Tổng Kết Sinh Hoạt
Giáo Hội Việt Nam trong năm 96

Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tổng kết sinh hoạt Giáo Hội Việt Nam trong Năm 96 vừa qua.

Tin Việt Nam ( RG 14/1/97): "Mặc cho những căng thẳng truờng kỳ với Nhà Nuớc, Giáo Hội công giáo tại Việt Nam trong năm 1996 vừa qua, đã thực hiện được nhiều sinh họat mục vụ, nói lên sức sống mạnh mẽ của Giáo Hội công giáo tại Việt Nam". Ðó là nhận định tổng quát về Giáo Hội công giáo tại Việt Nam trong suốt năm 1996 vừa qua, được công bố trong bản tin được Ðài Phát Thanh Vatican phổ biến hôm thứ ba vừa qua, 14 tháng giêng.

Trong số những sinh họat quan trọng trong năm qua, bản tin đặc biệt nhắc đến những sinh hoạt sau đây:

Việc Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam đã phê chuẩn bản dịch tiếng Việt của Bộ Sách Nguyện Phụng Vu Giờ Kinh, việc kết thúc hôm tháng Năm vừa qua khoá huấn luyện hai năm về Thần Học và Kinh Thánh dành cho 91 tu sĩ thuộc 45 dòng tu khác nhau, việc khánh thành Cơ Sở Mới của Ðại Chủng Viện Sao Biển tại Nha Trang, việc các vị đặc trách huấn luyện chủng sinh trong toàn nước đã họp nhau hồi tháng bảy vừa qua, và chấp nhận những canh tân chuơng trình huấn luyện trong các đại chủng viện.

Trong năm 1996 vừa qua, giáo hội Việt Nam đã phong chức thêm được 27 tân linh mục, tại nhiều giáo phận khác nhau. Vào tháng tám, Các Giám Mục Việt Nam đã họp khoá thuờng niên và công bố một thư chung khuyến khích các tín hữu tham dự tích cực hơn vào những sinh hoạt của Giáo Hội. Cũng trong năm 1996 vừa qua, Giáo Hội công giáo đã có những cuộc lễ mừng kỷ niệm đáng chú ý, như lễ kỷ niệm 60 năm thành lập giáo phận Thái Bình, và 25 năm thành lập giáo phận Hưng Hóa. Dòng Mân Côi Việt Nam mừng 50 năm thành lập. Các Nử Tu Việt Nam của dòng thánh Phaolô thành Chartres mừng lễ 300 năm thành lập dòng.Trên bình diện những tương quan của Giáo Hội công giáo tại Việt Nam với những cộng đồng quốc tế, thì người ta có thể nhắc đến chuyến viếng thăm của phái đoàn các Giám Mục Pháp vào đầu năm 96, việc tham dự của Ðức Cha Nguyễn Sơn Lâm tổng thư ký của HÐGM VN,vào khoá họp đầu tiên tại Roma của Uûy Ban Trung Ương Tổ Chức Năm Thánh 2000. Và cuối cùng là chuyến viếng thăm Toà Thánh, gặp ÐTC và viếng mộ hai thánh Tông Ðồ, theo như luật giáo hội đã định, của 14 vị Giám Mục Việt Nam, hồi tháng 11 và 12 vừa qua. ÐTC đã ước mong được gặp tất cả các giám mục Việt nam trong dịp nầy, nhưng không được. Ngài đã bình luận về sự việc nầy trong bài diển văn cho các giám mục Việt nam , như sau:

Cuộc viếng thăm Toà Thánh của một Hội Ðồng Giám Mục đầy đủ, không những thể hiện, một cách hữu hình, những mối giây liên hệ thiêng liêng,kết hiệp các giáo hội địa phương với giáo hội phổ quát, nhưng còn là dấu chỉ cho biết rằng sự tự do tôn giáo được tôn trọng tại đất nuớc đó.


Back to Radio Veritas Asia Home Page