Bai dien van m au Hoi Ngh Hong Y

cua TC Gioan Phaolo II 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bai dien van chao mng cua HY Bernardin Gantin, va bai dien van m au Hoi Ngh Hong Y cua TC Gioan Phaolo II trong ngay khai mac th hai 21/05/2001 tai Vatican.

Hoi Ngh Hong Y lan th  6, ke t khi c Gioan Phaolo II len ke v thanh Phero ngai toa Thanh Phero, Roma, en nay, a c bat au ni Phong Hop THGM, trong noi thanh Vatican, luc 9 gi sang th hai 21/5/2001.

Trong bai thi s nay,chung ta hay theo doi trc het bai dien van chao mng cua HY Bernardin Gantin, va sau o la bai dien van m au Hoi Ngh cua TC Gioan Phaolo II. Co the noi, hai bai dien van nay, co the giup chung ta hieu them ve muc tieu cua Hoi Ngh Hong Y ang dien ra.

Trc het, HY Bernardin Gantin, a chao mng TC va cac v Hong Y tham d vien nh sau:

 

Tha c Thanh Cha,

Con vui mng gi en TC li chao ay ton knh va tnh than cua cac Hong Y  ang tu hop ni ay e tham d vao  Hoi Ngh Hong Y ac Biet. Noi len nhng tam tnh con thao cua cac v, con cung muon noi len tieng noi cua nhng v, v nhng ly do chnh ang, a khong the ap lai li mi goi  cua c Thanh Cha, nhng a ch than viet th gi en chung con li bao am s hien dien thieng lieng va li cau nguyen cua cac ngai.

Tha c Thanh Cha, gi ay chung con san sang ban en nhng chu e cua Hoi Ngh Hong Y, vi y muon  ong gop nhng  suy t va kinh  nghiem cua chung con, cho nhng trach vu lien quan en Giao Hoi, sau Nam Toan Xa va vao khi au cua ngan nam th ba.

c Thanh Cha a neu ch nhng vien tng rong rai ang m ra trc mat  Cong ong cong giao tren khap the gii, trong thi ai chuyen tiep nay, qua bc Tong Th Khi au ngan nam mi. c Thanh Cha cung muon lien ket Hong Y oan vi Hoi Ngh nay, e i tm nhng con ng thch hp, tren bnh dien cu the va thc hanh, e lam cho An Sung  cua ai Nam Thanh 2000 c hien thc va co sc tac ong.

Chung con cam n TC v a tin tng  vao chung con. Chung con se co gang het sc e ap lai long tin tng nay.

Nhat la chung con  muon noi len cho c Thanh Cha rang chung con vui mng c hien dien ni ay, v sang kien lam cho chung con c cong tac vi tac vu Phero. Chung con cam nghiem niem vui, c hien dien gan ben TC trong cong viec phuc vu ma c Thanh Cha cong hien cho Giao Hoi va cho the gii, vi s thay xa va long tan tuy ay quang ai va chap nhan au kho. Chung con cung cam thay hanh phuc v c gap chung vi nhau lan na, v nhng giay phut song tnh huynh e ma Hoi Ngh tao  dp cho chung con.

Chung con se dan than vi tinh than oan the tnh vao trach vu c trao pho cho, va khan cau xin Chua Thanh Than va s  can thiep cua c Maria, Me cua Giao Hoi. Chung con se lam viec vi tam hon hng en viec lam vinh danh  Thien Chua va li ch cua cac linh hon, trong s trung thanh vi Li Chua mi goi va trung thanh vi li keu goi cua c Thanh Cha.

Tha c Thanh Cha,chung con xin c Thanh Cha ban phep lanh cho chung con va nang chung con bang li cau nguyen va soi sang cho chung con bang li ch dan cua c Thanh Cha.

 

Sau nhng li tren cua HY Bernardin Gantin, TC a ap t nh sau:

 

Tha cac ch huynh hong y ang knh,

Nguyen xin an sung va bnh an cua Thien Chua, Cha chung ta, va cua Chua Giesu Kito, cung anh em! (Roma 1, 7).

Vi nhng li tren cua thanh Phaolo, toi muon chao chuc tng anh em va tat ca vi het long chan thanh.

