang, ch trch ca an t hnh na.  ang khac, mot kha canh khac thng, mot van e hoan toan mi me phan chieu nhieu lo lang cua TC trc nhng ky thuat mi ve truyen sinh, co kha nang, t ra trong ly thuyet, tao dng con ngi va thay oi con ngi, bang viec m nhng vien tng phan khi va ong thi cung gay lo lang nhieu cho nhan loai.  Va chnh tren kha canh nay, chuyen vieng tham cua Tong Thong Bush la chuyen vieng tham lch s, v la chuyen vieng tham au tien cua mot v Tong thong cua thi ai ve nhng bien gii mi cua Khoa Hoc. Mot thi ai em en nhng vien tng - co le con qua sm e qua quyet - cha lanh cach la lung cac chng benh va nhng he thong san xuat co tnh cach nh nhng cuoc cach mang. ng trc nhng kham pha nay, TC nhac lai cac van e ao c luan ly, bang viec len an cach rieng nhng th nghiem hay viec tao dng bao thai con ngi, e th nghiem, roi huy diet bao thai o i. Tai Hoa ky, van e nay gay nen nhng tranh luan rat gay go. Ngi ta neu len cau hoi nay: viec pha huy cac bao thai tng ng vi viec pha thai hay khong, va phai cho phep hay cam han viec pha huy cac bao thai nay.

Tac gia bai  bnh luan giai thch: Co the Tong thong se khong lang nghe nhng lo au cua TC, khong phai v ong khong muon nghe, nhng v hien ong ang b nhng ap lc manh me tren bnh dien chnh tr va kinh te. T Italia tr ve Washsington, Tong thong Bush se cu xet chap nhan hay khong chap nhan viec cung cap tai chanh cho cac th nghiem va nghien cu ve van e hoc bua nay.

Bai bnh luan viet them nh sau: Tong thong Bush von la ngi chong pha thai va hien ong ang ch i la phieu cua ngi cong giao Hoa ky (trong khoa bau c nam 2004). Nhng tai Thng Vien ngi ta ngh rang: ong se ung ho nhng cuoc th nghiem, nhng vi viec kiem soat nghiem nhat.

Trong cuoc gap g gii bao ch, Tong thong bao am se quan tam nhieu en nhng li cua TC. Roi ong noi them: Van e can ban la phai lam sao va ton trong s song va quan tam en nhng ha hen cua khoa hoc va nhng hy vong cu song con ngi a b ket  an, v b mac nhng chng benh hien nay khong the cha c.

Cac Giam muc Hoa ky khong chac Tong thong Bush a quyet nh t choi e ngh cua TC, trc khi t Washsington ra i, nhng ong se nh lai quyet nh nay, e nh dau hieu cua s ton trong oi vi uy  tn tinh than cua ngai. Nhng a en luc thao luan tai Quoc hoi ve nhng ky thuat truyen sinh va ve nhng van e luan ly, va khoa hoc, e lam luat va e co vo nhng thoa c quoc te. T nhieu nam, ngi ta van cho rang: Khoa hoc tien nhanh hn xa hoi dan s va chnh tr. c Wojtyla a noi len tieng noi cua ngai. Sm muon g Tong Thong Bush cung se phai noi len tieng noi cua ong. Nhng khong phai la tieng noi sau cung.

Ve nhng th nghiem tren bao thai: Trong bai phong van danh cho nhat bao cong giao Tng Lai, Cha Richard John Neuhaus, nha than hoc, co van cua Toa Nha Trang, qua quyet nh sau: Ve van e th nghiem bao thai, s ung ho cua ngi cong giao gi mot vai tro quan trong trong cuoc bau c Tong thong. Trong nhng ngay gan ay, Chnh phu Hoa ky se quyet nh cung cap tai chanh hay khong, cho cac th nghiem.

Sau ay la bai phong van Cha Richard John Neuhaus danh cho nhat bao:

Hoi - Tha Cha, tai sao TC lai at nang van e nay?

ap - Bi v neu Tong thong bai bo viec cam cung cap tai chanh, th ay la lan th nhat chnh phu cho phep chnh thc huy diet s song con ngi cho nhng muc tieu khoa hoc. Trong chieu hng nay viec th nghiem bao thai se co mot y ngha quan trong lch s va se gay nhng s knh ch manh liet gia phong trao Ung Ho S Song  Pro life va phe oi lap.

