Cuoc gap g

cua  Gii tre Giao phan Roma

vi TC Gioan Phaolo II

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chieu th nam 05.4.2001, hn 40 ngan thanh nien nam n cua Giao phan Roma tu hop di chan Thanh Gia cua Ngay the gii Thanh nien tai Quang trng Thanh Phero, vi s hien dien cua HY Camillo Ruini, Tong ai dien Roma va HY James Stafford, Chu tch Hoi ong Toa Thanh phu trach Giao dan, e cung vi TC chuan b Ngay The gii Thanh nien th XVI, c c hanh vao Chua nhat Le La (8.4.2001), tren cap bac Quoc gia va Giao phan.

Con so thanh nien tham d buoi gap nay d nhien khong phai la con so hai trieu, nh tai khuong vien ai Hoc Nha Nc Italia khu pho  Tor Vergata, Roma , vao thang 8 nam ngoai, Ngay Quoc Te Gii Tre  va Toan xa Gii tre,  nhng bau kh khong kem nao nhiet va vui ti nh cach ay tam thang.

Sau mot gi ca vu, chng ta, luc 18 gi, TC t Vatican tien vao Quang trng gia tieng hoan ho vang doi: Giovanni Paolo, Giovanni Paolo, Giovanni Paolo. ng tren chiec xe jeep trang, TC i vong quanh  Quang trng chao va ban phep lanh cho cac thanh nien. Ti Le ai, TC chu toa Le nghi c hanh Li Chua. Sau bai chao  mng  cua HY Ruini va ba bai tng trnh ve cac hoat ong trong nhng thang va qua va chng trnh cho  nhng thang ti do  mot thanh nien lao ong va hai n sinh vien ai hoc, ai dien cac oan the thanh nien, vi nhng li le n s, than mat va tn nhiem, TC nhan nhu thanh nien nam n hien dien va qua cac thanh nien nay, tat ca cac thanh nien vang mat hay xa xoi. Sau ay la vai iem chnh trong bai giang khuyen cua TC.

Trc het, Ngai gi lai quang canh cua Ngay the gii Thanh nien thang 8 nam ngoai tai Tor Vergata: Bc vao Quang trng nay, cac thanh nien nam, n rat than men, nhn vao cac con , nghe nhng li cua cac ban cua cac con va cua HY Tong ai dien, Cha khong the khong tr lai trong tam tr  vi nhng gi phut khong the quen c a cung song vi cac con trong Ngay the gii Thanh nien thang 8 nam ngoai. ay la ky niem khong the xoa nhoa khi tam tr. Sao chung ta lai khong cung nhau cam ta Chua ve Ngay the thanh nien cua Nam 2000 va Ngay Toan xa xa cua Gii tre?  Ta n Chua va cam n cac con, cac ban rat than men!.

 

Cung vi li ta n Chua va cam n thanh nien, TC giai thch e tai cua cuoc gap g hom nay (e chuan b Ngay the gii Thanh nien nam 2001, c c hanh vao Chua nhat le La  8.4.2001). e tai: Chung ta hay ra khi! TC noi: ay la li ap lai cua thanh nien Roma oi vi li mi goi cua Cha gi cho ca Giao hoi sau Nam Toan xa: Hay ra khi, Duc in altum vi tn nhiem hoan toan vao li va s hien dien song ong cua Chua Giesu.

TC giai thch: Ra khi e i ve au? Li ap lai a ro rang: e en gap con ngi, mau nhiem khong the kham pha c; ra i e gap het moi ngi , ai dng menh mong khong bien gii. Cuoc gap g nay ch co the lam c trong mot Giao hoi truyen giao, mot Giao hoi co kha nang noi vi dan chung va nhat la  co kha nang tien en tan tam hon con ngi, bi v tai ni kn nhiem va thanh thieng nay , thc hien c cuoc gap g cu roi cua Chua Kito.

TC nhac lai cac chuyen vieng tham muc vu va cac cuoc hanh hng cua ngai tren ca the gii, cho ti luc nay, cung nham muc ch tren ay: i gap con ngi, gap moi ngi, e rao giang Chua Kito cho moi ngi, cho moi dan toc. Ca trong luc nay, du tuoi a cao, sc a yeu, neu Chua muon, ngai se khong dng bc, v ngai tin chac rang: trong nhng tiep xuc rieng vi anh ch em co the rao giang Chua Kito cach de dang hn.

TC nhac lai li ngai a noi len trong Thanh le au tien cua Trieu Giao Hoang  tai Quang trng Thanh Phero (22.10.1978) va ngai van nhac lai nhieu lan :  Chung ta ng s hai, bi v Chua Kito co the bien oi tam hon con ngi va co the em en cho chung ta mot me ca la lung, trong luc chung ta khong ng en.

