Huan c cua TC

trong buoi tiep kien chung th T

(25/04/2001)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC Gioan Phaolo II nhac en niem khao khat Thien Chua ni tam hon con ngi.

Tin Vatican (Apic 25/4/2001):  Trong buoi tiep kien chung hang tuan vao sang th t 25 thang 4/2001, tai quang trng thanh Phero, vi khoang 20 ngan tn hu hien dien, TC Gioan Phaolo II a khai trien e tai niem khao khat Thien Chua trong tam hon con ngi, da theo Thanh Vnh 62, thanh vnh dien ta tnh yeu huyen nhiem cua con ngi oi vi Thien Chua. TC a tom gon bai huan c cua ngai bang cac th tieng Au Chau, nh Phap, Anh, Tay Ban Nha, c, nh sau:

Thanh Vng 62 ton dng tnh yeu huyen nhiem cua tn hu, noi len c ao sau xa cua mnh muon c gan chat hoan toan vao Thien Chua, qua ngon ng cua s oi va khat. Nh manh at kho can ang trong i cn ma, toan the con ngi cua ke ang hng ve Thien Chua, noi len nhu cau thiet yeu va sau xa, muon c lap ay bi s hien dien cua Thien Chua va nh the c hien hu trong s hiep thong hoan toan vi Ngai. Hnh anh ba an nhac en s hiep thong vi Thien Chua qua mot thc tai can ban khac cua s song: cn oi tinh than c thoa man, khi ngi ta lang nghe Li Chua va gap c Chua. Nh qua lng thc huyen nhiem, la s hiep thong vi Thien Chua, tn hu song gan chat vao Chua, nem hng niem vui c Thien Chua nang trong nhng em toi th thach. Vi anh sang Phuc Sinh, chung ta hng nhn ve Chua Kito, ang a chet va song lai. T  Chua Phuc Sinh,  qua hong an Chua Thanh Than va cac b tch, chung ta lanh nhan s song mi va lng thc  e nuoi dng s song mi nay.

Buoi tiep kien sang th t  ( hom qua) 25/4/2001, la buoi tiep kien chung lan th 991, ke t khi c Gioan Phaolo II ke v thanh Phero tai ngai toa Roma, thang 10 nam 1998 en nay.

Va tra th t  25/04/2001 (cung ngay), TC a tiep rieng cac tre em Ukaine, b nhiem phong xa do tai nan no lo  nguyen t tai TChernobyl, va c cac gia nh ngi Italia nhan nuoi, t nam 1986 en nay. Buoi tiep kien cac em trung vi ngay ky niem 15 nam tai nan Tchernobyl.


Back to Radio Veritas Asia Home Page