TC Gioan Phaolo II tiep chung

cac giam muc Cong Hoa Congo-Brazzaville

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC tiep chung cac Giam muc Cong hoa Congo-Brazzavile  en Roma Vieng Toa Thanh (Ad Limina).

Sau Nam Thanh, nhieu HGM en Roma vieng tham Toa Thanh e tng trnh ve tnh hnh cac Giao hoi a phng. T au nam ti gi, hau nh tuan nao TC cung tiep cac Giam muc en Roma vieng Toa Thanh. Th bay va qua, mong 9.6.2001, ngai tiep chung HGM Cong hoa Congo-Brazzaville. Trong tuan nay, TC ang tiep cac Giam muc Benin. Moi v gap rieng TC khoang 15 phut, roi ngai mi tat ca dang thanh le vi ngai trong nha nguyen rieng. Chuyen vieng tham c ket thuc bang  buoi tiep kien chung va dien van. Trong nhng ngay vieng tham Roma, cac Giam muc con tiep xuc vi cac c quan trung ng cua Toa Thanh, ve tng van e can c giai quyet.

Cong hoa Congo-Brazzavile, thuoc a Phap, oc lap nam 1960. Sau o b song di che o cong san Mac xit-Lenin trong hn 20 nam. Nam 1990, Congo-Brazzaville khi s tien trnh tien en nen dan chu, nhng van con gap rat nhieu kho khan, xay ra nhng vu tranh chap vu trang. Trong t nam va qua, tnh hnh c  yen on hn.

Congo-Brazzaville (Chau phi) rong 342,000 cay so vuong, ln hn Viet nam mot chut, nhng dan so rat tha tht, gan 3 trieu, theo cac ton giao khac nhau:  47% theo ao th Than linh - Tin lanh khoang 9,5% - Hoi giao: 3%. So ngi cong giao hien nay la 950 ngan (gan 40%), c chia thanh mot Giao Tnh: Giao tnh Brazzaville (thu o) vi 5 giao phan phu thuoc.

Trong dien van dai bang tieng Phap oc cho cac V chu chan Giao hoi Congo-Brazzaville, trc het TC lu y cach rieng  en gii tre, chiem ai a so tai cac quoc gia Chau phi. Ngai noi: Xin cac c Cha hay noi vi gii tre rang vi tam hon va vi li cau nguyen toi luon luon gan gui ho va keu goi ho ng bao gi that vong ve i song cua mnh, du gap nhieu kho khan.

Sau ay la mot so iem quan trong khac a c TC lu y cac V chu chan Giao hoi Congo, trong dp en Roma vieng tham Toa Thanh.

Ve tnh hnh khac thng cua Congo, trong khi gi li chao tham dan toc au kho nay, bat c thuoc ton giao nao, TC thanh thc cau chuc mot tng lai  hoa bnh va hoa giai. Ngai noi: Sau khi a song mot thi gian bi tham, gay nen nhieu nan nhan, mot so ln ngi ong hng cua cac c Cha  b cng ep song trong canh lu ay -  va sau nhng tan pha ve vat chat, nay Que hng cua c Cha a thc hien c nhng co gang rat ang ke e lam cho ngi dan Congo c song trong nhng ieu kien an ninh va sau cung tien en s hoa hp quoc gia.

Trong hoan canh nay, TC ca ngi nhng hoat ong cua cac Giam muc. Mi ay cac ngai a gi mot s iep cho cac tn hu cong giao (hien chiem phan quan trong) va cac ngi thien ch, mi goi  oi thoai va thc hien cong bnh, nh con ng a en hoa bnh.

e tien en hoa bnh quoc gia, TC ch ve con ng khong the bo qua. Ngai noi: Cac c Cha hay mi goi cac tn hu thuoc Giao phan cac c Cha tr ve vi Chua Kito; hay day ho hng nhn ve khuon mat cc thanh cua Ngi: khuon mat nay bieu lo tnh thng cua Chua Cha oi vi moi ngi, khong tr mot ai.

e thanh cong trong Tha tac vu Giam muc, TC khuyen cac cac Giam muc, ngoai viec tien luon tren con ng thanh thien,  hay hiep nhat vi nhau. Ngai nhan manh: ieu can thiet la s hiep nhat ch thc gia cac V chu chan c phat trien moi ngay moi them mai,  cach rieng bang viec quan tam en s quan trong cua Hoi ong Giam muc, v ay la ni trao oi trong tnh huynh e cac y kien va s cong tac, e mu ch chung cho cac Giao phan cua cac c Cha.

