Th cua TC Gioan Phaolo II

gi cho cac linh muc

nhan th nam tuan thanh 2001

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines
   

Anh em rat than men trong chc linh muc,

Trong ngay Chua Giesu trao ban cho Giao Hoi hong an b tch Thanh The va cung vi b tch nay Chua a  thiet lap chc t te cua chung ta, toi khong the nao khong gi en anh em theo nh  thoi quen hien co--  mot li cua tnh ban va, toi co the noi, mot li cua tnh than , vi c muon chia se vi anh em tam tnh  cam ta va chuc tung.

Hi Sion, hay chuc tung ang cu the; hay chuc tung ang la thu lanh va la chu chan, vi nhng bai ca ngi !  ay that la cao ca mau nhiem ma chung ta c tr nen tha tac vien. Mau nhiem cua tnh thng yeu khong gii han, bi v sau khi a yeu thng cac mon e con tran gian, Ngi yeu thng ho cho en cung ( Gn 13,1); mau nhiem cua s hiep nhat,  mot mau nhiem t  nguon mach s song Ba Ngoi Thien Chua o xuong tren chung ta, e lam cho chung ta c nen mot trong hong an Chua Thanh Than( x. Gn 17); mau nhiem cua viec phuc vu ( diakonia), mot viec phuc vu  a a Ngoi Li lam ngi  cui xuong ra chan cho  tao vat, va ch cho thay viec phuc vu la con ng chnh cua moi tng quan ch thc gia con ngi vi nhau: Nh Thay a lam gng, anh em cung phai lam nh vay.... ( x. Gn 13, 15). 

Mot cach ac biet, chung ta a c bien oi tr nen nhng chng nhan va nhng tha tac vien cua mau nhiem cao ca nay.

Th Nam Tuan Thanh nam nay  la th nam tuan thanh au tien sau Nam ai Toan Xa. Kinh nghiem chung ta a trai qua cung vi cong oan chung ta, trong viec c hanh ac biet Tnh Thng Nhan T, vao 2000 nam sau khi Chua Giesu sinh ra, (kinh nghiem o) gi ay tr thanh sc thc ay cho mot cuoc hanh trnh mi. Duc in altum! Hay ra khi! Chua mi goi chung ta hay ra khi, vi long tin tng vao li ngai. Chung ta hay s dung  kho tang quy bau cua kinh nghiem Nam Thanh , va chung ta tien ti trong dan than lam chng cho Phuc Am vi long hang say ma s chiem ngam dung nhan Chua Kito ang khi day trong chung ta!

Nh toi a nhanmanh trong tong th Khi au ngan namn mi, can phai bat au lai t Chua Kito, e co the m rong tam hon chung ta trong Ngi, vi nhng tieng noi khong the dien ta c cua Chua Thanh Than ( x. Roma 8,26), trong vong tay yeu thng cua Thien Chua Cha : Abba, lay Cha! ( Gal 4,6). Can phai bat au lai t Chua Kito, e kham pha lai nguon mach va y ngha sau xa cua tnh huynh e : Nh Ta a yeu thng chung con, th chung con cung phai yeu thng nhau nh vay ( Gn 13,34).

Hom nay, Toi muon cam n tng ngi trong anh em v tat ca nhng g anh em a lam trong suot Nam Thanh, ngo hau dan Chua c trao pho cho anh em cham soc, co the y thc mot cach manh me hn s hien dien cu roi cua Chua Phuc Sinh. Trong giay phut nay, toi cung ngh en cong viec anh em chu toan hang ngay, thng la cong viec an khuat, nhng la cong viec, du khong c a len cac trang bao, nhng lam cho Nc Chua ng en trong cac lng tam. Toi xin bay to cung anh em long kham phuc cua toi v tha tac vu te nh, kien tr, ay sang kien, va ca oi khi c ti goi bang nhng giot nc mat cua tam hon ma ch mnh Thien Chua mi nhn thay c va hng lay trong chau cua Ngai ( x. TV 56,9). Tac vu nay cang xng ang c knh trong, khi cang b th thach bi nhng chong oi cua mot moi trng b tran tuc hoa trong nhieu lanh vc, va  a hoat ong cua linh muc  vao cam bay cua s met moi va nga long. Anh em biet ro: s dan than hagn ngay nay la that quy gia trc nhan Thien Chua.

