Huan th cua Bo Truyen Giao

ve viec gi cac linh muc trieu

cua cac x truyen giao ra nc ngoai e hoc tap

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huan th cua Bo Truyen Giao ve viec  gi cac linh muc trieu cua cac x truyen giao ra nc ngoai.

Tin Vatican (Vat,12/6/2001):  Trong cuoc hop bao  hom th  ba 12 thang 6/2001, HY Joseph TOMKO,  cu Tong Trng Bo Truyen Giao, a gii thieu vi gii bao ch Huan Th mi cua Bo Truyen Giao noi ve viec gi cac linh muc trieu cua cac x truyen giao ra nc ngoai e hoc tap, hoac e  lam viec muc vu trong chng trnh cong tac truyen giao.

Van Kien dai 24 trang, trong cac th tieng Y, Phap, Anh, Tay Ban Nha, Bo ao nha va tieng  c,  va c e gi trc het  cho cac Giam Muc. Van Kien nay a c trnh bay cho c  Thanh Cha ky nhan, hom 25 thang 4 nam 2001, va mang ch ky cua HY Joseph TOMKO, cu Tong Trng Bo Truyen Giao. V the, chnh HY TOMKO la ngi a gii thieu Huan Th mi nay, cho gii bao ch. Van Kien cung nhac lai nhng  nguyen tac  chnh  a c e ra trong Huan Th  a c cong bo vao thang 11 nam 1998, noi ve s cong tac truyen giao.

Viec  huan luyen, hoc hoi nc ngoai, la ly do chnh, bi o v linh muc trieu tai cac x truyen  giao, c gi sang cac nc Au My ngay nay. Huan th yeu cau moi giam muc hay lc chon  ky lng cac linh muc co kha nang that s  e gi  du hoc  nc ngoai.

Viec tr giup muc vu cho nhng ngi di dan, cung la mot ly do khac na cho viec sai cac linh muc ra nc ngoai, lam viec muc vu, tai nhng quoc gia on nhan nhng ngi di dan. Huan Th mi cua Bo Truyen Giao e ngh viec sai i nay can c  gii han  trong mot thi gian nhat nh., va theo nhng hp ong ro rang vi cac giam muc va d  nhien  vi cac  hoi ong giam muc cua quoc gia co nhng ngi di dan c ngu.

Ngai hai trng hp neu tren, con co trng hp ac biet khac na, o la khi cac linh muc b bat buoc ri bo que hng cua ho , v nhng bach hai, chien tranh, va nhng ly do tram trong khac na. Trong trng hp nay, Huan th mi noi ro la v giam muc tai a phng tiep nhan, phai tham khao y kien  cua Bo Truyen Giao, trc khi  trao trach nhiem muc vu, cho linh muc di dan o.

Bo Truyen Giao  cho cong bo tren nhat bao Quan sat Vien Roma, so ra ngay 13.6.2001,  Huan Th ve viec gui i va lai nc ngoai cua cac Linh Muc trieu thuoc lanh tho truyen giao. Thong t c HY Jozef Tomko ky ngay 25 thang 4 nam 2001 (luc o ngai con la Tong trng Bo Rao giang Tin Mng cho cac Dan toc) va a c TC chap thuan trong buoi tiep kien rieng danh cho HY Tong trng ngay 24.4.2001.

Vi Huan Th nay, Bo Truyen Giao co muc ch ieu chnh viec lu lai nc ngoai cua cac Linh muc Giao phan thuoc cac lanh tho truyen giao, e tranh cho cac Giao Hoi tre trung cua cac x truyen giao  khong b mat i nhan s, trong luc cac Giao hoi nay rat can en cac linh muc, nhat la nhng linh muc c gi ra nc ngoai e hoc hoi ve mot trong cac mon hoc, sau o tr ve giup Giao phan cach ac lc hn.

Van kien cua Bo c gi trc het cho cac Giam muc giao phan va nhng v theo Giao luat co quyen tng ng, trach nhiem tai cac lanh tho thuoc Bo Rao giang Tin Mng cho cac Dan toc. Thong t cung c gi cho Bo Giam muc, cho cac HGM Tay Au,  Bac My chau va Uc Chau, e cac ngai c biet ve hien tng nay, va a ra nhng bien phap tng xng, nham on nh lai theo ung luat phap viec trao oi cac linh muc gia cac Giao hoi, v tinh than truyen giao thc s.

Van kien cua Bo Rao giang Tin Mng cho cac dan toc cung noi en viec huan luyen chung sinh tai cac chung vien. Can huan luyen cac linh muc tung lai co mot nhan gii rong rai, mot tinh than truyen giao sau xa va cai nhn bao quat ve i song Giao hoi.

Rieng ve cac chung sinh tai cac x truyen giao,  trong thi ky huan luyen,  can lu y cach rieng en iem nay la phai het sc tranh cho chung sinh nuoi dng mot tam trang sai lam: la tam trang cho mnh co quyen, sau khi lam linh muc roi, (co quyen) tiep tuc theo hoc tai cac ai hoc; va giam muc hau nh b bat buoc phai gi ho ra ngoai quoc.

