Kinh Thánh Tân Ước

New Testament

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


 

Tiểu Dẫn

Các Sách Tôbya, Yuđita và Esther

 

 

Trong bản Vulg, các sách Tôbya, Yuđia và Esther được đặt sau các sách Sử. Một vài thủ bản của bản dịch Hylạp cũng theo thứ tự này,

(Còn tiếp)

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page