iem bao ngay 23/06/2001

ve chuyen tham cua TC tai Ukraine

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

IEM BAO ngay 23/06/2001 ve chuyen vieng tham cua TC tai Ukraine.

Bao ch rat chu y theo doi chuyen vieng tham cua TC tai Ukraine trong nhng ngay nay, v c coi la mot trong cac chuyen vieng tham kho khan hn ca. Nh chung toi a loan tin trc ay: Nha Cam quyen  Ukraine cho biet: a co hn 3 ngan phong vien bao ch  trong va ngoai nc ang ky xin c phep theo doi chuyen vieng tham cua TC tai Ukraine. Thc s ay la mot bien co lch s, nhng bien co nay cung gay  nhieu to mo ni gii bao ch, nhat la v nhng chong oi cua Giao hoi chnh thong Nga va Giao hoi chnh thong Ukraine lien ket vi Toa Giao chu Moscowa. Trong nhng ngay va qua, co nhng nhom chnh thong qua khch mang anh thanh, c tng va nhng o th phng, do mot so giao s chnh thong dan au,  xuong ng tai Kiev cung vi ang vien cua ang cong san mang c o bua liem... Ho phan oi chuyen vieng tham. Thc s ay la nhng nhom thieu so, nhng lai  lam rum beeng hn cac oan the khac. Co mot so ky gia a thch nhng  tin giat gan, a va se theo doi nhng cuoc bieu tnh nay. Nhieu ngi  thay ro rang: ben sau nhng vu bieu tnh nay, co ban tay cua Giao hoi chnh thong Nga, lo s nhng hau qua cua chuyen vieng tham cua c Gioan Phaolo II, nh a thay tai Rumani, tai Georgia, va mi ay tai Hy lap.

Trong nhng ngay ch i TC Gioan Phaolo II en tham, bao ch va ai truyen hnh Ukraine a danh nhieu bai, nhieu cuoc phong van va nhieu buoi truyen hnh e noi ve bien co lch s nay.

Trong mot bai ang tren nhat bao Moskovskiy Komsomolets, bang tieng Nga  ---- tai Ukraine co khoang 12 trieu dan Nga va mien ong Ukraine  noi tieng Nga --- neu cao iem nay la khong co ly do nao phan oi chuyen vieng tham cua TC ca. TC en nh ngi hanh hng, nh ngai a en tai Hy lap cach ay gan hai thang. Ngai rao giang tnh yeu thng, tnh huynh e va viec hoa giai va ngai khuyen vt qua moi tng phan va tha th nhng xuc pham cho nhau.

T Den, qua quyet nh sau: Li keu goi cua TC la mot dau hieu  cua ci m oi vi xa hoi Ukraine, dau hieu cua khoan dung ton giao trong X s, dau hieu cua s ton trong c nuoi dng bi nhng nguyen tac cua t do ton giao. T bao nay nhan manh rang: TC la mot nha nhan ban loi lac cua the ky XX va XXI. Ngai se c on tiep nong hau bi sau trieu ngi cong giao va bi a so dan chung, ke ca cac ngi chnh thong, san sang danh cho ngai mot s tiep on ac biet nong hau.

Hai nhat bao Presidentskiy Vysnik va Ukraina Moloda danh nhieu trang cho chuyen vieng tham muc vu, va nhan manh en kha canh chien lc lien ket vi bien co. Nh vay hai bao nay co y nhan manh en trach nhiem cua nhng ai c phu thac cho viec to chc va lam cho chuyen vieng tham c dien ra trong bau kh bnh than hoan toan va an ninh cho moi ngi.

Hai bao nay cung ang may bai phong van cac nha chnh tr va tr thc cua Ukraine. Cac bai phong van nay noi len nhng suy t ve gia tr va tam mc quan trong cua mot bien co, hien ang gay nen trong dan chung mot s chu y ln lao va lien luy moi ngay moi nhieu hn.

T Holos Ukrainy ang nhng nhan xet cua ong V.Kononov, cu ai s tai Phap, ai dien Ukraine tai Unesco va cua ong Y.Kochubey, nhan vat noi tieng cua nganh ngoai giao Ukraine. Ong Kononov nhan xet nh sau: chuyen vieng tham cua TC minh chng rang:  Ukraine chiem mot a v kha quan trong  trong ban o a d-chnh tr cua the gii ngay nay. ong thi Ong nhan manh rang: s hien dien cua TC tren lanh tho Ukraine la mot dau hieu ve hoa giai.  Ong Kochubey e cao s kien nay la bien co ln lao nay lam cho ngi ta thay rang: Ukraine khong tach khoi Chau Au, nhng trai lai, Ukraine hoa ong chat che vi ai Luc Au Chau.  Do o, Ong Kochubey ch trch manh me nhng ngi to chc cac cuoc bieu tnh chong oi chuyen vieng tham cua TC. Nhng chong oi co the xay ra nay  c coi nh mot cuoc bieu lo chnh sach ngu dan va se khong lam vinh d g cho Ukraine ca.

Mot s kien quan trong can c lu y la lan th nhat mot nhat bao Nga danh nhieu trang cho mot V Giao s cap cao cua Giao hoi cong giao Ukraine, HY Husar, e noi len nhng suy t cua ngai ve nhng chia re ton giao trong noi bo Kito giao tai Ukraine. Trong mot bai phong van danh cho nhat bao Nga Nezavisimaja Gazeta, co ta e la: Truyen thong Bizantin va V Giao Hoang  Roma, HY Giao chu cua cong ong cong giao theo  le nghi Bizantin nhac lai rang: Giao hoi cong giao Ukraine thuoc le nghi Bizantin a phai chu ng  mot cuoc bach hai d doi di thi e quoc So viet. Va HY  ta lai chi tiet nhng kho cc cua gia nh ngai va cua biet bao ngi quen thuoc vi ngai.

T bao Nga nay con danh cho HY c hoi thuan tien e giai thch bien co lch s cua S hiep nhat c ky ket tai Brest (1596); qua thoa c nay, V Giao chu Kiev a tai lap s hiep thong vi Toa Thanh. Ve van e nay, HY Husar nhan manh en y ngha ch thc cuoc hanh hng cua TC va y ngha cua Tha tac vu Phero.  Roi ngai noi them rang: nhng moi quan he gia chnh thong va cong giao phai c quan niem trong nhng danh t cua s hiep thong. Sau cung c Hong Y Giao chu xac nhan rang:  Viec hiep nhat cac tn hu Kito  la mot oi hoi khan cap va mot bon phan lien he en moi ngi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page