Huan c cua TC Gioan Phaolo II

trc gi kinh Truyen Tin

tra Chua Nhat 5/08/2001

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huan c cua TC vao gi Kinh Truyen Tin Tra Chua Nhat mung 5 thang 8 nam 2001.

Tra Chua Nhat mung 5 thang 8, TC a oc kinh truyen tin vi cac tn hu tai Nha Ngh Mat Castel Gandolfo. V ngay th hai ke tiep, tc ngay 6 thang 8, le Chua Bien Hnh, la ngay ky niem c Phaolo VI qua i, nen TC a danh bai huan c cua ngai noi ve ngay le Chua Bien Hnh va ve dung mao cua c Phaolo VI. TC a noi nh sau:

Anh ch em rat than men,

Ngay 6 thang 8/2001, chung ta c hanh le trong knh Chua Bien Hnh. Cac thanh s  Luca, Marco va Matheu, eu tng thuat rang Chua Giesu  a cac tong o Phero, Giacobe va Gioan  len nui, ni c xac nhan la nui Tabor mien Galilea. Trc mat cac ong Chua Giesu bien hnh. Dung mao Ngi choi sang nh mat tri, va ao Ngi tr nen nh anh sang (Mt 17, 1- 2). Ben canh Chua, lai co xuat hien cac nhan vat ang trong la Moisen va Elia. Trong ang may sang choi, Thien Chua Cha lam cho dan chung nghe c tieng Ngai nh sau: ay la Con Ta yeu dau, ep long Ta, hay nghe Li Ng (Mt 17, 5).

Mau nhiem nay, ma Chua Giesu truyen khong c noi ra trc (x. Mt 17,9), a tr nen nh thanh phan cua Tin Mng, ke t bien co Phuc Sinh; Chua Giesu la ang Kito, Con Thien Chua, ma hom nay chung ta chiem ngam chieu sang trong vinh quang cua Ngai.

2. Hai ngan nam sau, Giao Hoi manh me lap lai rang: Chua Kito la  anh sang the gian. Anh sang cua Ngi khac ghi moi ngay mot y ngha mi vao trong cach song chung ta.

Trong li rao giang nay, tron cuoc i cua ay t Chua, c Phaolo VI, c nhao nan; Ngai a qua i ngay 6 thang 8 nam 1978. Vao buoi oc kinh truyen tin hom o (mung 6 thang 8 nam 1978) ma ngai khong con co the oc len c na, Ngai a viet nh sau: Chua Bien Hnh chieu doi mot anh sang tren cuoc song hang ngay chung ta va hng tam tr chung ta en  van menh bat t ma s kien Bien Hnh dau an trong o.

Hai mi ba nam sau, chung ta hay nghe lai nhng li tren cua c Phaolo VI, vi niem xuc ong trong tam hon.

Vi tam tnh biet n va quy men, chung ta nh en v tien nhiem ang knh cua toi, ang a trung thanh lam chng cho Chua Kito, trong nhng nam phc tap va kho khan. Chung ta hay cau nguyen cho Ngai, va khan cau c N  ong Trinh Maria, Me Thien Chua ng tren tri.

Lay Me Maria, Me Thien Chua! Roma ngay hom nay ton knh Me, trong ngay ky niem viec cung hien Vng Cung Thanh ng c Ba Ca, nha th co xa nhat c dang hien cho c N ong Trinh Maria, ben Tay Phng. Ngay le cung hien nay, rat than yeu vi ngi dan Roma, mi goi hay nhn ve ang ma Thien Chua Cha a chon lam Me cua Con Mot Thien Chua, va do o la Me cua Toan The nhan loai. Chung ta hay xin Me giup chung ta c luon song ket hiep vi Con Me la Chua Giesu Kito luon mai: bay gi va trong gi lam t.

Sau nhng li tren, TC  xng kinh truyen tin...

Sau phep lanh, TC  con lai ni bao ln e chao chuc cac nhon tn hu hien dien. Bang tieng Phap, TC cau chuc moi ngi song li khuyen cua Thanh  Phaolo: Anh ch em hay mac lay con ngi mi, e moi ngay, chung ta tr thanh nhng chng nhan can am cua Chua Kito Phuc Sinh. Bang tieng Anh, TC chao ac biet nhng thanh vien phong trao to am (Focolari) en t Uc Chau, va xin Thien Chua chuc lanh tran ay cho tat ca.


Back to Radio Veritas Asia Home Page