Nhng ong thi, toi cung muon noi len tieng noi cua Chua Kito, ang mi goi chung ta hay phat trien cang ngay cang nhieu hn moi tng quan cua chung ta vi Chua. ay ta ng ngoai ca va go ( KH 3,20). Nh nhng ke rao giang Chua Kito, chung ta c mi goi trc het song trong s ket hiep mat thiet vi Ngi: khong the nao trao ban cho ke khac ieu ma chnh chung ta lai khong co! Hien ang co s khao khat Chua Kito,  mac cho biet bao hnh thc ben ngoai ngc lai, con phat sinh trong xa hoi hien ai;  s khao khat nay xuat hien gia nhng ieu  con ri rac vi nhau cua nhng hnh thc tu c mi, va c ghi nhan ca khi, trong nhng van e luan ly quan trong, chng ta cua Giao Hoi tr thanh dau ch gay mau thuan. S khao khat Chua Kito nay --- du co y thc hay khongkhong the nao c thoa man bi nhngli noi  trong rong. Ch nhng chng nhan ch that  mi co the thong truyen mot cach ang tin li co sc cu roi.

4. Trong tong th Khi au ngan nam mi, toi a noi rang phan gia tai ch thc cua Nam Thanh la kinh nghiem cua mot cuoc gap g manh me hn vi Chua Kito. Gia biet bao kha canh cua cuoc gap g nay, hom nay toi muon chon ra, cho nhng dong suy t  ay,  kha canh s hoa giai qua b tch: ay la mot kha canh nam trung tam cua Nam Toan Xa, bi v c lien ket chat che vi hong an n ai xa.

Toi chac chan rang anh em cung a kinh nghiem c ieu nay tai nhng giao hoi a phng. Tai Roma nay, hien tng ong ngi en lanh nhan b tch cua long thng xot, chac chan a la mot  trong nhng hien tng thay ro nhat cua Nam Toan Xa. Ca nhng quan sat vien  i thng cung het sc b anh ong bi  ieu nay. Nhng toa giai toi trong en Th Thanh Phero, cung nh tai nhng en Th khac, eu c vay quanh bi nhng anh ch em hanh hng, oi khi b bat buoc phai ng ca hang dai, trong s ch i ay kien nhan cho en phien mnh c lanh nhan b tch. ieu ac biet co y ngha la cac ban tre trong tuan le ho c hanh Toan Xa, cung a to ra het sc quan tam en vi b tch nay.

5. Anh em biet ro rang, trong nhng thap nien qua, b tch hoa giai nay, v nhieu ly do, a phai trai qua cuoc khung hoang. Chnh e  oi dien vi  cuoc  khung hoang nay ma vao nam 1984 mot Thng Hoi ong GM a c c hanh; va nhng ket qua cua khoa hop nay c ghi vao trong Tong Huan hau THGM co ta e la Hoa Giai va en Toi.

Co le la ieu ngay th ma ngh rang ch gia tang viec thc hanh B Tch cua s tha th trong nam Toan Xa, la u bang chng cho viec phuc hoi b tch nay. Tuy nhien, ay cung la mot dau hieu ang mng. Dau hieu nay thoi thuc chung ta nhn nhan rang nhng oi hoi sau xa cua tam hon  con ngi, ma y nh cu roi cua Thien Chua muon ap lai nhng oi hoi okhong the nao b xoa bo bi nhng khung hoang nhat thi. Can phai on nhan  dau hieu cua nam Toan Xa nay, nh la mot dau ch t tren cao, va xem o nh la mot ly do  cho long can am mi e e ngh lai y ngha va viec thc hanh b tch Hoa Giai.

