Tng thuat ngay vieng tham cuoi cung

cua TC tai Ukraine:

Thanh Le Phong Chan Phc cho 28 v T ao

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tng thuat ngay vieng tham cuoi cung cua TC tai Ukraine, th T 27/06/2001: Thanh le Phong Chan Phc cho 28 v t ao.

Th t 27 thang 6/2001, tai Thanh Pho  Lviv: Thanh le Phong Chan Phc lan th hai cho 28 v t ao cua Giao Hoi Cong Giao Hy Lap, tc Giao Hoi Chnh Thong theo nghi thc Byzantin hiep nhat vi Roma.

Hn mot trieu  tn hu Ukraine  cong giao hy lap (tc thuoc giao hoi chnh thong theo nghi thc Byzantin hiep nhat vi Roma), va nhieu tn hu en t BaLan va nhng tn hu kito thuoc cac nghi thc khac, a en tham d thanh le Phong Chan Phc lan th hai, tai Trng ua Nga cua thanh pho Lviv, vao sang th t ngay 27 thang 6/2001, ngay cuoi cung cua chuyen vieng tham cua TC tai Ukraine. Cung tai a iem nay, vao sang th ba, ngay 26 thang 6/2001, TC a c hanh thanh le theo nghi thc Latinh, e phong chan phc cho hai v, mot giammuc va mot linh muc. o la thanh le Phong Chan Phc lan th nhat. Sang ngay th t, 27 thang 6/2001, TC chu s le Phong Chan Phc lan th hai, cho 28 v tu s, thuoc giao hoi  cong giao theo nghi thc Byzantin, tc giao hoi cong giao hy lap, va a chu chet t ao di che o cong san trc ay. ay la hai le Phong Chan Phc cua chuyen vieng tham Ukraine lan nay.

i vi ngi dan Ukraine thuoc giao hoi cong giao nghi thc Byzantin (cong giao hylap) th le phong chan phc nay co tam quan trong hang au cho quoc gia Ukraine. Viec phong chan phc cho nhng v t ao di thi che o cong san Stalin, la mot viec lam phuc hoi danh d cho nhng ngi cong giao Ukraine theo nghi thc Byzantin. Noi la phuc hoi danh d, bi v giao hoi cong giao hy lap nay, theo nghi thc Byzantin, a b  Staline giai tan vao nam 1946, va bat buoc ho phai sat  nhap vao Giao Hoi Chnh Thong Nga.

Vao khi au thanh le phong chan phc, HY Lubomyr HUSAR, a len tieng xin loi trc hang trieu tn hu den dien, v tat ca nhng loi lam ma nhng ngi cong giao Ukraine theo nghi thc Byzantin, a pham, trong suot the ky 20 a qua. HY a noi nh sau:

Vao giay phut chung ta ton vinh Giao Hoi cong giao hy lap Ukraine, chung ta can nh lai nhng bien co  trong lch s cua the ky 20 va qua, nh lai nhng giay phut en toi va nhng tham kch tinh than trong o nhng ngi con cai nam n cua giao hoi chung toi, a y thc va co y lam ieu xau xuc pham en nhng anh ch em ben canh va ong hng. Thay cho ho, hom nay chung toi XIN THA TH, ngo hau nhng s kien khung khiep cua qua kh khong  gay oc hai cho cuoc song chung ta hom nay. Khong nhng xin tha th, nhng HY con noi len li Tha Th cho tat ca nhng ai a xuc pham en nhng ngui cong giao byzantin, trong nhng thi ky en toi nay. Ngi phat ngon cua HY Husar,cho biet them rang li xin loi nay  khong nhac en mot bien co cu the nao o, nhng noi chung en toan bo nhng hanh ong sai quay a pham, t pha c quoc xa cung nh t pha cong san.

Ve phan mnh, trong bai giang thanh le, TC Gioan Phaolo II a qua quyet rang: nhng v t ao neu ch con  ng s hiep nhat kito, cho nhng ngui kito Ukraine, trong suot the ky th 21 nay.

TC cung  cho biet rang cuoc i tuoi tre cua ngai cung a co kinh nghiem ve s khung khiep nay. TC noi nh sau: Ngay t au,chc linh muc cua toi c khac ghi vao trong hy sinh cua biet bao ngi nam n cua the he cua toi.... Cac v t ao a i  qua nhng con ng cua s chien thang, nh qua s tha th va hoa giai. Cuoc t ao cua nhng ngi kito thuoc cac nghi thc khac tai Ukraine, la mot li mi goi manhme hay hoa giai va hiep nhat. ay khong phaila con ng de dang, va phng the duy nhat e i qua con ng nay la xin tha th va tha th cho ke xuc pham en ta.

Cung trong bai gang, TC xin cac v chu trach nhiem Giao Hoi Hy Lap Cong Giao  (cong giao byzantin), hay theo  mau gng sang choi cua cac v t ao, ma cham soc cho viec huan luyen cac linh muc  tng lai va huan luyen nhng ai c goi song i tan hien, theo ng hng rieng cua truyen thong an vien ong phng.

Vao cuoi thanh le keo dai trong vong 3 tieng ong ho, tong thong cong hoa Ukraine, ong Leonid Kuchma, ngi a en tham d thanh le ngay t au va c dan chung hoan ho, a bc len khan ai e chao TC. Vao luc cuoi Thanh le, tri o ma, nhng cac tn hu van kien tr lai e chao chuc TC,  v ho quy trong nhng gi phut cuoi cung con lai cua chuyen vieng tham.

Ngi ta, nhat  la cac phong vien, a lu y ngay s hien dien cua mot Linh Muc chnh thong, thuoc Giao Hoi Chnh Thong Masacowa, en tham d thanh le va len khan ai chao chuc TC. o la Cha Ivan Sviridov,  giao s  tai ai Hoc Nha Nc Mascowa, c nhieu ngi biet en v thai oc ci m ai ket, va s song tac cua cha vi Giao Hoi cong giao.  Cha Ivan Sviridov a tuyen bo vi tien s Navarro Valls, rang Cha en Lviv, e khong bo qua mot bien co lch s. Va Cha cung cho rang S hien dien cua TC tai Ukraine, thay v chia re nhng ngui Ukraine vi nhau, th lai giup ho c hieu nhau cach tot ep hn.

Ve phan mnh, tien s  NavarroValls  nhan nh rang: TC co the en tham Mascova trc khi ngai qua i. Chuyen vieng tham cua TC tai Ukraine giup cho ngi dan xac nh lai  can cc quoc gia cua ho. Trong chuyen vieng tham, ngi ta a chu y nhn en thai o cua Mascowa, nhng ong thi cung khong quen nhng van e noi bo cua Ukraine.  Tien s Navarro-Valls so sanh viec Toa Giao Chu Mascowa chong oi chuyen vieng tham nay cua TC, vi  ieu va mi xay ra tai Hy Lap. Theo mot cuoc tham do c pho bien tren nhat bao xuat ban tai Mascowa, t Vremia, th  ch co 5% dan so Nga chong lai chuyen vieng tham  cua  TC, so vi 50% dan so chap nhan. Va Ong ket luan nh sau: Cuoc chong oi co le khong en t dan chung Nga, cung khong t chnh quyen Lien Bang Nga.


Back to Radio Veritas Asia Home Page