TC Gioan Phaolo II

tiep kien ong Yasser Arafat, chu tch Palestine

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC tiep kien ong Yasser Arafat, chu tch Palestine.

Tra th nam mung 02.thang 8/2001, tai Castelgandolfo, TC Gioan Phaolo II tiep kien ong Yasser Arafat, Chu tch Palestine. Cuoc gap g keo dai 25 phut. Theo tin bao ch, th trong cuoc gap g nay, TC a cng quyet nhac lai cho Chu tch Arafat ve s can thiet tuyet oi phai cham dt ngay moi hnh thc bao ong. V lanh tu Palestine cam ket vi TC la ong san sang yeu cau va trao tang mot cuoc nh chien. Sau li tuyen bo cua Chu tch Arafat,  Do thai tra li ngay rang: Chnh ong la ngi a vi pham luat nh chien.

ay la lan th mi, ong Yasser Arafat gap TC Gioan Phaolo II.  Lan trc ay ong gap TC trong luc ngai hanh hng tai Thanh a, vao thang ba nam 2000, cach ay 16 thang. Cuoc gap g tai Betlem luc o xem ra ay hy vong: hoa bnh gia Do thai va Palestine hau nh nam chac trong tay.

Nhng ot ngot, thang 10 nam 2000 nhng hy vong nay a b cat dt va nhng vu bao ong loi keo them bao ong cang ngay cang gia tang vi mc o ang lo ngai khong nhng cho mien Trung ong, nhng con e doa hoa bnh the gii na. T thang 10/2000 ti nay, a co hn 600 ngi chet, a so la ngi dan vo toi Palestine, phu n va tre em, khong ke nhng tan pha nha ca, tai san vat chat, do nhng vu oanh tac va ot pha ve pha ca hai phe. Moi hoat ong kinh te b nh tre; nhieu lanh tho cua Palestine b bao vay va chiem ong. Tnh hnh moi ngay moi tr nen tram trong, kho tranh khoi mot chien tranh trong mien nay. Moi cuoc can thiep, ieu nh hau nh i vao mot the b.

Ngay 21 thang 5 nam 2001 va qua, Ban bao cao cua Ong Mitchell, ai dien chnh phu Hoa ky, do Tong Thong Bush c en Do thai e dan xep va thuyet phuc hai ben tranh chap, tr lai ban hoi ngh. Ban bao cao nay keu goi nh chien tc khac, nh la ieu kien tien quyet e tr lai ban hoi ngh. Ban bao cao yeu cau Palestine ngng ngay moi cuoc khung bo, ke ca viec bat giam nhng ten khung bo na, v nhom nay  chu trng tay chay bat c cuoc ieu nh nao gia Do thai va Palestine. oi vi Do thai, ban bao cao yeu cau chan ung tc khac nhng cuoc oanh tac cac lanh tho Palestine va nhng vu phao kch tra thu vao dan chung khong vu trang.

Ban Bao cao cua ong Mitchell con d tru nhng bien phap nham lap lai s tn nhiem gia Do thai va Palestine, e co the tr lai ban hoi  ngh nh nhng nam trc ay. Nhng bien phap cua Mitchell la:  Do thai  phai ngng lai ngay viec bao vay va chiem lanh tho Palestine. Palestine phai tch thu cac vu kh bat hp phap va phai thong bao cho dch vu an ninh Do thai ve nhng vu khung bo co the xay en.

Nhng Ban bao cao cua Mitchell gap nhieu can tr: Thu tng Israel b dan chung Do thai ch trch. Ho khong muon nh chien. Thu tng tuyen bo: Do thai khong chu y chiem thuoc a mi, nhng phai bao am viec phat trien nhng lanh tho a chiem trc ay. Hn na, trong chng trnh Mitchell, khong co s thoa thuan ve bien phap rut cac lc lng Do thai khoi cac lanh tho chiem ong. Mot kho khan khac, va la kho khan gay go hn ca ve phng dien chnh tr, o la van e Gierusalem phai la thu o cua ca hai ben: Do thai va Palestine. Ve van e bat giam cac ten khung bo, Ong Arafat ch chu y bat gi nhng ngi khong ton trong luat nh chien tren lanh tho. oi vi nhom khung bo song ngoai lanh tho, thc s ong cung khong the kiem soat va bat giam c. Noi tom lai: van e trong cac van e van la Gierusalem. Toa Thanh thay ro van e nay va van chu trng phai co mot qui che quoc te.