6, Nhng ay khong phai ch la van e muc vu ma toi muon at ra. Th nam Tuan Thanh, ngay ac biet cua n goi chung ta, mi goi chung ta hay suy ngh trc het ve thc the chnh mnh, va nhat  la ve con ng nen thanh cua chung ta. Chnh t ay ma se c phat sinh sc hang say tong o.

Nh the, khi nhn vao Chua Kito trong ba Tiec Ly, nhn vao viec Ngi tr nen banh c be ra cho chung ta, nhn vao viec Ngi cui mnh xuong  thc hien viec khiem ton ra chan cho cac mon e, th lam sao chung ta khong cam nghiem, nh thanh Phero xa, cung tam tnh ve s bat xng trc s cao ca cua hong an lanh nhan? Chua se khong bao gi ra chan cho con!( Gn 13,8). Thanh Phero a lam, khi choi t c ch cua Chua. Nhng thanh nhan co ly khi cam thay mnh khong xng ang. Trong ngay tuyet hao cua tnh thng nay, ieu quan trong la chung ta cam nghiem c an sung chc t te, nh mot s tran ay long nhan t.

Long nhan t la cho i nhng khong mot cach tuyet oi ma nh o Thien Chua a chon chung ta:Khong phai chung con a chon Thay, nhng chnh Thay a chon chung con Gn 15, 16).

Long nhan t la ha mnh ma nh o Thien Chua mi goi chung ta hay hanh ong nh nhng ai dien cua Ngai, du biet rang chung ta la nhng ke toi loi.

Long nhan t la s tha th ma Thien Chua khong bao gi t choi ban cho chung ta, cung nh  xa Chua a khong t choi ban cho thanh Phero, sau lan choi Chua. Cung ung cho chung ta li qua quyet cua Chua rang tren tri se vui mng v mot ngi  toi loi an nan tr lai, nhieu hn la 99 ngi cong chnh khong can an nan (Lc 15, 7).

7. Vay chung ta hay kham pha lai n goi cua chung ta nh la mau nhiem cua long nhan t. Trong Phuc Am, chung ta gap thay rang chnh vi thai o thieng lieng nay ma thanh Phero lanh nhan tac vu ac biet rieng cua ngai. Kinh nghiem song cua ngai  soi sang cho tat ca nhng ai a lanh nhan trach vu tong o, trong nhng cap bac khac nhau cua B Tch Chc Thanh.

Chung ta ngh en Me Li la lung, nh c mo ta trong phuc am theo thanh Luca ( 5, 1-11). Chua Giesu yeu cau Phero tin tng vao Li Ngai, khi mi Phero hay ra khi e tha li. Tren bnh dien nhan loai, ay la mot oi hoi gay ng ngan: lam sao co the tin c na, sau mot em khong ngu va met nhoc, tieu hao nang lc e tha li ma khong thu lm  ket qua nao ca? Nhng co gang thi hanh lai theo Li Chua ch day a thay oi tat ca.  Ca  li c that nhieu, en o gan  rach i ca li. Li Chua mac khai quyen nang cua Ngai. S kinh ngac phat sinh t o, va cung ong thi cung phat sinh s lo s va hoi hop, giong nh khi chung ta bat ng b mot luong sang cc manh chieu doi vao, phi bay moi gii han cua mnh. Thanh Phero thot len:Lay Chua, xin hay xa con , v con ay la mot ngi toi loi. Nhng Phero cha dt li thu nhan, th long nhan t cua  Thay a  m ra  mot khi  au mi cho Phero: ng s! t nay, con se la ke li ca con ngi( Lc 5,10). Ngi anh ca tr thanh tha tac vien cua long nhan t. T ngi anh ca, tr thanh ke li ca con ngi!