Toi  cam n HY Bernardin Gantin, nien trng hong y oan, a noi len nhng tam tnh chung. HY a noi vi toi nhng li quy men va tot ep, khong nhng nhan danh cho nhng v hien dien, ma con cho tat ca nhng ai, v khong the hien dien vi chung ta, nhng hiep y vi nhng cong viec chung ta lam trong nhng ngay nay, vi li cau nguyen; ay la nhng viec lam cho thay ro s hiep thong hien co gia ngi ke v thanh Phero va cac v Hong Y, la nhng ngi cong tac au tien va chat che hn. Thanh phan tham d Hoi Ngh quan trong nay, gom nhng v hong y en t khap ni tren the gii, va thuoc ve nhieu nen van hoa khac nhau; thanh phan nay  dien ta tot ac tnh hiep nhat, pho quat va truyen giao cua Giao Hoi, mot giao hoi ang hng en nhng cong viec tong o mi.

Cuoc gap g va c bat au sang nay, la  cuoc gap g het sc quan trong, va c lien ket vi ai Toan Xa, ma tieng vang van con song ong trong tat ca moi ngui chung ta. Vi niem xuc ong, toi ngh lai nhng giai oan khac nhau va nhng c hanh ma chung ta a cung nhau trai qua trong suot Nam Thanh; va toi cau nguyen ngo hau Thanh Than cua Chua, ang a cho phep chung ta song nhng kinh nghiem giao hoi ac biet, (xin Ngai) tiep tuc hng dan chung ta va tr giup chung ta gi ay trong  viec phan nh nhng thach thc trong giai oan chuyen tiep hien nay. Trong tong th Khi au ngan nam mi, ma toi a co y ky nhan trong nghi thc long trong ket thuc con ng Nam Thanh, toi a nhan mang en s can thiet phai  lam noi bac nhng chng trnh hanh ong cu the cho cong cuoc rao giang phuc am cua Giao Hoi, vao luc bnh minh cua ngan nam mi. ay la luc a ra nhng muc tieu truyen giao u tien va nhng phng phap lam viec thch hp hn, va ong thi i tm nhng phng tien can thiet. Can phai dan than thc hien mot viec huan luyen tng xng va biet anh gia cao tat ca nhng tac vien muc vu, bi v canh ong lam viec tong o trc mat chung ta rat la bao la va phc tap.

Cho du s dan than cua chung ta la ieu can thiet, nhng chung ta biet ro rang tat ca eu thuy thuoc vao tac ong cua Chua. V ly do nay, co gang u tien cua moi tn hu cung nh cua cong ong giao hoi, khong the nao khong la co gang tien en s thanh thien, s say me  i tm Thien Chua, s chiem ngam dung nhan Chua, vi tam hon tran ay yeu thng.

Tha ch huynh ang knh va anh em than men, trong nhng ngay hop nay, chung ta se co dp lang nghe nhng suy t va nhng chng ta; chung ta trao oi vi nhau trong tnh huynh e ve nhng van e va nhng thach thc muc vu. Chung ta se  cung nhau i tm nhng phng the thch ng hn, e tr thanh, ca trong thi ai ngay nay,  dau ch hu hnh cua tnh yeu Thien Chua oi vi moi ngui. Nhat la chung ta se song trong s cau nguyen, song de day lang nghe Chua Thanh Than va nhng s gi hng cua ngai, va hng dan toan the Dan Chua ang hiep nhat vi chung ta, nh a xay ra vao khi au kito giao. Thien Chua Cha tren tri khong ngng mi goi chung ta phuc vu cho cong oan Dan Chua.

Nguyen xin Me Maria, Me cua Giao Hoi va la Ngoi sao dan ng cho cong viec rao giang Phuc Am, (xin Me)  ong hanh vi chung ta, nh xa Me a ong hanh vi cac tong o trong Phong Tiec Ly.  Cach ac biet,  toi muon at vao oi tay hien mau cua Me, nhng cong viec cua Hoi Ngh cung nh  nhng hoa trai thieng lieng va muc vu phat sinh t Hoi Ngh nay, e lam ch cho Giao Hoi va cho toan the gii.

 

o la nhng li TC a noi sang th hai 21/05/2001 va qua, trong buoi hop khai mac Hoi Ngh Hong Y, mot cuoc gap g noi len ac tnh hiep nhat, pho quat va truyen giao cua Giao Hoi Chua.


Back to Radio Veritas Asia Home Page