Chương Trình Phát Thanh Tiếng Việt

Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia

 

 

Giờ Phát Thứ Nhất

[Từ 6:30 đến 6:57 sáng, giờ Việt Nam, trên làn sóng 31m (9,670 KHz)]

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chúa Nhật

Suy Niệm Lời Chúa Suy Niệm Lời Chúa Suy Niệm Lời Chúa Suy Niệm Lời Chúa Suy Niệm Lời Chúa Suy Niệm Lời Chúa Lời Chúa Chủ Nhật
Tin Quan Trọng Tuần Qua Tin Tức Tin Tức Tin Tức Tin Tức Tin Tức Tin Tức
Thời Sự Thời Sự Thời Sự Thời Sự Thời Sự Thời Sự Thời Sự

 

 

Giờ Phát Thứ Nhì

[Từ 8:30 đến 9:27 sáng, giờ Việt Nam, trên làn sóng 19m (15,530 KHz)]

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chúa Nhật

Tin Quan Trọng Tuần Qua Tin Tức Tin Tức Tin Tức Tin Tức Tin Tức Tin Tức
Thời Sự Thời Sự Thời Sự Thời Sự Thời Sự Thời Sự Thời Sự
Niềm Tin và Khoa Học Câu chuyện Gia đình Gương Thánh Nhân Thánh Mẫu La Vang Ðạo lý thiên niên kỷ mới Chuyện tử tế Trưa Chúa Nhật với ÐTC
Học hỏi Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật Gặp gỡ ÐTC Văn Kiện Tòa Thánh Diễn đàn Tự Do Ðọc sách Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật
Tìm hiểu Thánh Kinh Chứng nhân đời thường Nói với Giới Trẻ Công Giáo và Nhân Quyền Căn cước Kitô Thánh Mẫu học Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật
Phút Cầu Nguyện Phút Cầu Nguyện Phút Cầu Nguyện Phút Cầu Nguyện Phút Cầu Nguyện Phút Cầu Nguyện Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật

 

 

Giờ Phát Thứ Ba

[Từ 5:30 đến 6:27 chiều, giờ Việt Nam, trên làn sóng 25m (11,850 KHz)]

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chúa Nhật

Suy Niệm Lời Chúa Suy Niệm Lời Chúa Suy Niệm Lời Chúa Suy Niệm Lời Chúa Suy Niệm Lời Chúa Suy Niệm Lời Chúa Tin Tức
Tin Quan trọng Tuần Qua Tin Tức Tin Tức Tin Tức Tin Tức Tin Tức Thời Sự
Thời Sự Thời Sự Thời Sự Gặp Gỡ Ðức Kitô Thời Sự Thời Sự Tìm Hiệu Ðời Tu
Tìm Hiểu Kinh Thánh Lời Chúa Chủ Nhật Gặp Gỡ Ðức Kitô Tin Tức Giải Ðáp Học Hỏi Phụng Vụ Gặp Gỡ Ðức Kitô
Khoa Học và Ðời Sống Giáo Hội Á Châu Nói với Giới Trẻ Văn Kiện Tòa Thánh Tìm Ðến Chúa Kitô Thời Sự Quốc Tế Ðối Thoại
Phút Cầu Nguyện Phút Cầu Nguyện Phút Cầu Nguyện Phút Cầu Nguyện Phút Cầu Nguyện Phút Cầu Nguyện Phút Cầu Nguyện

 

 

Giờ Phát Thứ Tư

[Từ 8:00 đến 8:27 tối, giờ Việt Nam, trên làn sóng 25m (1,1850KHz)]

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chúa Nhật

Tin Quan Trọng Tuần Qua Tin Tức Tin Tức Tin Tức Tin Tức Tin Tức Tin Tức
Tin Mừng cho người muốn nghe Câu Chuyện Gia Ðình Gương Thánh Nhân Nhìn Lại Giáo Hội Chân Lý và Tự Do Chuyện Tử Tế Thời Sự
Phút Cầu Nguyện Phút Cầu Nguyện Phút Cầu Nguyện Phút Cầu Nguyện Phút Cầu Nguyện Phút Cầu Nguyện Phút Cầu Nguyện

 

Last Updated: October 1, 2007 by Radio Veritas Asia

 


Back to Radio Veritas Asia Home Page