8. Anh em rat than men, o la mau nhiem cao ca: Chua Kito a khong s chon nhng tha tac vien cua Ngai t nhng ke toi loi. Th hoi, ay khong phai la kinh nghiem cua chnh chung ta ay sao? Chnh Phero se  y thc manh me hn na trong cuoc oi thoai nong bong vi Chua Giesu, sau bien co Phuc sinh. Trc khi trao cho Phero  s mang chan dat, Thay Giesu a hoi  thang nh sau: Simon con Ong Gioan,con co thng Thay nhieu hn nhng ngi nay khong? (Gn 21,15) Ngi c hoi la ke trc o vai ngai a choi Chua en ba lan. Ngi ta hieu c giong khiem ton cua cau tra li: Lay Chua, chua biet tat ca, Chua biet con yeu men Chua( Gn 21,17). Chnh  da tren tnh thng nay, mot tnh thng biet qua ro ve s mong gion yeu uoi cua mnh, mot tnh thng c tuyen xng vi long tin tng va lo s, ma Thanh Phero lanh nhan tac  vu:Hay chan dat cac chien Ta Hay chan dat cac  chien con cua Ta ( Gn 21,15.16.17). Sau nay, chnh da tren tnh yeu nay, mot tnh yeu c La Chua Thanh Than cua Ngay Hien Xuong cung co, ma tong o Phero co the chu toan tac vu a lanh nhan.

9.Va th hoi cung khong phai trong kinh nghiem ve long nhan t ma n goi cua Thanh Phaolo Tong o c phat sinh, hay sao? Khong ai hn ngai a cam nghiem s tuyen chon nhng khong cua Chua Kito. Qua kh cua ngai nh la ke hung hang bach hai Giao Hoi, luon luon con o trong tam hon ngai:That vay, toi la ke  chot cung nhat trong cac tong o, va ca khong xng ang c goi la tong o, bi v toi a bach hai giao hoi Chua ( 1 Co 15, 9). Tuy nhien, ky c nay, thay v lam cho s hang say cua ngai b giam xuong, th lai nh  gan them canh cho no. Thanh Phaolo cang c om ap trong long nhan t cua Thien Chua, th  ngai cang cam thay nhu cau phai lam chng cho longnhan t o, va pho bien no. Tieng Noi  cham en ngai tren con ng Damasco, dan a ngai  vao trung tam Phuc Am, va giup ngai kham pha ra tieng noi o nh la tnh thing nhan t cua Thien Chua Cha, ang hoa giai the gian lai vi mnh trong Chua Kito. Tren can ban nay, thanh Phaolo  sau nay se hieu cong viec phuc vu tong o nh la tac vu hoa giai. Tat ca nhng ieu nay en t Thien Chua, ang a hoa giai chung ta lai vi Ngi qua trung gian Chua Kito, va la ang a trao ban cho chung toi tac vu hoa giai. Chnh Thien Chua la ang a hoa giai the gian lai vi Ngai trong Chua Kito, qua viec khong quy trach cho con ngi ve nhng li lam cua ho va trao phep cho chung toi Li Hoa Giai ( 2 Co 5, 18-19).

Anh em linh muc rat than men, chng ta cua hai thanh Phero va Phaolo co tch cha nhng ch dan quy bau cho chung ta. Nhng chng ta nay mi goi chung ta hay song  hong an tac vu vi y thc cam ta tri an khon cung. Chung ta khong co cong g ca, tat ca eu la an sung! Kinh nghiem song cua hai thanh tong o, ong thi, dan a chung ta en viec pho thac cho long nhan t cua Thien Chua, e  vi long thong hoi chan thanh, chung ta dang cho ngai  nhng s mong gion cua chgung ta, va cung vi n sung ngai ma i lai con ng thanh tien cua chung ta. Trong tong th Khi au ngan nam mi, toi a e ngh s dan than song thanh thien nh la iem au tien cua mot chng trnh  khon ngoan ve muc vu.Dan than song thanh thien  la mot s dan than can ban cua tat ca moi tn hu, va oi vi chung ta th lai cang la mot dan than can ban hn na ( x. cac so 30-31).

