Tường thuật Thánh Lễ Phong Chức

cho Ðức Giám mục Phó Giáo Phận Cần Thơ

Ðức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên

ngày 18 tháng 2 năm 2003

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường thuật Thánh Lễ Phong Chức cho Ðức Giám mục Phó Giáo Phận Cần Thơ, Ðức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên hôm ngày 18 tháng 2/2003.

Tin Việt Nam (Ucan 24/02/2003) - Hôm ngày 18 tháng 2/2003, Ðức Giám Mục Emmanuel Lê Phong Thuận, đã chủ phong Ðức Tân Giám Mục Stêphanô Tri Bửu Thiên, giám mục phó Giáo Phận Cần Thơ, tại Ðại Chủng Viện Thánh Quý.

Giảng trong thánh lễ, trước sự hiện diện của khoảng 8,000 tín hữu, Ðức Cha Chủ Phong, đã  khuyến khích đức tân giám mục "hãy phục vụ, bảo vệ và yêu thương dân Chúa được trao phó cho với tâm tình của một người Cha, một người anh", và cũng kêu gọi  cộng đồng dân Chúa hãy tôn trọng và chấp nhận  tân giám mục như  là "thừa tác viên" của Chúa.

Ðức Tân Giám Mục Phó Cần Thơ, năm nay 53 tuổi, đã chọn khẩu hiệu "Ad Gentes", tựa đề của Sắc Lệnh Truyền Giáo của Công Ðồng Vatican II, để nói lên mối quan tâm của ngài đối với công việc rao giảng Tin Mừng.

Ðức Tân Giám Mục Stêphanô Tri Bửu Thiên, đã được thụ phong linh mục năm 1987, và đã đậu bằng Tiến Sĩ Thần Học Luân Lý, sau thời gian bốn năm, 1994- 1998, theo học tại Giáo Hoàng Ðại Học Urbaniana, ở Roma.

Ðức Tổng Giám Mục Sài Gòn và 17 vị giám mục, khoảng 300 linh mục đến từ khắp nơi trong toàn quốc, đã đồng tế Thánh Lễ.

Ðức Tân Giám Mục Phó Cần Thơ là một trong số 20 giám mục đã được Tòa Thánh bổ nhiệm, sau tổng cộng 12 lần  Phái Ðoàn Tòa Thánh đến Việt Nam trao đổi với Nhà Nước Việt Nam, từ năm 1990 đến nay. Kết quả của lần gặp thứ 12 vừa qua, từ ngày 10 đến 16 tháng 10 năm 2002, Tòa Thánh đã bổ nhiệm được hai vị tân giám mục, là Ðức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục Giáo Phận Hải Phòng, thụ phong hôm mùng 2 tháng giêng năm 2003, và Ðức  Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, giám mục phó Giáo Phận Cần Thơ, thụ phong  ngày 18 tháng 2/2003. Hiện nay, Hàng giám mục Việt nam tổng cộng  lên đến 31 vị.

Hiện diện trong Thánh Lễ Phong Chức Tân Giám Mục Phó Giáo phận Cần Thơ, có những đại diện của Nhà Nước, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Cần Thơ, đại diện các tôn giáo bạn, Phật Giáo, Phậīt Giáo Hòa Hảo và đạo Cao Ðài.

Giáo Phận  Cần Thơ hiện có 176,000 tín hữu, được phân phối trong 94 giáo xứ, với sự chăm sóc mục vụ của 139 linh mục, 4 nam tu sĩ và 377 nữ tu, và 992 giáo lý viên. Giáo Phận hiện có 59 đại chủng sinh.

 


Back to Radio Veritas Asia Home Page