Trai lai, Huan Th viet ro nh sau: ieu quan trong la co vo chu ao het sc viec huan luyen lien tuc cac linh muc ve mat thieng lieng, tr thc va muc vu tren cap bac giao phan, cung nh tren cap bac giao tnh va quoc gia.  D nhien cac khoa cap nhat hoa nay can mot Ban giang huan co kha nang, khong nhng ve kien thc rong, nhng nhat la ve gng sang i song linh muc.

Ve viec lu lai nc ngoai, Huan Th viet nh sau: Nhng ly do cua viec gi ra ngoai nc la e cac linh muc c chuyen ve nhng mon rieng, e sau o tr ve phuc vu Giao phan cach ac lc hn. Ve iem nay, Sac lenh Optatam totius cua Cong ong chung Vatican II a noi ro: Cac Giam muc co nhiem vu gi cac chung sinh co t cach, nhan c va tr thong minh ti hoc tai nhng Hoc vien chuyen biet, tai cac Phan Khoa hay ai hoc, e chuan b  cho co nhng linh muc c hoc hanh cao hn va uyen tham hn ve cac khoa hoc ao cung nh cac khoa hoc i xem ra thch hp, kha d co the ap ng nhng nhu cau tong o khac nhau, nhng khong bao gi c xao nhang viec huan luyen tu c va muc vu, nhat la khi ho cha chu chc Linh muc (18).

Can c vao giao huan cua Cong ong, Bo rao giang Tin Mng cho cac Dan toc khuyen cac Giam  muc, cung vi cac v cong tac cua mnh, hay la chon nhng linh muc thc s co c tnh tot va kha nang,  theo nhng oi oi va nhu cau cua Giao phan, e gi i hoc them.

Huan Th cung can dan cac Giam muc nen an nh thi gian du hoc va mon hoc.

Ve nhng linh muc c gui ra ngoai e lo muc vu cho cac ngi cong giao di c, t nan, HGM gi ngi i,  nen  thong bao cho HGM  cua ni co cac ngi di c , t nan, en c ngu. Huan Th  cua Bo Truyen Giao khuyen nen la chon nhng v co tinh than truyen giao va giau kinh nghiem muc vu. ieu can la phai co nhng thoa thuan ro rang gia cac Giam muc hay HGM, cua ni xuat phat  vi  ni tiep on cac ngi di c, t nan.

Bo Rao giang Tin Mng cho cac Dan toc cung noi en mot ly do ac biet khac ve viec lu tru nc ngoai:  la nhng trng hp cua cac linh muc b cng ep ra i khoi Que hng, v tnh hnh chnh tr, v nhng cuoc bach hai, v chien tranh, hoac v nhng ly o rat tram trong khac.... Nhng trng hp nay khong nhng tuy thuoc Giao quyen a phng, nhng cung con tuy thuoc vao luat le cua cac Quoc gia on nhan nhng ngi t nan na. Huan Th e ngh cac Giam Muc cua ni on nhan nhng linh muc t cac x truyen giao en lam viec, hay tham khao y kien cua Bo Truyen Giao, trc khi trao trach nhiem muc vu cho cac linh muc nay.

Mot iem c thong t noi en la viec trao oi linh muc theo tinh than cong tac Truyen Giao cua Thong iep Fidei donum  cua c Pio XII.  Theo van kien nay, co nhieu linh muc cua cac Giao hoi ky cu tnh nguyen i truyen giao trong thi han nhat nh hay  suot i. Cong viec trao oi nay, theo Thong t cua Bo Rao giang Tin Mng, t nhng nam qua ang c thc hien gia cac Giao hoi thuoc x truyen giao. Nhng viec gi cac linh muc thuoc x truyen giao Ad gentes en giup cac Giao hoi ky cu ang b khan hiem n keu goi,   (viec gi i nay) ma gay thiet hai cho cac Giao hoi ni truyen giao, la ieu khong the chap nhan c. Can phai giai quyet cn khung hoang n keu goi bang giai phap khac. Hien nay tai Y ma thoi, co 1,800 linh muc ngoai quoc, trong so nay co khoang 800 lam muc vu toan phan.  HY Tomko bnh luan nh sau: Vi con so linh muc giao phan nh vay, co the thanh lap c nhieu giao x va giao phan mi tai cac x truyen giao. Roi ngai giai thch them: Huan Th la mot li mi goi suy t cho ca hai Giao hoi: cu va mi.  Mot cong ong khong the tm ra cach lam cho mnh co cac tha tac vien can thiet ni chnh mnh, phai t van lng tam ve nhng can c gay nen tnh trang nh vay va ve nhng phng the cha tr. D nhien cong ong nay co the tm mot s giup tam thi trong luc gap kho khan, nhng ng lam cho cac Giao hoi tre trung mat i nhng linh muc a c chuan b hn, e phuc vu Giao hoi cua ho.


Back to Radio Veritas Asia Home Page