V the, ieu quan trong la chung ta kham pha lai b tch hoa giai nh la phng the can ban cho s thanh hoa chung ta. en vi anh em linh muc khac, e xin  ban cho chung ta s xa giai, ma biet bao lan chnh chung ta a trao ban cho cac giao dan, viec o lam cho chung ta song s that cao ca va ay sc an ui,  s that c la thanh phan cua mot dan toc duy nhat, mot dan toc bao  gom nhng ke a c n cu roi, trc khi la mot  tha tac vien. ieu ma Thanh Augustino noi ve trach vu giam muc cua ngai,  cung con co gia tr cho cong viec phuc vu cua linh muc.Neu thc the lam ke phuc vu cho anh ch em, lam cho toi lo s, th thc the lam ke song cung vi anh ch em, lai an ui toi. Toi la giam muc, e phuc vu anh ch em. Toi la ngi kito e cung song vi anh ch em. Danh goi Giam muc la danh goi cua nguy hiem; danh goi kito  la danh goi cua n cu roi. ( Bai dien van 340,1). That la ep thay c xng thu nhng toi loi cua chung ta, va c nghe nhng li du dang, Li ban cho chung ta c tran ay tnh thng nhan t va giup chung ta bat au lai. Ch nhng ai a cam nghiem c s du dang cua vong tay om ap cua Thien Chua Cha, ang c phuc am mo ta trong su ngon ve a con i hoangngi cha chay en om co con va hon---( Lc 15,20).. ch nhng ai a cam nghiem c ieu o, th mi co the thong truyen cho ke khac cung mot sc nong am, khi t mot ke  lanh nhan s tha th,  chung ta c tr thanh tha tac vien trao ban s tha th.

11. Chung ta hay cau xin cung Chua Kito, trong ngay th nam tuan thanh nay,  giup chung ta kham pha lai , cho chnh ban than chung ta, cach tron ay, kham pha net ep cua b tch Hoa Giai. Th hoi khong phai Chua Giesu a giup cho Phero kham pha ra ieu nay hay sao? Neu Thay khong ra cho con, th con se khong co phan nao vi Thay ( Gn 13, 8). Chac han, Chua Giesu khong quy chieu trc tiep ve b tch Hoa Giai, nhng cach nao o ngai nhac en b tch nay, va nhac en  tien trnh thanh tay, ma cai chet cu roi cua ngai, co the m ra va nhac en nhiem cuoc b tch c ap dung cho moi ngi qua cac thi ai.

Anh em linh muc than men, chung ta hay nang en vi b tch nay, ngo hau Chua co the thanh luyen lien l  tam hon chung ta, va lam cho chung ta tr nen t bat xng hn vi nhng mau nhiem, ma chung ta c hanh. c goi trnh bay dung mao cua ang la Chu chan nhan lanh, va do o, co cung mot tam hon cua Chua Kito, hn ai het, chung ta phai lay lam cua mnh, li khan cau tha thiet sau day cua tac gia thanh vnh 50: Lay Chua, xin hay tao dng ni con mot qua tin mi, xin hay canh tan tinh than cng ngh trong ngui con ( TC 51,12). B tch Hoa Giai, ma khong mot ngi kito nao co the bo qua, la s nang , nh hng va thuoc cha lanh cua i linh muc.

12. Linh muc nao song tron ven kinh nghiem vui ti cua b tch hoa giai, th se t nhien chia se vi nhng anh ch em tn hu li cua thanh tong o Phaolo nh sau: Chung toi hanh s nh nhng s gia cua Chua Kito, dng nh the Thien Chua khuyen du qua chung toi. Nhan danh Chua Kito, chung toi khan xin anh ch em: Hay e cho mnh c hoa giai vi Thien Chua (2 Co 5, 20).

