Nhng li nhan nhu cua TC Gioan Phaolo II

vao tra Chua Nhat V Phuc Sinh, 13/05/2001

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhng Li Nhan Nhu cua TC Gioan Phaolo II vao Tra Chua Nhat V Phuc Sinh, 13.5.2001.

Chua Nhat 13 thang 5/2001, la ngay ac biet oi vi TC, khong phai ch v ay la ngay ky niem c Me hien ra tai Fatima (13.5.1917), nhng con la va nhat la ngay TC ta n c Me Fatima a cu song TC trong vu mu sat 20 nam ve trc, ngay 13/05/1981. Theo hang tin cong giao Thuy S  (Apic 11/5/2001), th ngay nay a c ghi dau cach ac biet, do bi viec TC Gioan Phaolo II tan phong 34 tan linh muc cho giao phan Roma, trong mot thanh le c c hanh ben trong en th thanh Phero. 34 v tan linh muc nay, tuy thuoc ve hang giao s giao phan Roma, nhng lai en t nhieu quoc gia khac nhau: 14 v en t Italia, 2 v t Phap, 4 v t Tay Ban Nha, mot v t Colombia, mot v t Uruguay, mot v t Mehico, mot v t Chile, mot v t Honduras, mot v t El Salvador, hai v t Hoa Ky, mot v t Cuba, mot v t An o, mot v t Zambie, mot v t Ouganda, mot v t Tan Tay Lan va mot v t Uc chau.

Trong bai giang thanh le, TC  a nhan manh en tnh cach truyen giao cua n goi linh muc, va yeu cau cac tan linh muc hay yeu thng Giao Hoi. TC cung nhac nh them rang: linh muc khong phai ch la con ngi co nhng sang kien hanh ong ca nhan, nhng con la tha tac vien cua Phuc Am, nhan danh Giao Hoi; va mac du s mang cua linh muc can trai qua nhieu th thach va kho khan, nhung chnh qua nhng th thach va kho khan nay ma linh muc co the cam nghiem c s cao ca va niem vui cua s  mang.

Sau thanh le, vao gi tra, TC xuat hien ni ca so phong lam viec cua ngai, e nguyen kinh Lay N Vng Thien ang vi dan chung tu hop tai quang trng Thanh Phero. Nhng trc khi nguyen kinh, TC a noi vai li huan c nh sau:

Anh ch em rat than men,

Cung vi anh ch em, hom nay toi muon cam ta Thien Chua va c N ong Trinh, v cuoc hanh hng theo bc chan cua Thanh Phaolo ma toi a c vui mng thc hien trong nhng ngay qua. Atene, Damasco, Malta: trong tam hon toi co khac ghi hnh anh cua nhng ni tren, nhng ni ma s mang truyen giao cua v Tong o  cua Dan Ngoai a lien ket mot cach khong the tach ri ra c vi lch s cua kito giao. Th t ti ay, trong buoi tiep kien chung, toi se dng lai noi nhieu hn ve cuoc hanh trnh khong the quen c nay, mot cuoc hanh trnh ay y ngha tren bnh dien ai ket va lien ton.

Buon thay, cuoc hanh trnh nay a b lam cho nen u buon, bi nhng tin tc au thng khong ngng en vi chung ta t Thanh a. That vay, chung ta ang ng trc vong bao lc vo ly! Gieo rac cai chet moi  ngay khong lam g khac hn la gia tang s that vong ni cac tam hon va lam cham lai ngay hong phuc khi tat ca moi ngi co the nhn thang vao mat nhau, va cung bc i nh la nhng anh ch em vi nhau! Tat ca moi ngui, va cach rieng nhng ke co trach nhiem cac cong oan quoc te, co bon phan tr giup cho cac phe ang xung ot vi nhau, e be gay day chuyen  vo luan cua nhng khieu khch va an ap tra thu. Hn na, nh toi a nhieu lan nhac lai, ngi ta can nh rang ngon ng va van hoa cua hoa bnh can phai thang vt tren s khieu khch cua han thu va loai tr.

Mot ly do e vui mng va chuc tung Thien Chua, en vi chung ta t viec phong chc cho cac tan linh muc, ma toi a c hanh sang nay, trong en Th Thanh Phero. 34 thay pho te cua giao phan Roma, en t nhieu Chung Vien khac nhau, a tr nen linh muc, e phuc vu Giao Hoi, qua viec rao giang Phuc am, c hanh cac B Tch va hung dan muc vu Dan Chua.

Toi muon lap lai cai hon bnh an cho moi tan linh muc, va bao am vi cac tan chc la toi hien dien vi tac vu mi cua ho trong li cau nguyen. Toi cam n tat ca nhng ai a cham soc cho viec huan luyen cac tan chc, va toi chan thanh chao chuc cac than nhan gia nh va nhng ban hu cua cac tan chc.

Gi ay chung ta hay khan cau s tr giup ay tnh mau t  cua c Maria rat thanh cho cac tan linh muc cua giao phan Roma, trong ngay ma chung ta ky niem nhng lan hien ra cua Me tai Fatima. Chnh toi ay cung a cam nghiem c s bao ve cua Me, vao ngay 13 thang 5/1981, cach ay 20 nam. Mot lan na, chung ta hay khan cau Me cho Thanh a, ngo hau cac tam hon va cac d nh cua tat ca c thanh luyen, sao cho cham t nhng tan sat, va sao cho nhng nang lc cua moi ngi phe nay phe khac, eu c s dung e xay dng Hoa Bnh cach hu hieu va ben vng.

o la nhng li khuyen khch cua TC tra Chua nhat 13 thang 5 (2001).


Back to Radio Veritas Asia Home Page