Tng thuat ngay th nhat ve

Hoi Ngh Hong Y lan th sau

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tng thuat ngay th nhat ve Hoi ngh Hong Y lan th sau.

Hoi ngh Hong Y lan th sau do TC trieu tap c khai mac sang th hai 21.5.2001, tai Phong THGM the gii, trong Noi Thanh Vatican, do TC chu toa, vi s tham d cua 155 HongY trong so 183 v,  en t khap the gii. V cao nien hn ca en d Hoi, ngoi tren xe lan,  o la HY Corrado Bafile, ngi Y, sinh nam 1903 (98 tuoi), thang  Hong y nam 1976. V tre hn ca la HY Vinko Puljic, ngi Bosnia-Erzegovina, TGM giao phan Sarajevo, sinh nam 1945 (51 tuoi);  Hong y t nam 1994.

Tien s Navarro Valls, phat ngon vien va Giam oc phong bao ch Toa Thanh, cho biet: Cac v vang mat eu co ly do chnh ang va a co th gi ve Phu Quoc Vu Khanh, ly do sc khoe hoac tuoi tac, trong so nay co hai v Hong Y Viet nam: HY Giuse Phaolo Pham nh Tung, TGM Ha noi va HY Phanxico Xavie Nguyen van Thuan, chu tch Hoi ong Toa Thanh ve Cong ly va Hoa bnh, hien con ieu tr tai Boston (Hoa ky).

Sau kinh xin n Chua Thanh Than, HY Bernardin Gantin, nien trng  Hong Y oan,  oc dien van chao mng va cam n TC ve s tn nhiem danh cho cac v cong tac cua mnh, qua viec trieu tap Hoi ngh Hong Y tai Roma, e cung vi Ngai  tm ra nhng con ng xng hp hn, cu the va hu hieu, e lam cho n cua ai Toan xa c thc hien trong i song Giao hoi. Chung con xin cam n TC va chung con se lam het sc e ap lai c muon cua TC qua viec  trieu tap Hoi ngh nay.

Sau o, TC oc dien van ngan khai mac Hoi ngh. Trc het ngai chao mng cac Hong Y va cam n v Nien trng, a bieu lo s hiep thong van co gia V Ke nghiep Phero va cac Ngh phu Hong Y. Hoi ngh tu hop cac Hong y en t khap ni tren the gii, thuoc cac nen van hoa khac nhau, noi len  s hiep nhat, tnh cach hoan vu va tnh cach truyen giao cua  Giao hoi, ang tien en nhng muc tieu tong o mi.

TC noi tiep: Cuoc gap g quan trong nay lien ket chat che vi  ai Toan xa va ket thuc, nhng  tieng vang cua ai Toan Xa van con lai trong moi ngi chung ta. Toi cau xin Chua Thanh Than, ang a cho chung ta song nhng kinh nghiem ac biet cua Giao hoi, tiep tuc hng dan va giup chung ta trong luc nay, e kham pha ra nhng thach o xuat hien trong con ng cua thi ai nay. Sau o, TC nhac en nhng ch dan ngai a neu len trong Tong th  Khi au ngan nam mi  Novo Millennio ineunte, c ky va cong bo chnh ngay be mac Nam Thanh (ngay 6 thang 1 nam 2001); o la nhng ch dan lien quan en nhng muc tieu  u tien va nhng phng phap tng xng  cua viec truyen giao, va ong thi tm ra nhng phng tien can thiet, e thc hien. TC nhan manh: Can phai dan than trong  viec huan luyen tng xng va e cao gia tr cua tat ca cac nhan vien muc vu, bi v trc mat chung ta co mot canh ong hoat ong tong o that menh mong va phc tap. TC noi tiep: Chung ta biet ro  dan than cua chung ta hoan toan tuy thuoc vao  hoat ong cua Thien Chua. V the no lc au tien cua moi tn hu va moi cong ong Giao hoi khong the khong la no lc tien en s thanh thien, en viec tm Thien Chua cach hang say, en viec chiem ngng yeu men khuon mat cua Ngui.

TC ket thuc: Trong nhng ngay nay, chung ta co dp lang nghe nhng suy t va chng ta; chung ta oi chieu, thao luan trong tnh huynh e cac van e va thach o muc vu; chung ta cung nhau tm nhng con ng xng hp, e lam nh dau hieu, ca ngay nay na, ang tin cua tnh yeu thng Thien Chua oi vi moi mot con ngi. Nhng nhat la chung ta cung cau nguyen, ngoan ngoan lang  nghe  Chua Thanh Than va nhng hng dan cua Ngi.