Neu cuoc khung hoang ve b tch hoa giai, ma toi mi nhac en tren ay, tuy thuoc vao nhieu yeu tot viec giam bt y thc ve toi loi cho en nhan thc t i ve nhiem cuoc b tch ma nh o Thien Chua cu roi chung ta---  th co le chung ta phai nhn nhan rang oi khi co the xay ra ieu bat li cho b tch  Hoa Giai, v do bi long hang say cua chung ta  b yeu i, hoac v thieu thai o san sang trong viec thi hanh tha tac vu te nh va oi hoi nay.

Hn bao gi het, can phai lam  dan Chua kham pha lai  ieu nay. Can phai noi len  vi s cng ran va xac tn rang: chnh b tch en Toi la con ng thong thng, e lanh nhan s tha th va s tha cac toi nang a pham t khi ra toi ve sau. Can phai c hanh b tch nay trong cach thc tot nhat co the , trong nhng hnh thc phung vu a c  soan trc, bi v no  duy tr dung mao tron ven cua no nh la viec c hanh longnhan t cua Thien Chua.

13. e  cho chung ta co lai niem tin tng vao kha the cua mot cuoc phuc hng B Tch Hoa Giai nay, khong nhng co s tro sinh, mac du gia biet bao la ieu mau thuan, ( khong nhng  co s tro sinh) mot nhu cau khan thiet mi ve tu c  tai nhieu moi  trng xa hoi, ma con co ca nhu cau song ong can co gap g gia ngi vi ngi, mot nhu cau gap g cang ngay cang tr nen manh me hn ni nhieu ngui, nh la mot phan ng trc mot xa hoi vo danh va bo mat  ca nhan tnh, mot xa hoi thng lam cho con ngi song co n trong noi tam mnh, ca khi con ngi o  ang song gia nhng tng quan  do a v tao ra. Chac chan rang, viec xng toi trong b tch Hoa Giai khong c lan lon vi viec thc hanh cua s nang nhan ban hoac cua viec cha tr tam ly. Tuy nhien, ngi ta cung khong nen coi nhe s kien la, neu c song thc hanh cach tot ep, th b tch Hoa Giai chac chan co chu toan mot vai tro nhan ban hoa, c lien ket vi gia tr hang au cua viec hoa giai vi Thien Chua va vi Giao Hoi.

ieu quan trong la, tren bnh dien nay, tha tac vien cua s hoa giai chu toan tot trach vu cua mnh. Kha nang cua tha tac vien trong viec on nhan, lang nghe, oi thoai, thai o san sang luon luon, o la nhng yeu to thiet yeu ngo hau tac vu hoa giai co the iuc the hien vi tron ca gia tr cua chung. Viec rao giang nhng oi hoi tan can cua Li Chua mot cach trung t hanh, va khong bao gi  e ngai , can luon c i oi vi s thong cam sau xa va s te ngh, noi theo thai o cua Chua Giesu oi vi nhng ke toi loi. 

14. Tiep them, con can phai mac cho viec c hanh phung vu B  Tch hoa giai mot tam quan trong can thiet. B Tch Hoa giai nam ben trong  chieu kch s hiep thong, ac tnh cua giao hoi. Chnh toi loi se khong c hieu cho en tan cung, neu ngui ta ch hieu no mot cach ca nhan rieng re, ma quen rang toi loi co lien quan khong the tranh c  vi toan the cong oan va lam cho mc o thanh thien cua cong oan b  giam xuong. Hn na, viec cong hien s tha th dien ta mau nhiem cua tnh lien i thieng lieng; va y ngha cua b tch hoa giai da tren s hiep nhat sau xa  gia Chua Giesu thu lanh va nhng chi the cua Ngi.

Lam cho ngi ta kham pha lai kha canh cong ong cua b tch Hoa Giai, ca nh qua nhng c hanh nghi thc thong hoi cong ong vi ket thuc bang viec xng toi va giai toi ca nhan, la ieu that quan trong, bi v  viec c hanh o cho phep tn hu lnh hoi tot hn hai chieu kch cua s hoa giai va lam cho tn hu dan than nhieu hn song con ng thong hoi rieng, vi tron ca s phong phu ay sc tai sinh cua no. 

