S iep cua TC Gioan Phaolo II

cho ngay truyen giao the gii lan th 75

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vai net ve S iep cua TC Gioan Phaolo II  cho Ngay Truyen  giao the gii, lan th 75.

Ngay Truyen giao the gii nam nay se c c hanh vao ngay 21 thang 10,tc Chua nhat th ba  cua Thang Mi, thang Man coi va cung la thang Truyen giao. S iep c ky Ngay Le Hien xuong , hom mung 3 thang 6 va qua, ngay mang y ngha sau xa: Ngay Giao hoi  ra mat the gii, e rao giang Tin Mng, theo menh lenh cua Chua Giesu, ang sang lap Giao hoi va trao cho Giao hoi s vu: Cac con hay ra i khap the gii. Hay rao giang Tin Mng cho muon dan. Hay lam phep Ra toi cho ho nhan danh Chua Cha, Chua Con va Chua Thanh Than. Ai tin, se c  cu roi, ai khong tin, se b luan phat.

Trong s iep, c cong bo th t  07.6.2001, TC bat au bang nhng li nay: Viec thuc ay tien ve tng lai phai la nen tang cho hoat ong cua toan the Giao hoi trong Ngan nam mi. Nam nay mng ky niem 75 nam  thanh lap Ngay truyen giao the gii , do c Pio XI ( 1922-1939 ), v Giao Hoang a chap nhan li thnh cau cua Hoi Giao Hoang truyen giao e thanh lap Ngay Qc Te Truyen Giao.

T 75 nam nay, hang nam cac v Ke nghiep Phero van gi mot s iep cho toan Giao hoi, e mi goi suy t, cau nguyen, dang hy sinh va  thuc ay mot a tien mi  cho viec rao giang Tin Mng.

Sau ay la nhng iem chnh cua S iep truyen giao  nam 2001.

Trc het TC nhan manh rang: Viec chiem ngng dung nhan Chua gi len ni cac mon e cua Ngi viec nhn ngam ca khuon mat cua anh ch em mnh, nhng con ngi nam n cua thi ai nay, bi v Thien  Chua muon ong hoa vi cac anh ch em be nho hn ca cua Ngi. Viec chiem ngng Chua Giesu, V rao giang Tin Mng au tien va thi danh hn ca,   bien oi chung ta thanh nhng ngi rao giang Tin Mng. Ngi lam cho chung ta y thc ve y muon cua Ngi, la hy sinh s song cua mnh cho nhng ai Chua Cha a trao pho cho Ngi.

Nh vay, chung ta thay:  viec truyen giao phat xuat  t viec cau nguyen, viec say me nhn ngam Chua va ket hp mat thiet vi Ngi . Viec truyen giao phat xuat t c tin. c tin day chung ta: nhn thay Chua Giesu ni cac anh ch em mnh. Me Teresa thanh Calcutta noi vi mot ky gia hoi tai sao Me dan than hy sinh cho nhng ngi ngheo kho nhat trong cac ngi ngheo trong xa hoi, nh sau: Toi lam v toi thay Chua Giesu ni anh ch em nay. Khong co Chua trong mnh, th khong the rao giang va thong truyen Ngi cho anh ch em khac c.

Ly do th hai  thuc ay cac tn hu Kito tr nen ngi truyen giao, la thanh qua cua ai Toan xa. Chua oi moi mot tn hu Kito nhn ve tng lai vi c tin va hy vong. Thc ra Chua lam cho chung ta c vinh d, v Ngi tn nhiem ni chung ta va goi chung ta tham d vao tac vu cua Chua, ch v yeu thng chung ta ma thoi. Li Ngi keu goi khong ch danh cho mot so ngi, nhng cho moi ngi , moi ngi theo n goi va a v rieng cua mnh.

Gng Thanh N Teresa Hai ong Giesu, Tien s Hoi Thanh, cho chung ta thay ro. Mot N tu Dong kn a c ton phong lam Quan Thay cac x truyen giao, ngang hang vi Thanh Phanxico Xavie. Cong ong chung Vatican II day:  tat ca nhng ai a lanh B tch Ra toi, eu co ngha vu va trach nhiem thong truyen c tin a lanh nhan  c cho ngi khac.

