Ðức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên

Giám Mục Giáo Phận Cần Thơ

 

Khẩu Hiệu : "Ðến Với Muôn Dân"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

15/02/1950

Sinh

Tại Trà Long, Tân Long, Sóc Trăng

22/07/1987

Thụ phong Linh Mục

Giáo phận Cần Thơ, Việt Nam

26/11/2002

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Phó Giáo Phận Cần Thơ, Việt Nam

18/02/2003

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Phó Giáo Phận Cần Thơ, Việt Nam

17/10/2010

Kế nhiệm

Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Cần Thơ, Việt Nam

 

Thư Mục Vụ Mùa Vọng Giáng Sinh 2014 khai mạc Năm Thánh Tâm của Giáo Phận Cần Thơ

Tường thuật Thánh Lễ Phong Chức tân Giám Mục Stêphanô Tri Bửu Thiên

Ðôi dòng Tiểu Sử Ðức Cha Stêphanô Tri Bữu Thiên

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page