15. Con mot van e can ban khac na  la viec giang day giao ly ve y thc luan ly va ve toi loi;ay la mot viec giang day giao ly lam cho  ngi ta y thc ro rang hn ve nhng oi hoi cua phuc am  trong ac tnh tan can cua no. Buon thay co mot khuynh hng muon giam nhe ti mc toi thieu, can  tr  khong cho B Tch mang lai tat ca nhng ket qua mong muon. oi vi nhieu tn hu, nhan thc ve toi khong c  can c  tren phuc am, nhng tren nhng c le chung, tren  quy pham cua xa hoi hoc, lam cho ngi ta ngh rang mnh khong co trach nhiem rieng ve nhng ieu ma tat ca eu lam, nhat la  khi nhng ieu o  c luat dan s cho phep.

Cong viec rao giang phuc am cua ngan nam th ba can phai lu y en tnh cach khan thiet phai trnh bay s iep phuc am cach song ong, tron u, va oi hoi. i song kito ma chung ta nham en, khong the nao c rut gon ve viec dan than bnh  thng song liem chnh theo nhng tieu chuan xa hoi hoc, nhng can phai la mot co gang that s tien en s thanh thien. Chung ta can phai oc lai vi niem hang say mi, chng V cua hien che tn ly Anh Sang muon dan, noi  ve n goi pho quat moi tn hu song thanh thien. Song lam ngi kito, co ngha la lanh nhan  mon qua cua an thanh hoa, mot n khong the nao khong c thc  hien ra trong s dan than cua ca nhan song phu hp vi n ban nay trong cuoc song hang ngay. Khong phai la viec ngau nhien, khi toi co gang trong nhng nam qua co vo tren bnh dien rong rai hn, viec nhn nhan s thanh thien, trong moi moi trng trong o s thanh thien c the hien, ngo hau co the cong hien cho tat ca  moi ngui kito nhng kieu mau  song thanh thien khac nhau, va  ngo hau  tat ca c nh lai la mnh a c ch danh goi song theo  cung mot ly tng thanh thien.

16. Anh em rat than men,chung ta hay bc ti, trong niem vui cua tha tac vu cua chung ta, va biet ro rang co hien dien ben canh chung ta ang a mi goi  va khong bo ri chung ta.  Niem xac tn ve s hien dien cua Ngi  nang va an ui chung ta.

Trong ngay th nam tuan thanh, chung ta con cam thay s hien dien nay cach song ong hn na,  va vi niem cam ong, chung ta chiem ngam Gi  ma Chua Giesu, ni phong Tiec Ly, trao ban cho chung ta chnh Ngi trong hnh banh va hnh ru, va thc hien trc,  mot cach b tch,  hy te cua thap gia. Nam 2000 va qua, toi a viet th cho anh em t ni Phong Tiec Ly, nhan dp vieng tham Thanh a. Lam sao co the quen c giay phut cam ong o? Hom nay, Toi song lai ieu o,  vi s u  buon  v  hoan canh au thng nh the cua mien at cua Chua Kito.

Cuoc hen thieng lieng cua chung ta vao ngay Th Nam Tuan Thanh con ni o, ni Phong Tiec Ly, trong khi ma quanh nhng v giam muc, trong nhng nha th chnh toa tren khap the gii, chung ta song mau nhiem cua Mnh va Mau Chua Kito, va chung ta tng nh en nhng nguon goc cua chc t te cua chung ta, vi long biet n.

Trong niem vui cua hong an bao la ma chung ta a cung nhan lanh chung, Toi om hon anh em tat ca va chuc lanh cho anh em.

T Vatican, ngay 25 thang 3,

Chua nhat IV Mua Chay, nam 2001,

Nam th 23 toi lam giao hoang.

Gioan Phaolo II (ky ten).


Back to Radio Veritas Asia Home Page