Trc buoi gap g vi TC, ong Arafat a yeu cau gi quan oi quan sat quoc te en Do thai va Palestine, nh hien co trong luc nay tai nhieu ni tren the gii: nh tai mien Balcan, e bao am viec nh chien. Ong Arafat van tn nhiem nhieu ni TC. Trong nhng nam nay, ong luon luon gap c ni TC mot ngi chu y lang nghe va mot  ngi luon luon san sang benh vc cac dan toc b au kho, cach rieng cac dan toc Mien Trung ong.

Sau cuoc gap g, Cha Benedettini, pho giam oc Phong bao ch Toa Thanh, cho pho bien thong cao sau ay: Noi dung cua cuoc am thoai la tnh hnh hien nay cua nhng bao ong cha tng thay van tiep tuc gay nen nhieu nan nhan, nhat la ngi dan vo toi va khong c benh vc; ca cac ni thanh cung khong c ton trong. Thong cao viet tiep nh sau: Trong khi bay to s au buon cua ngai oi vi cac nan nhan cua nhng vu ung o lien tiep, TC len an khong nhng cac vu bao ong, nhng  ngai con c mong viec tr lai ban hoi ngh c thc hien sm het sc co the: ay  la phng tien duy nhat, vi s giup cua Cong ong quoc te, co the at ti hoa bnh.

c ai Phat thanh Vatican phong van, Cha Benedettini tra li la bau kh cua cuoc gap g rat than mat, v ay la lan th mi TC gap lanh tu Palestine. Va nh chnh ong Arafat tuyen bo trong nhng ngay nay tai Roma: Ong van mang trong mnh mot s ton trong rat ln lao oi vi TC va ch i ni ngai mot s giup hieu nghiem oi vi tien trnh hoa bnh tai Trung ong.

Thong cao khong tiet lo g them na. Nhng can c vao ban van c pho bien, co cau: vi s giup cua Cong ong quoc te, nen nhieu quan sat vien ngh rang: trong nhng cuoc tiep xuc vi Nha Cam quyen Y, ong Arafat a yeu cau gi quan oi quoc te en mien Trung ong; v the trong cuoc gap g TC, chac chan ong cung xin Toa Thanh ung ho yeu cau nay trong thi gian van het sc co the, e kiem soat viec leo thang cua nhng bao ong. Nhng li tuyen bo trong thong cao vi s giup cua cong ong quoc te,  theo mot so ngi khac, khong the giai thch ve viec yeu cau Toa Thanh ung ho viec gi quan oi quoc te en kiem soat, v Toa Thanh biet rang: van e nay ang co nhng tranh luan gia Do thai va Palestine trong chng trnh do Ong Mitchell e ngh. Do thai khong chap nhan s hien dien cua quan oi ngoai quoc tren lanh tho mnh, v vi pham chu quyen quoc gia; va neu co quan oi quoc te, Do thai ch nhan quan oi Hoa ky ma thoi. V the li vi s giup cua cong ong quoc te, theo truyen thong, phai hieu ve lap trng van co cua Toa Thanh oi  Gierusalem, ngha la Toa Thanh luon luon  chu trng phai co mot qui che quoc te cho Thanh thanh nay.

Chnh Ong Arafat cung khong tiet lo g them. Truc khi len may bay tr ve Palestine, ong oc mot ban tuyen bo van tat lap lai li keu goi cua TC cham dt ngay moi hnh thc bao ong; roi ong qua quyet them nh sau: Can phai gi cac quan sat vien quoc te.  Ve phan toi, toi xin xac nhan lai mot lan na: dan than cng quyet cua chung toi trong viec ung ho tien trnh hoa bnh va trong viec thc hien cac thoa c a ky ket va nhng cam oan a lanh nhan, trong o co viec nh chien tc khac.


Back to Radio Veritas Asia Home Page