Tiep sau TC,  la hai bai tng trnh ve Nam Thanh 2000 cua HY Roger Etchegaray va HY Crescenzo Sepe;  Roi bat au cac phat bieu y kien. Khac vi THGM the gii, cac bai phat bieu khong viet ra trc e trao mot ban cho van phong.  Gii bao ch khong c tham d. Tin tc cua Hoi ngh  do phat ngon vien Toa Thanh thong bao vao cuoi ngay. Qua thong cao, chung ta thay rang cac Hong Y e cap en nhieu van e khac nhau ngay t ngay khai mac. Cac van e c nhac en nh :  long trung thanh vi TC - s hiep nhat Giao hoi - vai tro cua cac phng tien truyen thong xa hoi trong viec rao giang Tin Mng - van e toan cau hoa van e gia nh v.v.. Ve van e truyen giao, la e tai c TC lu y cach rieng trong tong th Khi au ngan nam mi, HY Joseph Tomko, cu Tong trng Bo Rao giang Tin Mng cho cac dan toc, a phat bieu manh me nh sau: Chung ta khong ch lu tam en mot Giao hoi can c bao ton, nhng phai quan tam en mot Giao hoi truyen giao. Li nay nh li mi goi tung canh buom len, theo sc thoi cua Chua Thanh Than, va can am tien ra khi, nh TC  a viet trong Tong th be mac ai Toan xa. Va trong gi oc kinh Lay N Vng Thien ang, tra chua nhat  20/5/2001, TC a nhac en Cong ong au tien tai Gierusalem. TC noi: trong moi thi ai, nhat la trong nhng luc quyet liet, Giao hoi muon lang nghe Chua Thanh Than . ay la thai o cua Cong ong Gierusalem. Cong ong th nhat nay a m ca on nhan cac ngi ngoai do thai giao vao trong Giao Hoi Chua. Va Hoi ngh Hong y nay cung can co thai o nh vay.

Qua thong cao cua Phong bao ch, chung ta c biet cac Hong Y sau ay a phat bieu y kien: HY Eugenio de Araujo Sales, (Brazil), noi en long trung thanh va hiep nhat vi TC HY Nasrallah Sfeir (Liban) ve s can thiet oi thoai lien ton. HY Wiliam Keeler (Baltimore - Hoa ky) va HY Roger Michael Mahony (Los Angeles-Hoa ky) ve s quan trong cua Mass-media va theo anh sang cua nhng g TC a viet trong Thong iep Redemptoris Missio (ve truyen giao). c HY TGM Los Angeles nhan manh en viec TC nhac lai s can thiet cua viec rao giang Tin Mng, roi HY cung e ngh soan mot cuon Ch ao (Directoire) cho viec truyen giao.

Trong cac e tai c e cap en, e tai song thanh thien a c quan tam hn ca trong cac phat bieu y kien cua buoi sang th hai 21/05/2001. Ngoai cac Ngh phu ke tren ay, con mot so Ngh phu Hong Y a len tieng nh : HY Luis Aponte (Portorico) HY Theodore McCarrick va HY Francis Law (ca hai ngi Hoa ky) HY Dario Castrillon Hoyos (Colombia) HY Jaime Ortega (Cuba) HY Claudio Hummes (Brazil) HY Francisco Alvares Martinez (Tay ban nha) HY Julius Darmaatmadjia (Indonesia) HY Agostino Cacciavillan va HY Giovanni Battista Re (ca hai ngi Y) HY Jose Saraiva Martins (Bo ao nha).

Trong cuoc hop bao cuoi ngay, Tien s Navarro Valls tuyen bo nh sau: Cac Hong Y nhan manh nhieu en n goi chung nen thanh. ay la  n goi cua het moi tn hu Kito. Rieng HY Francisco Alvarez Martinez, TGM Toledo (Tay ban nha) nhan manh en gia nh va viec giao duc ve tnh yeu va ve duc tnh. Ngai noi: Nh trong the ky XIX, thach o ln nhat cua giao ly xa hoi la moi quan he gia t ban va lao cong, th ngay nay van e gia nh cung la mot thach o nh vay. Chac chan van e nay con c nhac en trong cac phat bieu khac na. Giao hoi phai la Giao hoi truyen giao, va viec truyen giao phai khi s t gia nh.

Chng trnh - Cong viec cua Hoi ngh Hong y se tiep tuc trong hai ngay th ba (22/05/2001) va th t  (23/05/2001) va c ket thuc sang th nam (24/05/2001), bang Thanh Le ong te (Le Chua len tri) do TC chu te, trong en th Thanh Phero, luc 10:30.

Chng trnh th ba (22.5.2001) c chia thanh hai phien hop: Phien hop ban sang do HY Angelo Sodano, Quoc Vu Khanh,  ieu hanh - Ban chieu, do HY Bernardin Gantin, Nien trng Hong Y oan, ieu hanh.

Th t (23.5.2001) Vao ban sang, cac V Hong Y chia thanh nhom nho va hop nhom (nh THGM). Ban chieu cac V hop chung, cung do HY Sodano ieu hanh. Moi trng nhom se thuyet trnh cong viec cua nhom trong 15 phut. Sau o, cac v Hong Y thao luan ve bai thuyet trnh chung ket,  c uy thac cho HY Juan Sandoval Iniguez, TGM giao phan Guadalajara (Mexico).

Cac tieng c dung trong Hoi ngh la: Anh, Phap, c, Tay ban nha, Y. Bay e tai c a ra thao luan trong cac nhom la: (1) Giao hoi va n goi nen thanh - (2) rao giang Tin Mng va oi thoai lien ton - (3) cac thach o cua cua cac Phong trao ton giao mi - (4) hiep thong lien giao hoi - (5) toan cau hoa tnh lien i - (6) luan ly duc tnh va boi canh van hoa (7) Cac phng tien truyen thong xa hoi va viec tai rao giang Tin Mng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page