S iep Phuc Sinh nam 2001

cua TC Gioan Phaolo II

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

S iep Phuc Sinh nam 2001 cua TC Gioan Phaolo II.

Li m au: Luc 10:30 sang Chua Nhat Phuc Sinh, TC a c hanh thanh le Phuc Sinh tai Quang Trng Thanh Phero, vi hn 100.000 tn hu tham d. Lien sau li nguyen ket le, TC a oc  S iep Phuc Sinh, chuc mng Phuc Sinh va ban phep lanh trong the  vi n toan xa, cho nhng tn hu hien dien va ca cho nhng ai theo doi S iep qua cac phng tien Truyen Thanh va Truyen Hnh. TC noi nh sau:

Trong Chua Kito Phuc Sinh, moi tao vat c  phuc hoi s song mi (kinh tien tung II Phuc Sinh).

c chi li cong bo Phuc Sinh en vi tat ca moi dan toc tren mat at nay; c chi moi ngi thien ch cam thay mnh c mi goi ong vai tro chu ong trong Ngay nay, Ngay Thien Chua lam nen, Ngay Chua Phuc Sinh, Ngay ma trong o Giao Hoi tran ay niem vui cong bo  viec Chua a song lai that.

Li cao rao nay phat xuat t con tim cua cac mon e, vao ngay th nhat sau ngay  Sabbat; li cao rao o a vang doi qua cac the ky,  va gi ay, vao giay phut nhat nh nay cua lch s,  li cao rao tren cung co nhng niem hy vong cua nhan loai, vi niem xac tn chac chan  rang Chua Kito a Phuc Sinh, Ngi la ang cu chuoc nhan loai.

2. Trong Chua Kito Phuc Sinh, moi tao vat c phuc hoi s song mi!

S kinh ngac ay ng vc ni cac tong o va ni nhng ngui n  voi vang en Mo Chua vao luc  sang sm, ngay nay tr thanh nh la mot kinh nghiem  cua toan the  Dan Chua. Vao luc ngan nam mi bat au, chung ta muon trao lai cho the he tre hn niem xac tn can ban cua cuoc i chung ta rang Chua Kito a song lai va trong Ngi moi tao vat c phuc hoi s song mi.

Lay Chua Giesu Kito, chuc tung Chua moi vinh quang,  Chua thong tr hom nay va mai mai. Chung ta nh lai bai ca ay niem tin, c hat len nhieu lan, trong suot thi gian Nam Toan Xa, e chuc tung ang la Alpha va Omega,  la trc het  va la sau het, la khi au va la cung ch (Kh 22,13).

Giao hoi l hanh luon trung thanh vi Ngi gia nhng bach hai cua the gian va nhng niem an ui cua Thien Chua (thanhAugustin). Giao Hoi nhn ve Chua Phuc  Sinh va khong con lo s g na. Giao Hoi tien bc vi oi mat nhn len Thanh Nhan Ngi va lap lai cho moi ngi nam n cua ngay hom nay rang: Chua Phuc Sinh muon i van the, hom qua, hom nay va mai mai (Dt 13, 8).

3. Trong ngay Th  Sau bi tham cua cuoc Thng Kho Chua, ngay nhn thay Con Thien Chua  song vang phuc cho en chet, va chet tren thap gia (Phil 2, 8),  cuoc i tran the cua ang cu the en luc ket thuc. Va khi chet i, Ngi c voi vang mai tang trong Mo, vao luc hoang hon. Mot buoi chieu that ac biet! Bong toi cua Gi ac biet o, ghi dau  iem ket thuc man th nhat cua viec tao dng, b toi loi lam h. Dng nh  ay la chien thang cua s chet, la chien thang cua s d. Nhng ngc lai, trong khi Ngoi Mo ri vao im vang lanh lung, chng trnh cu roi i dan en luc thc hien tron ven, va tao vat mi sap bat au. Vang phuc v tnh yeu cho en hy sinh cuoi cung, Chua Giesu Kito gi ay c  Thien Chua ton vinh; Thien Chua ban cho Ngi mot danh hieu vt tren moi danh hieu (Phil 2, 9). Trong danh thanh Ngi, moi cuoc song con ngi lay lai niem hy vong. Trong danh thanh Ngi, con ngi c giai thoat khoi quyen lc cua toi loi va s chet, va c  tra lai cho S  Song va Tnh Thng.

4.      Hom nay ay, Tri va at hat  bai chuc tung Danh Thanh cao ca va khong the dien ta c cua ang a b ong inh va a song lai. Moi s xem ra nh  trc, nhng that ra khong  con g y nguyen nh trc na. La s  Song khong bao gi chet na, Ngi a cu chuoc moi ngi, va mang lai hy vong cho cuoc song con ngui. Nhng ieu cu a qua roi, va ay, nhng ieu mi c tai sinh (x. 2 Co 5, 17). Moi d an va chng trnh cua con ngi, mot tao vat cao thng va mong don,  hom nay co c mot ten goi mi , trong Chua Kito, ang Phuc sinh t coi chet, bi v trong Chua moi tao vat c song lai.  Nhng li cua sach Sang The c  thc hien tron ven trong tao vat mi nay: Thien Chua phan: Chung ta hay tao dng con ngui giong hnh anh chung ta, giong nh  chung ta (STK 1, 26).

Trong s  Phuc Sinh, Chua Kito, v Adam mi, a tr nen Thanh Than ban s song (1 Co 15, 45),; Ngi cu chuoc Adam cu  khoi  s that bai cua cai chet.