TC nhac lai cho thanh nien nam n rang : la tuoi cua ho ay hang say, nhng cung ay nguy hiem, cam bay. Thanh nien t kinh nghiem rat lieu i en cho e mnh b loi cuon bi tnh xuc cam, bi nhng phnh gat, bi nhng cam do... lam ha gia con ngi va sai lac cac gia tr cao qu thieng lieng va luan ly.

ng trc nhng e doa nguy hiem nay, TC keu goi cac the che giao duc :  Hay can am phuc vu cac the he mi, e lam cho ho c trng thanh trong bau kh bnh than va phu hp vi pham gia cua ho.

Cha u. TC nhan manh: Can phai co mot cuoc cach mang van hoa va tinh than, can em Tin Mng vao cac lanh vc i song. Vi cac thanh nien hien dien, TC mi goi: Cac con hay tr nen nhng ngi co vo cuoc cach mang hoa bnh nay, cuoc cach mang co kha nang minh chng tnh yeu Chua Kito oi vi moi ngi, bat au t cac ngi tung thieu va au kho hn ca. Cac con co the lam c rat nhieu cong viec, neu cac con oan ket vi nhau va khc t nhng ai trnh bay vi cac con nhng con ng de dang , nhng con ng lam ha gia va pham chat cua i song tinh than. Cha, ngi  ang noi vi cac con ay, a ngoai 80 tuoi roi, nhng con gi c mot tam hon tre trung, bi v cha luon luon muon va van muon tiep tuc tien i vi cac con, hi cac thanh nien, cac con la hy vong cua Giao hoi va cua xa hoi.

Thanh nien nam, n than men, Cha lap lai cho cac con:Hay can than trc nhng g ngi ta e ngh vi cac con. Khi ngi ta e ngh nhng li va nhng kieu song nghch vi Tin Mng, cac con hay can am ap lai: KHONG! Hay lam song lai cac ni hoi hop cua cac con tai cac giao x, bang  cach thch nghi vi  nhng oi hoi cua thi ai, cac con hay quan tam cach rieng en nhng ai b loai ngoai le va ang phai qua nhng gi phut buon phien hoac sa nga vao nhng con ng truy lac va toi ac.

Va ay la e ngh cua TC, mot e ngh kho khan va gay go. Mot lan na Cha e ngh vi cac con ly tng Tin Mng, mot ly tng gay go, nhng gay phan khi. Cac con rat than men, cac con ng s, cac con khong co n. Gia nh cac con, cac nha giao duc, cac linh muc luon gan gui cac con. Cha cung gan gui cac con.Nhng gan gui cac con hn ca la Chua Giesu Kito, Ngi a vang theo thanh y Chua Cha va e mnh b ong ang tren Thanh gia e cu chuoc the gian. Thanh gia, nh Cha a nhac lai trong S diep Ngay the gii Thanh nien, c c hanh Chua nhat Le La nay, la con ng ma Chua Giesu Kito  e ngh vi chung ta . Hi cac thanh nien , nhng ngi lnh canh  ang ch rang ong cua Ngan Nam mi,  cac con ng s hai lanh nhan nhng trach nhiem truyen giao, phat xuat bi B tch Ra toi va Them sc cua cac con. Neu Chua goi cac con theo sat Ngi trong Chc Linh muc hay trong bac rieng cua i tan hien, cac con hay quang ai theo Ngi.

Trong phan cuoi bai giang khuyen, TC phu thac moi mot thanh nien nam, n cho c Maria , Trinh N Thanh Nagiaret, ang a can am tha lai vi Chua: Xin vang va em Chua Giesu Kito cho nhan loai. TC khuyen cac thanh nien theo gng Me Maria va biet bao thanh nien nam n cung la tuoi a c Giao hoi cong nhan long trung thanh vi Tin Mng va neu len nh la gng sang , cach rieng Chan phuc Giorgio Frassati (mng ky niem 100 nam sinh nhat vao ngay 06.3.2001). TC noi: Cac con hay tm hieu biet V Thanh tre tuoi nay. i song cua ngai la i song bnh thng cua mot thanh nien. ieu nay minh chng rang: co the nen thanh bang cach song manh me tnh ban, viec hoc hanh, ham mo the thao, phuc vu ngi ngheo, trong s hiep thong lien l vi Chua. Cha phu thac cho ngai s dan than truyen giao cua cac con.


Back to Radio Veritas Asia Home Page