Chương Trình Phát Thanh Tiếng Việt

Trực Tiếp 24 giờ liên tục suốt ngày

Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia

 

Chương Trình

Giờ Việt Nam

Giờ UTC

 Lẽ Sống 07:00 - 07:30 00:00 - 00:30
 Nói Với Giới Trẻ 07:30 - 08:30 00:30 - 01:30
 Chương Trình Phát Thanh Qua Làn Song Ngắn 08:30 - 09:30 01:30 - 02:30

 Lời Chúa Chúa Nhật

09:30 - 10:00

02:30 - 03:00

 Tin Tức Thời Sự 10:00 - 10:30 03:00 - 03:30
 Chuyện Tử Tế 10:30 - 11:00 03:30 - 04:00
 Phút Cầu Nguyện 11:00 - 12:00 04:00 - 05:00
 Kinh Truyền Tin, Câu Chuyện Gia Ðình 12:00 - 13:00 05:00 - 06:00
 Thánh Ca 13:00 - 14:00 06:00 - 07:00
 Suy Niệm Lời Chúa 14:00 - 15:00 07:00 - 08:00

 Giờ Lòng Chúa Thương Xót, Kinh Mân Côi

15:00 - 16:00

08:00 - 09:00

 Phút Cầu Nguyện 16:00 - 17:00 09:00 - 10:00
 Học Hỏi Kinh Thánh 17:00 - 17:30 10:00 - 10:30
 Chương Trình Phát Thanh Qua Làn Sóng Ngắn 17:30 - 18:30 10:30 - 11:30
 Ðạo Lý Thiên Niên Kỷ Mới 18:30 - 19:30 11:30 - 12:30
 Chuyện Tử Tế 19:30 - 20:00 12:30 - 13:00
 Chương Trình Phát Thanh Qua Làn Sóng Ngắn 20:00 - 20:30 13:00 - 13:30

 Lẽ Sống

20:30 - 21:00

13:30 - 14:00

 Nói Với Giới Trẻ 21:00 - 22:00 14:00 - 15:00
 Phút Cầu Nguyện 22:00 - 23:00 15:00 - 16:00
 Lời Chúa Chúa Nhật 23:00 -23:30 16:00 - 16:30
 Học Hỏi Kinh Thánh 23:30 - 00:00 16:30 - 17:00
 Thánh Ca 00:00 - 01:00 17:00 - 18:00
 Thánh Ca 01:00 - 02:00 18:00 - 19:00

 Giờ Lòng Chúa Thương Xót, Kinh Mân Côi

02:00 - 03:00

19:00 - 20:00

 Suy Niệm Lời Chúa 03:00 - 04:00 20:00 - 21:00
 Ðạo Lý Thiên Niên Kỷ Mới 04:00 - 05:00 21:00 - 22:00
 Kinh Truyền Tin, Câu Chuyện Gia Ðình 05:00 - 06:00 22:00 - 23:00
 Kinh Mân Côi 06:00 - 06:30 23:00 - 23:30
 Chương Trình Phát Thanh Qua Làn Sóng Ngắn 06:30 - 07:00 23:30 - 00:00

 

 


Back to Radio Veritas Asia Home Page