Dien Van cua Tong Thong Cong Hoa Ukraine

tai san bay Lviv ngay 27/06/2001

trong le nghi t biet TC Gioan Phaolo II

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Dien van cua Tong thong Cong hoa Ukraine ngay 27.6.2001 tai san bay Lviv trong le nghi t biet c Gioan Phaolo II sau bon ngay vieng tham.

T trc ti gi, trong cac chuyen vieng tham muc vu quoc te cua TC, chung toi ch nhac qua dien van chao mung hoac t gia cua cac V Quoc trng. Lan nay, trong chuyen vieng tham cua ngai tai Ukraine, va ket thuc, chung toi xin dch lai nguyen van dien t cua Tong thong Cong hoa Ukraine, ong Leonid Maksimovich Kuchma oc trong le nghi t biet tai phi trng quoc te Lviv, v ay la mot dien van rat ac biet, do mot cu thanh vien cap cao ang cong san oc trc mat V lanh ao Giao hoi cong giao, va hn na trc ca the gii.

Tong thong Kuchma au tien s Ky s c kh. Nam 1986, Ong gi chuc giam oc Lien hiep cong nghiep quan s quan trong ve san xuat hoa tien cua Lien xo. T nam 1981 en 1991 Ong la thanh vien cua Uy ban trung ng ang cong san. Nam 1991 c bau  lam thanh vien trong So viet toi cao cua Ukraine. Luc Ukraine lay lai nen oc lap, Ong c bo nhiem lam Thu tng au tien, nhng ong ch gi chc vu nay trong mot nam, t thang 10 nam 1992  en thang 9 nam 1993. Sau o, ong c bau lam Chu tch Lien hiep cac Ky nghe gia va cac nha Kinh Doanh, cho ti luc ac c ong thong au tien cua cong hoa Ukraine ngay 10.7.1994 (vi 56,2% so phieu). Ngay 14.9.1999, ong c tai bau cho nhiem ky  hai. Ong a c c Gioan Phaolo II tiep kien tai Vatican va trong dp nay ong a chnh thc mi ngai vieng tham Ukraine. Roi chnh Tong thong Kuchma a on tiep TC va d thanh le hai lan: lan th nhat tai Kiev va lan sau tai Lviv.

oc lai dien van t gia cua Tong thong Kuchma tai san bay Lviv, chung toi khong the oan c ong a la mot nhan vien cap cao cua ang Cong san Lien xo va Ukraine (neu khong biet qua tieu s cua Ong).  Trai lai chung toi tin rang: ong la mot tn hu Kito thanh tn. V nhng li le quan trong ang chu y cua dien van, chung toi xin phien dch nguyen van, e cung nhau suy t.

Sau ay la nguyen van dien t cua Tong thong Kuchma:

Knh tha TC, cac V Thng khach than men, va ong bao rat than men,

Chuyen vieng tham lch s th nhat tai Ukraine cua V Lanh ao Quoc gia Thanh pho Vatican, c Gioan Phaolo II, sap ket thuc.

Chuyen vieng tham nay a vt qua moi vien tng cua chung ta. Bien co nay a vut qua ca bien gii Que hng chung ta va a mang theo mot chieu kch toan cau. Thc s, trong nhng ngay Ngai lu lai tai Ukraine, nhieu e tai khong nhng co lien he en quoc gia nay, nhng con lien he en ca Chau Au va the gii na, a c thao luan.

Trong nhng cuoc gap g cua chung ta, chung ta a co the cam thay mot cach sau xa moi quan he chat che noi ket moi ngi, hien song tren the gii ngay nay- mot the gii c hoan cau hoa va ay nhng thach o mi, cha he thay trc ay. Nhng nen tang duy nhat, can c tren o ta co the noi ket cac X s va cac Quoc gia vi nhau, o la nen luan ly va con ng ao c, thieng lieng. Viec giai quyet biet bao van e - moi sinh, kinh te va nhan ao - se tuy thuoc vao sc manh ma cac gia tr nay c xac  nhan. Nhng thach o ngay nay khong gii han ni mot X s, nhng lien luy en toan the nhan loai.

Chuyen vieng tham cua TC a em en cho chung toi mot lan na c hoi anh gia viec gop cong cua Ukraine vao boi canh quoc te hien nay va cho biet trong tng lai Ukraine se phai lam nh the nao: ieu chung toi a lam va ieu chung toi phai lam hn na, e Quoc gia chung toi c tr nen xng vi tc hieu thanh vien tron ven cua Cong ong Chau Au.

Nhng ngay lu lai cua Ngai tren at Ukraine, knh tha TC, a minh chng cach cu the  va manh me trc the gii rang: Que hng chung toi la thanh phan cua Cong ong Chau Au, va cung lam cho the gii hieu a v ma chung toi se co trong Chau Au ngay mai. Nh vay, tng lai cua Luc a cung tuy thuoc ni a v ma Ukraine se co trong Luc a nay.