5.  Hi nhng con ngi nam n cua ngan nam th ba,

Hong an  Anh Sang t mau nhiem Phuc Sinh, hong an uoi xa nhng bong ti cua s hai va u buon,  hong an Anh Sang nay c ban cho anh ch em. Hong an Hoa Bnh cua Chua Kito Phuc Sinh,  hong an be gay nhng xieng xch cua bao lc va han thu, hong an o  la cho tat ca anh ch em. Trong ngay hom nay, hay vui mng  va kinh phuc kham pha lai rang the gii khong con b lam no le cho nhng bien co khong the tranh c. The gii chung ta co the thay oi: Hoa bnh la ieu co the, ca tai ni ma t lau ngi ta anh  nhau va  b  giet  chet, nh tai Thanh a va tai Gierusalem; Hoa Bnh co the  c tai vung Balkans, ni khong con b ket an phai song trong s  bat nh ay lo au na, mot s bat  nh co the lieu lam cho moi e ngh hieu nhau, b tan thanh nh khong. Va ngi, hi Phi Chau, vung at b tan pha bi nhng xung ot khong cung, hay ngan au len hanh dien, vi long tin tng vao quyen nang cua Chua Kito Phuc Sinh. Nh vao s tr giup cua Chua, ca ngi na, hi A Chau,  cai noi cua nhng truyen thong thieng lieng hang bao the ky,  ngi  co the  vt  thang c thach thc song  bao dung va lien i; va ngi,hi Chau My latinh, ni tch cha nhng li ha tre trung, ch trong Chua Kito ma ngi mi co the gap c kha nang va long can am e phat  trien trong  s ton trong moi ngi.

Va anh ch em, hi tat ca moi anh ch em thuoc moi ai luc, ni ngoi mo, t nay se luon luon trong rong, anh ch em hay muc lay sc manh can thiet  e chien au chong lai nhng sc manh cua s d  va s chet, va e lam cho tat ca moi nghien cu va moi tien bo ky thuat va xa hoi biet phuc vu cho tng lai tot hn cho tat ca moi ngi.

6.  Trong Chua Kito Phuc Sinh, moi tao vat c phuc hoi s song mi.

Lay Chua Kito, t giay phut Mo Chua c gap thay trong khong, va Cephas, nhng mon e, nhng ngui n, va hn nam tram ngi khac na (1 Co 15,6) a nhn thay Chua Phuc Sinh, th c bat au thi gian trong o toan the tao vat hat bai chuc tung danh thanh Chua, danh goi tren moi danh goi, va ch i  Chua tr lai  luc cuoi cung trong vinh quang.

Trong thi gian nay ay, thi gian gia bien co Phuc Sinh va  luc Nc i i cua Chua ng en, thi gian cua luc ang sinh con (x. Roma 8,22), xin Chua hay nang chung con trong dan than xay dng mot the gii nhan ban hn, mot the gii c man mac mui thm Tnh Yeu Chua.

Lay Chua, Le Hy Sinh Vt Qua, c dang hien e cu roi the  gii, xin hay lam cho s dan than cua chung con ng b nga qu, ca khi s met nhoc lam cho bc tien cua chung con nen nang ne. Lay Chua, Vua chien thang, xin hay ban cho chung con n cu roi i i. Xin hay ban tho the gii n cu roi i i...

Sau nhng li tren, TC sang phan noi nhng li chuc mng Phuc Sinh bang nhng th tieng khac nhau. Va ngi ta em c 61 th tieng, bat au bang tieng Y, Phap, Anh, c,  Tay ban nha, Bo ao nha. Bang tieng Y, TC anoi them t li nh sau:

Chuc mng Phuc Sinh, anh ch em nam n tai Roma va tren toan nc Italia. S iep cua tnh huynh e va hoa bnh, ma moi nam vao ngay Phuc Sinh, c lap lai cach manh me, c chi no c pho bien khap ni trong at nc Italia quy men nay va lam vong len khap ni  niem vui va s thanh than an nhan. c chi Chua Phuc Sinh va s hien dien cua Ngi nang anh ch em tat ca: tre nho ngi ln, thanh nien ngi cao nien, cac gia nh, cac cong oan, cac v co trach nhiem quan ly viec chung va tat ca nhng ai hoat ong phuc vu ngi lan can. c chi s iep nay mang en s an ui,  nhat la cho nhng benh nhan va tat ca nhng ai au kho the  xac cung nh tinh than. Cha cau chuc tat ca mot lan na rang : Chuc Mng Phuc Sinh Thanh Thien va May Lanh!

TC cung a chao bang tieng Viet nam: Mng Le Phuc Sinh..

Cuoi cung, bang tieng Latinh, TC noi: Trong Chua phuc sinh, moi tao vat c  phuc hoi s song mi. Alleluia.

Phan th ba cua viec cong bo S iep Phuc Sinh, la phan ban phep lanh trong the cho thanh Roma va cho Toan The Gii (Urbi et Orbi), cung vi n toan xa, theo nhng ieu kien thong thng: xng toi rc le va cau nguyen theo y cua TC. HY Laghi cont bo cho moi ngui biet va mi goi cau nguyen theo y cua TC, cau nguyen cho Hoa Bnh va Hiep Nhat  trong Giao Hoi khap ni tren toan the gii.

Roi TC oc li kinh Xin  Chua v cong nghiep cua thanh tong  o, cua Me Maria, va cua cac thanh ma ban n tha th moi toi loi. Sau o, TC oc cong thc xin Thien Chua tha toi, roi Ngai ban phep lanh...

(c Ong Phero Nguyen Van Tai chuyen dch)


Back to Radio Veritas Asia Home Page