Mot iem quan trong khac, hau nh c TC nhac en trong cac bai dien van oc cho cac Giam muc en Roma Ad Limina la van e gia nh. Rieng tai Congo-Brazzavile, TC nhan manh ve iem nay, v tnh hnh trong nhng nam va qua a gay phan tan, va pha huy cac gia tr cua gia nh, lam mat i s ton trong s song va pham gia con ngi. TC noi: Can phai bao am vi s chu y ac biet en muc vu gia nh. Cac tn hu cong giao can y thc luon luon ve trach nhiem nay la bao ton va phat trien cac gia tr nen tang cua gia nh va cua Hon nhan cong giao.

Ve gii tre c TC quan tam ac biet, nh chung toi va nhac tren ay. Ngai chao tham gii tre va khuyen ho ng that vong ve i song. Ngai xin cac v chu chan Giao hoi tai Congo cung lu y cach rieng en ho. Ngai noi nh sau: Nhng kho khan thanh nien ang gap phai, cach rieng trong tnh trang ngheo kho, do nhng hau qua cua bao ong, hien con e lai dau vet sau xa trong tam hon ho, thuc ay cac v chu chan a ra mot chng trnh muc vu gii tre xng hp vi hoan canh cua ho va vi cac van e ho phai oi pho trong luc nay. Toi c mong Giao hoi biet cach giup gii tre  thang moi cam do ve bao ong, e c mong ma ho ang mang trong mnh ve thay oi cuoc i cua ho, tr nen dan than giao duc,  e xay dng mot xa hoi mi, khong co nhng chia re, khong con chong oi nhau, khong con nhng ky th na. e cong tac  cach hieu nghiem hn trong viec tm kiem cong ch cua toan xa hoi va  trong viec giam bt nhng tranh chap van con gay nen nhng chia re gii tre, can phai giao duc ho ve ton trong gia con ngi vi nhau va gia cac cong ong ton giao. Toi c mong cac nha giao duc biet truyen thong cho gii tre nhng thanh tn manh me, e giup ho vt qua cach can am nhng th thach va biet lanh nhan trach nhiem cua ho trong i song Quoc gia va Giao hoi.

Ngo li vi cac linh muc, TC can an Hay trung thanh cach quang ai va vo ieu kien vi Chua Kito. S gan bo vi Chua c bieu lo cach cu the trong viec gi luat oc than, chnh cac v a chap nhan vi s t do hoan toan.

Ve huan luyen cac linh muc tng lai tai cac Chung vien, TC nhac lai: ay la chng trnh th nhat trong cac u tien muc vu cua cac c Cha. e viec huan luyen c chu ao het sc, TC lu y cac Giam muc en viec la chon ban Giao s va cac V Linh hng. Cac v nay khong phai ch lo en giao huan, nhng phai tr nen gng mau cho cac chung sinh. TC noi: Mot phan ln cua thanh cong trong viec ao tao nay tuy thuoc vao pham chat cua Nhom cac Huan luyen vien, c anh gia cao ve s trng va ve gng sang cua i song linh muc ni cac V  trong  Ban.

oi vi cac Tu hoi i song tan hien va cac nha truyen giao, TC noi: Toi bieu lo long biet n cua toi oi vi cac Dong Tu va cac Vien i song tan hien,  v s dan than lien l va can am cua cac v nay trong phuc vu Giao hoi tai Congo. TC khong quen ghi n cac To chc Bac ai quoc gia va quoc te, nhat la trong nhng nam tranh chap, va hien nay van  hy sinh giup cac ngi t nan, cac ngi mac chng benh Aids. Toi xin cam n va khuyen khch tat ca nhng ai, vi nhieu quang ai va vo v li, san sang phuc vu anh ch em mnh.  Nh vay, cac v nay, nhan danh Giao hoi, la nhng chng nhan cua c Ai Chua Kito gia nhng ngi ngheo kho va yeu hen nhat cua xa hoi.

TC ket thuc dien van bang li chao tham va Phep lanh Toa Thanh cho cac tn hu cua cac giao phan tai Congo. Sau thi gian tranh chap, bao ong va thu ghet, e at ti hoa giai thc s, ch co con ng cung nhau phai theo la con ng cua tnh huynh e va tnh lien i. Roi TC phu thac cac giao phan tai Congo cho s che ch cua c Trinh Nu Maria, N vng Chau phi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page