Chng trnh hoat ong cua TC

trong ngay th Sau Tuan Thanh

va em Vong Phuc Sinh

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chng trnh Hoat ong cua TC trong Ngay th sau Tuan Thanh va em Vong Phuc sinh.  

Vatican - 13.4.2001 - TC ban B tch Hoa giai, chu toa Le nghi C hanh Li Chua va ton th Thanh Gia , trong en th Thanh Phero va Le nghi ngam ang Thanh gia tai H trng Roma luc 21.15.

Du khong ghi trong trong chng trnh Tuan Thanh, hang nam vao luc tra Th Sau Tuan thanh, TC van gi thoi quen tot lanh do sang kien cua ngai t 22 nam nay, xuong en th Vatican ban B tch Hoa Giai cho mot so tn hu ch i  t lau gi. Du ban rat nhieu cong viec, hang nam vao ngay nay, TC thi hanh Tha tac vu B tch Hoa giai, e lam gng cho cac Giam muc, Linh muc,  nh ngai nhan manh cach rieng trong th gi cho cac Linh muc th nam Tuan Thanh nam nay. Tiec thay, trong nhng nam va qua, B tch Hoa giai  trai qua mot cn khung hoang kha tram trong ve pha cac tn hu cong giao cung nh ve pha cac Tha tac vien cua B tch nay. Ve pha cac tn hu, b anh hng thuyet Tng oi va nan tuc hoa ... khong con phan biet s d va s lanh, toi hay khong toi . Ve pha cac Linh muc khong sieng nang lanh B tch nay cung nh khong san sang ngoi Toa Giai toi. Neu cac linh muc hieu ro n ch cua B tch nay cho chnh ban than, cho cac tn hu c phu thac cho s lo lang muc vu cua mnh , san sang lanh va ban B tch Hoa giai, d nhien cn khung hoang, ch co tnh cach tam thi, se chong qua. Cha Thanh Gioan Maria Vianney va Cha Pio giai toi nhieu gi trong ngay, co luc 16 hoac 18 gi trong mot ngay. Nh vay, cac ngai a thay oi han i song cac tn hu va loi keo c nhieu  nhieu linh hon tr ve vi Chua, vi Giao hoi.

TC khuyen cac Giam muc, Linh muc hay biet nhn vao Nam Thanh : tng trieu ngi tuon en cac toa giai toi trong bon en th Ca Roma, cung nh tng tram ngan thanh nien nam n a khiem ton lanh B tch Hoa giai trong nhng ngay Toan xa cua ho tai Roma thang 8 nam ngoai. ay khong phai la dau hieu chac chan cham dt cn khung hoang, nhng la dau hieu ang khch le cho cac v chu chan suy t  nhieu va nghiem chnh ve hien tng nay, bang cach gop cong vao viec cham dt cn khung hoang, bang  viec sieng nang lanh va san sang ban B tch Hoa giai.

Luc 17 gi  Th sau, TC tr lai en th Thanh Phero chu toa Le nghi c hanh Li Chua, hat bai Thng kho theo Thanh Gioan - cau nguyen cho toan Giao hoi - cho cac nha cam quyen cac nc - cho the gii va cho moi ngi au kho v.v...Chu toa  Le nghi ton th Thanh Gia, mot le nghi cam ong do tnh cach trang nghiem va long sung knh sau xa cua tat ca Dan Chua, bat c thuoc cap bac nao trong Giao hoi, trong xa hoi , eu qu goi th lay ang chu ong anh va chet cach  x nhuc nh vay. Mot ien ro oi vi dan ngoai, nhng lai la s khon ngoan va vinh quang cua Thien Chua.

Sau cac le nghi trong en th Thanh Phero, luc 21.15, TC en H trng Roma e chu toa le nghi ngam ang Thanh Gia. Nh chung a loan tin : Nam nay ngai qu tren oi Palatino, theo cac chang ang Thanh Gia,  t H trng tien len oi Palatino va tai ay, ngai vac Thanh Gia trong chang sau cung; roi giang khuyen va ban phep lanh cho dan chung.

Cung nen nh lai: Thanh Leonardo da Porto Maurizio (1676-1751), ngi Y, thuoc Dong Thanh Phanxico, nhieu nam song tai Tu vien Thanh Bonaventura tren oi Palatino, ke ben H trng Roma,  nha truyen giao nhiet thanh, hang say yeu men cuoc T Nan Chua Kito, a co cong co vo, pho bien  viec suy ngam cac chang ang Thanh Gia t luc Chua Giesu b len an cho ti luc b chet tren Thanh gia va an tang trong mo. Trong luc rao giang Tin Mng tai ao Corse (Phap), Thanh nhan a e lai cac chang ang Thanh gia tai 572 a iem khac nhau trong ao nay. 

Cac bai suy ngam cac Chang ang Thanh gia nam nay do HY John Henry Newman viet ra cach ay gan hai the ky.  

em Vong Phuc sinh, TC xuong en th Thanh Phero luc 20 gi, e chu toa cac Le nghi: lam phep La mi - Rc Nen Phuc sinh, tng trng Lumen Christi: Chua la Anh sang soi trong em toi tam toi loi. Ta la Anh sang the gian, ai theo Ta se khong i trong toi tam s chet - Le nghi hat bai ca loan bao tin Phuc Sinh Hay Vui Len (Exsultet) va Le nghi C hanh Li Chua. Tiep theo, TC c hanh Thanh le, trong o ngai lam phep Ra toi, Them sc va cho rc Le 11 anh ch em tan tong.

Trong em Vong Phuc sinh, Hiep Hoi Bong Hoa Hoa Lan  dang tang TC 100 ngan bong hoa u mau sac, c ch t Hoa Lan ti Roma. Chnh cac thanh vien cua Hiep hoi am nhan viec trang tr trong em Vong Phuc sinh ban th va chung quanh ban th trc ca en th Thanh Phero, e moi s c san sang vao Sang Chua nhat Phuc sinh. TC se c hanh thanh le ngoai tri luc 10.30. Sau o ngai se oc s iep Phuic Sinh va ban phep lanh trong the Urbi et Orbi (cho Thanh  Roma va cho The gii), vi n Toan Xa (TDK,NVT).


Back to Radio Veritas Asia Home Page