Huan c cua TC Gioan Phaolo II

tra Chua Nhat15/07/2001

luc TC ngh he tai Les Combes

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Kinh Truyen Tin Tra Chua Nhat 15/7/2001: Luc TC  ngh he tai Les Combes.

Chua Nhat 15 thang 7/2001, TC ang ngh he tai xa Les Combes, mien nui Alpes Bac Italia. en gi tra, TC van gi thoi quen oc kinh Truyen Tin vi dan chung. Trc khi oc kinh, TC a noi vai li huan c  mi goi con ngi hay biet  kham pha ra Thien Chua trong cac ve ep cua thien nhien, vi nhng li nh sau:

Anh ch em rat than men,

Hom nay, cha hiep y vi anh ch em, trong lan oc kinh Truyen Tin  t  ni ay, gia vung nui cua Valle d' Aosta, ni Cha cam thay  thoai mai nh song tai nha, nh  s tiep on cua giao phan Aosta, cua cac cha dong Don Bosco va cua tat ca nhng ai cong tac, e cho Cha c ngh yen ni ay. Vi tat ca va tng ngi, Cha xin noi len long biet n chan thanh.

Mot cach ac biet, cha cam n c Giam Muc cua giao phan Aosta, c Cha Giuseppe Anfossi, nhng V Chu Tch cua vung va  ban  Co Van tai a phng; Cha cam n ong Xa Trng va Cha S cua giao x Introd. Cha chan thanh chao anh ch em sinh song tai vung Aosta nay; moi nam anh ch em a on tiep  Cha vi het long chan thanh, va cam n anh ch em sinh song tai ay cung nh nhng anh ch em hom nay hanh hng en ay e chao tham Cha.

Cha ac biet ngh en nhng v Xa Trng tai nhng ni b thiet hai bi nan lut tram trong t thang 10/2000 va qua, a gay ra  20  nan nhan, va gay thiet hai nang cho toan vung. Tha quy v,  nh qua quy v, toi muon khuyen khch cac gia nh a va con ang chu kho v thien tai  a xay ra, va xin ho hay kien tr trong dan than xay dng lai trong tinh than tin tng va lien i.

2. T vai thang qua, trong nhng lan tiep kien chung vao sang th t, Cha khai trien e tai giao ly ve cac Thanh Vnh. Trong nhng ngay nay, trc nhng phong canh ang kham phuc nh the, tam tr Cha t nhien hng en nhng thanh vnh trong o tao vat, va nhat la cac nui oi, co vai tro ac biet.

Th du nh, cha ngh en thanh vnh th  8: Lay Chua, Chua chung con, v ai thay danh thanh Chua tren mat at! (cau 2 va 10). Va chung ta oc trong thanh vnh 18 nh sau: Tri xanh tng thuat vinh quang Chua va Vom tri loan bao cac cong viec cua tay  Ngai (cau 2). That vay, tao vat la tap sach au tien cua mac khai, ma Thien Chua a trao pho cho tam tr con ngui.

Thanh vnh 22 a hat len nh sau: Chua la ang Chan dat toi, Ngai e toi nam ngh tren ong co xanh ti. Ngai dan toi en me nc yen lanh. Ngai xoa du cn khat va hng dan toi i tren con ng cong chnh (cc 1- 4).

Toan the thanh vnh 103 la mot bai ca ton vinh Thien Chua ang Tao Hoa nh sau: Hon toi hi, hay chuc tung Chua... Lay Chua, Thien Chua chung con, Ngai that la cao ca... Ngai lam phat sinh cac nguon suoi t  cac thung lung, va chung chay qua cac nui oi; ... Nui chon von, loai sn dng tm en, Hoc a sau,  giong ngan th an mnh..... Lay Chua, that cao ca thay nhng cong viec cua Chua. (cc.1- 2 .5.8.10- 11.18.24) Th hoi lam sao ma ta khong mac lay nhng tam tnh nay, trc trc nhng canh tr thien nhien ang kham phuc nh vay?

3.Khi chiem ngam cac sn oi nui, a tr thanh rat quen thuoc, tam hon cha thng hng ve Me Maria. Thien Chua a nang Me len khoi moi tao vat tren tri di at, va a lam cho Me tr thanh ni  chung ta nng ta, tren con ng tien ve Tri. Ngay mai, tc th hai 16/7/2001, trong Phung vu, chung ta c hanh le c Ba Nui Camelo. Hom nay, chung ta mng Me nh la N Vng cua Aosta; Bc tng ep e cua Me t Nha Th Chnh Toa Aosta c a en ay, gi ra cho chung ta ieu nay. ay chnh la bc tng ma vao nam 1948, a c rc qua cac lang cua vung nay, va khac ghi vao trong tam hon nhng ngi dan vung Aosta vao thi sau the chien th hai mot tinh than huynh e a c canh tan.

Chung ta hay cau cung Me Maria, ngo hau gia nhng ngui kito luon co s hiep nhat va ngo hau trong the gii co s cong bang,tnh lien i va hoa bnh ng tr.

Sau nhng li tren, TC xng kinh Truyen Tin va ban phep lanh Toa Thanh cho moi ngi.

Sau kinh truyen tin, TC noi them vai li bang tieng phap  nh sau:

Cha chan thanh cam n cac tham quyen dan s va ton giao, cung nh tat ca dan chung cua xa Introd, a tiep on cha en ngh tai Les Combes, tai vung at cua anh ch em. ni ve ep cac nui oi co tuyet ong, lam cho tam hon con ngui hng ve Thien Chua Tao Hoa cua vu tru. Trong ngay danh cho Thien Chua ay, cha mi goi tat ca moi tn hu a tham d vao li kinh Truyen Tin, hay danh thi gi e chuc tung Thien Chua, va cam ta Ngai v nhng an lanh a nhan c. Uc g Me Maria, N vng cua Aosta, at hoa bnh vao trong con tin  con ngi, va mi goi ho hay song hiep nhat va lien i, e en tr giup cho nhng ai la nan nhan cua cac  tham kch. Vi phep lanh cua cha cho tat ca.

 


Back to Radio Veritas Asia Home Page