TC nhan nh ve

chuyen vieng tham cua Ngai tai Ukraine

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC nhan nh ve chuyen vieng tham cua Ngai tai Ukraine.

Tin Vatican (Vat.29june2001): Luc 12 tra th sau, ngay 29 thang 6/2001, ung ngay le trong knh hai thanh Tong o Phero va Phaolo, TC Gioan Phaolo II a xuat hien ni ca so phong lam viec cua ngai, e oc kinh Truyen Tin vi cac tn hu hien dien tai quang trng thanh Phero. Trc khi nguyen kinh, TC a noi vai li nhan nh ve chuyen vieng tham va ket thuc tai Ukraine nh sau:

Anh ch em rat than men,

Cha va t  Ukraine  ve  ay, cha ay hai ngay; va lan oc kinh Truyen Tin nay cho cha dp may e cam n c N  ong Trinh Maria, v hong an to ln a ban cho Cha, la chuyen vieng tham tong o tai Ukraine.

Viec en vieng tham Ukraine, chiec cau lch s gia ong va Tay, oi vi Cha a la muc tieu c nham en t lau va ic chuan b bang li cau nguyen. Gi ay, viec thc hien xong chuyen vieng tham, xac nhan cho y nh quan phong cua Chua: c chi Giao Hoi tai Au Chau co the bat au th bang hai buong phoi cua mnh, ngo hau toan the ai luc biet c s rao giang Phuc am mi. Nhng anh ch em tn hu Ukraine a on tiep Cha that nong nhiet va cam ong. Cha xin chan thanh cam n tat ca moi ngi.

Sau nhng li tren, TC  chao chuc phai oan cua Toa Giao Chu Constantinopoli en Roma d le hai Thanh Phero va Phaolo, vi nhng li nh sau:

Trong tinh than ai ket, tinh than a ghi dau cuoc hanh hng tai Hy lap cung nh cuoc hanh hng tai Ukraine va ket thuc,  Cha vui mng on tiep tai Roma nay phai oan cua Toa Giao Chu chnh thong Constantinopoli en tham d  thanh le long trong, c c hanh luc 6:30 chieu th sau (29/06/2001) hom nay, ben ngoai trc them en th Thanh Phero. Cha xin chao chuc  phai oan. Nha cua thanh Phero tiep on  phai oan vi long quy trong va than tnh.

TC nhac en  viec ngai trao day Pallium  cho cac v Tong Giam Muc  mi c bo nhiem trong nam qua, vi nhng li nh sau:

Vi cung tam tnh than ai,  Cha xin chao 36 v Tong Giam Muc chnh toa a c bo nhiem nam qua; cac ngai se lanh nhan day Pallium (quyen tong giam muc) trong thanh le hom nay. Cha cung gi li chao en nhieu giam muc, a c chon trong nam va qua va hien en Roma e tham d vao nhng Ngay Hoc Hoi, do bo Giam Muc to  chc. Cha het long cau chuc sao cho t  nhng ngay lu lai ben canh nhng di tch ky niem cua cac thanh Tong o, cac ngai co the muc lay  anh  sang va s  khuyen khch , e thi hanh tot hn cong viec muc vu cua cac ngai.

Gi ay chung ta hay chay en vi Me Maria rat thanh vi li kinh truyen tin. Cha cau nguyen ac biet c N ong Trinh cho tat ca moi ngi  dan Roma, trong ngay le knh  cac thanh quan thay cua ho:  c chi c tin cua ho c  vng manh, nh c tin cua Thanh Phero, va c phong phu sc hang say lam viec tong o, nh  c tin cua thanh tong o Phaolo. Anh ch em kito Roma rat than men, ch nh vay, anh ch em mi la muoi va anh sang cho thanh Roma nay, mot thanh con co the tiep tuc tng xng vi s mang thieng lieng cua mnh trong the gii va trong giai oan ay y ngha nay cua lch s  mnh.


Back to Radio Veritas Asia Home Page