Hoi - Tong thong Bush ang b ap lc va cung ang nhan c nhng li khuyen tng phan nhau ca trong noi bo ang cua Ong. Th du Ba v Ong Reagan keu goi Tong Thong cung cap tai chanh. Vay Cha co ngh rang se tm ra mot giai phap dung hoa khong?

ap - Theo s hieu biet cua toi ve Tong thong va ve nhng xac tn cua ong, toi hy vong rang ong gi lai viec cam cung cap tai chanh. Can nh lai: viec cam cung cap tai chanh a co t nam 1996; v the Tong thong khong nen thay oi ng loi chnh tr cua chnh phu, nhng ch xac nhan lai viec cam nay ma thoi. Neu Ong nhng bc, th hau qua se rat tieu cc, khong nhng tren cac ngi cong giao, ma con tren tat ca cac ngi dan Hoa ky b xao ong va lo lang ve viec dung con ngi nh dung cu nghien cu, th nghiem khoa hoc.

Hoi - Vay ay la mot quyet nh mang theo nhng lien luy chnh tr, bi v Tong thong ang tm chiem  a so phieu cong giao?

ap - Mot quan sat vien a noi: Tong Thong John Kennedy la ngi cong giao thuoc Bang Massachusetts, a en Texas e thanh minh rang: ong khong theo ch th cua TC. Trai lai Tong thong Bush la mot tn hu Methodiste (Tin Lanh), en Roma, e to ra ong se lang nghe TC. Viec theo lap trng cong giao nay a co t lau va ang em lai nhng thanh qua mong muon. Neu tiep tuc nh vay, Tong Thong Bush se chiem c a so phieu cong giao; nhng nhng th nghiem tren bao thai co the la mot yeu to quyet nh. Toi hi ngac nhien v Tong thong nh lai viec la chon sau cuoc gap g vi c Gioan Phaolo II, bi v neu gi viec cam cung cap tai chanh, Tong thong se lieu b ch trch la a qua theo TC; neu bai bo, se b ch trch la khong theo u. Du sao toi hy vong Tong thong se co mot quyet nh ung.

Hoi - Cha ngh sao ve thai o cua Tong Thong oi vi van e pha thai?

ap - Toi a gop cong trong cuoc tuyen truyen tuyen c cua Tong thong. Theo chng trnh, Tong thong se lam viec e xay dng mot Quoc gia trong o tat ca cac tre em va cac tre em se sinh ra c che ch bi luat phap va c on chao trong luc ra i. e ao lon quyet nh Roe Wade, vi quyet nh nay, Toi cao Phap vien a hp thc hoa viec pha thai, ch can mot hoac hai phieu hn ma thoi. V the chung toi a chuan b oi pho vi viec bo nhiem cac v tham phan cua Toa an toi cao nay.

Hoi - Va ve an t hnh th sao?

ap - a so ngi dan Hoa ky ung ho an nay, du theo cac cuoc tham do dan y, nay co giam bt t nhieu. Nhng ve van e nay, kho co nhng thay oi.

Hoi - Sang kien cua Toa Nha Trang ve cung cap tai chanh cho phong trao t nguyen ton giao, Cha co hai long khong?

ap - Luat a c Ha vien chap thuan, nhng khong c nh y muon cua Tong thong. ieu quan trong la ao luat nay cung phai c Thng vien thong qua na, e vach ra mot con ng mi.

Hoi - Tong thong noi rang: TC a noi nhieu ve chnh tr oi ngoai. Cha ngh sao ve ng loi cua Tong thong ve cac van e Trung ong - Hoa tien chong hoa tien va viec giup cac quoc gia ngheo nan, a dc thao luan trong Hoi ngh thng nh G8 tai Genova?

ap - Bc anh Mosaic cua mien Trung ong trong luc nay b tan tanh thanh nhieu manh, can phai ch i t lau mi co the phe phan c - Ve Hoa tien chong hoa tien, ang trong oi thoai vi Nga va cac ong minh Chau Au. Cai ma toi thay tch cc hn ca, la viec Tong Thong xch lai gan vi van e ngheo kho. ieu nay minh chng rang: Tong thong ang nhan nhng giao huan cua Thong iep Centesimus Annus,  nh la cua mnh. Trong van kien nay, TC chu trng rang cac ngi ngheo khong phai ngheo, v b khai thac, nhng v ho b loai ngoai vong cua viec san xuat va cua nhng trao oi hang hoa san xuat. oi vi toi, xem ra nhom G8 ang tm cach cham dt viec loai tr nay.

 


Back to Radio Veritas Asia Home Page