Lch s a xep at trc so phan cua chung toi la xac nhan nen oc lap cua chung toi vao luc chuyen tiep gia hai ngan nam: gia Ngan nam th hai va Ngan th ba. Trong thi gian van voi nay, nhng ay cac bien co, Ukraine a thanh cong trong viec tien en mot cuoc phat trien ln lao, du phai tra gia rat cao. V the ieu quan trong oi vi chung toi la khong gieo rac nhng chia re, that  vong va gian d, hien ang pho bien trong moi trng c chuan b bi  nhng thap nien di quyen thong tr cua thuyet vo than luon luon tan cong va hieu chien. Viec pha huy  kinh khung nay cua lch s chung toi a cho the gii thay ro rang ieu nay: bat c mu tnh nao ve xay dng mot xa hoi khong co Thien Chua, eu i en cho e lai s au buon trong tam hon ngi dan ma thoi. Ca ngay nay na chnh tnh cach  hao huyen la ao cua nhng li le nh vay cung thay xuat hien trong nhng mu tnh ve viec  thiet lap c cau xa hoi nham khinh miet c tin ni Thien Chua va khuyen khch song xa khoi nhng nguyen tac cua Kito giao. Nh Sach Thanh day: Neu Thien Chua khong xay dng ngoi nha, th cac th xay cat se met nhoc vo ch. Lch s day  rang: moi dan toc phai theo con ng rieng cua mnh, nhieu luc con ng nay rat dai va kho khan, trc khi thanh cong trong viec nhap the cac gia tr luan ly rieng cua mnh vao cac the che quoc gia va xa hoi. Ngay nay ay, chung toi ang tm ap lai nhng oi  nh vay, khong phai la nhng oi hoi n s, de dang: trong van e phc tap va tng phan nh vay cua cac moi quan he gia con ngi thi nay, lam cach nao bao ton c kho tang thieng lieng do To tien e lai? Lam sao xay dng c mot xa hoi cong bnh, trong o tnh yeu yeu thng va c bac ai phai la vien a goc tng?

Toi tin chac rang chuyen vieng tham cua Ngai se giup chung toi tm ra  nhng ap lai thch ang va se cung co chung toi trong xac tn nay la chung toi a khi s con ng xng hp hn ca, e xay dng mot Quoc gia oc lap, dan chu, phat trien ve kinh te va hoa dong trong he thong Chau Au.

Knh tha TC, toi tin rang: trong nhng ngay  lu lai X s chung toi, Ngai a co the cam nghiem nh the nao, du co nhng thang tram kho khan cua qua kh, dan toc Ukraine a bao ton c nhng ly tng, van la thanh phan cua ac tnh quoc gia.

Chung toi hien ang co tat ca nhng d kien e nhn ve tng lai vi nhieu lac quan. Toi hy vong rang: Ngai ong y vi nhng ket luan nay cua toi, bi v chuyen vieng tham a cho Ngai c hoi tiep xuc vi biet bao ngi dan va cach rieng vi gii tre.

Toi rat xuc ong sau khi nghe Ngai ke lai cuoc gap g vi gii tre tai Leopoli (Lviv). Du tri ma, gii tre nay a on nhan vi biet bao nong hau moi li cua Ngai, bat ke thuoc ton giao nao, ho a tm c c tin hoac a bat au tm kiem c tin.

Trong nhng ngay nay tat ca Ukraine a tiep xuc vi Ngai, khong nhng cac ngi a ch than gap Ngai, hay a tham d cac buoi c hanh , nhng, qua ai truyen hnh, moi ngi a co the theo doi dien tien cua chuyen vieng tham cua Ngai.

Knh tha TC, ieu nay mot lan na minh chng rang: vai tro cua Ngai la V Lanh ao the gii va uy tn tinh than cua Ngai tren cap bac rat cao.

Chung toi xin cam n Ngai, v a lam cho hnh anh Ukraine c biet en va biet nhieu hn na tren ca the gii, nhng cung v Ngai a lam cho chung toi hieu biet cac van e cua chung toi va nhng muc tieu chung toi a at c: cung co hoa bnh trong Nc va tang trng thieng lieng trong xa hoi.

Toi muon bieu lo li cam n chan thanh vi tat ca nhng ai a gop phan vao thanh cong cua chuyen vieng tham nay: cac V ai dien Toa Thanh; cac v tham quyen Ukraine; cac ky gia a loan tin ve bien co; va cac lc lung an ninh a canh phong trong cac buoi c hanh. Noi tom lai: Xin cam n tat  ca nhng ai a gop phan vao bien co lch s khong the quen c nay. Va sau cung, nhan danh Dan toc Ukraine, knh tha TC, toi cau chuc Ngai hanh phuc va nhieu thanh cong trong s menh cao ca tren tran gian nay. Xin Thien Chua, ang toi cao, chuc lanh cho Ngai va ban cho Ngai trng tho hn na.


Back to Radio Veritas Asia Home Page