Ve ly do th ba thuc ay chung ta hang say truyen giao, TC  viet nh sau trong s iep: Li keu goi truyen giao co mot s khan cap rieng, neu chung ta nhn vao nhng phan nhan loai cha nhan biet hoac khong cong nhan Chua Kito. TC viet them nh sau: ung vay, anh ch em than men, s vu truyen giao  cho ngi ngoai ad gentes ngay nay khan thiet hn luc nao het. Toi  van gi, nh in sau trong tam hon, khuon mat cua nhan loai ma toi a co the nhn ngam trong cac cuoc hanh hng cua toi tren khap the gii: ay chnh la khuon mat cua Chua Kito phan chieu ni khuon mat cua nhng ngi ngheo nan va au kho, khuon mat cua Chua Kito chieu doi lai ni biet bao nhng ai song nh nhng an chien khong co chu chan.

ng trc hoan canh kho khan ln lao nh vay, con ngi nhan thay bat lc, nh cac tong o xa  va nh b cam do tm giai phap de dang: Tha Thay, xin giai tan ho ve cac lang mac, e ho kiem g an cho khoi oi. Trong chnh luc nay, chiem ngng khuon mat cua ang mnh yeu men, moi ngi trong chung ta nghe lai li Chua Giesu noi: Khong can phai giai tan dan chung; chnh cac con hay lieu cho ho an. Nh vay, chung ta cam nghiem  s bat lc, yeu hen cua loai ngi va ch tin tng vao n thanh Chua ma thoi.

Viec truyen giao la cong viec cua Thien Chua, khong phai cua loai ngi. Tn nhiem vao Chua, chung ta se thanh cong trong viec a anh ch em chung ta vao an chien cua Ngi. Khong n Cha, cac con khong lam noi cau chuyen nao ca. Nhng vi n Chua, chung ta co the noi manh bao nh Thanh Tong o Dan ngoai, nha truyen giao gng mau: Vi n Chua giup, toi lam c moi s.

Trong phan cuoi cua s iep, TC noi len tam tnh biet n oi vi tat ca cac nha truyen giao. Ngai viet nh sau: Sao lai khong nh en cac nha truyen giao nam, n: linh muc, tu s nam n va giao dan, a bien viec truyen giao ad gentes thanh le song cho suot cuoc i ad vitam? Bang chnh cuoc i, cac nha Truyen Giao ca ngi khong ngng cac hong an cua Thien Chua. Nhieu lan cac v nay a trung thanh  en cung, cho en hy sinh chnh mang song mnh: biet bao nha truyen giao a la nhng chng nhan cua c tin trong the ky nay.

Chnh trong luc nay ay, biet bao v chu chan, Tu s nam n va anh ch em giao dan ang b bach hai, b giam tu, b au to, b loai tr khoi xa hoi, b ky th... ch v s vu rao giang Tin Mng va trung thanh vi c tin, vi Giao hoi, vi V Ke nghiep Phero. TC viet nh sau: Toi ngh en cac anh ch em nay va toi theo doi bang li cau nguyen. Gng sang cua cac anh ch em nay la mot thuc ay va s nang cho tat ca cac tn hu, bi v co the muc lay s can am do viec thay  quanh mnh  biet bao chng nhan c tin; bang i song va  li noi... cac chng nhan nay a lam va hien ang lam vang doi Tin Mng tren moi Luc a.

Ket thuc s iep truyen giao, TC viet nh sau: Hay khi s t Chua Kito, hi ngi a lanh nhan c long thng xot cua Thien Chua!  Hay Khi s t Chua Kito, hi ngi a tha th va a lanh nhan n tha th! Hay Khi s t Chua Kito, hi ngi biet en s au n va kho cc! Hay Khi s  t Chua Kito, hi ngi a b cam do song kho khan nguoi  lanh: Nam An Sung, Nam Thanh keo dai khong cung.  Hay Khi s t Chua Kito, hi Giao hoi cua Ngan nam mi, hay ca hat va hay tien i!  Lay c Trinh N Maria, Me Giao hoi, Ngoi Sao sang cua cong viec truyen giao, xin Me luon luon ng ben canh chung ta tren con ng nay, con ng truyen giao!.


Back to Radio Veritas Asia Home Page