Bài Giảng của ÐTC
Thánh Lễ Bế Mạc Ðại Hội Thánh Thể
Chúa Nhật 28/9/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bước sang ngày Chúa Nhật 28/9, Ngày Bế Mạc của Ðại Hội Thánh Thể Quốc Gia Italia. Ðây là đại hội thánh thể quốc gia cuối cùng của Giáo Hội Công Giáo Italia, trước khi bước vào ngàn năm thứ ba. Hơn nữa, theo như trong Tông Thư Ngàn Năm Thứ Ba, thì ÐTC Gioan Phaolô II đã bày tỏ ước mong sẽ có Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế vào Năm 2000, tại Roma. Vì thế, có thể nói, Ðại Hội Thánh Thể quốc gia Italia tại Bologna, là một chuẩn bị hết sức thích hợp cho Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế trong Năm Thánh 2000. Ðại Hội Thánh Thể Quốc Gia Italia vừa bế mạc, lại trở thành như là điểm khởi đầu để tiến về Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế năm 2000. Trước khi cử hành thánh lễ Bế Mạc tại Trung Tâm Nông Nghiệp và Thực Phẩm của Bologna, vào lúc 10 giờ sáng hôm qua, chúa nhật 28/9, thì ÐTC đã đến Nhà Thờ Chính Tòa của TGM Bologna, lúc 8 giờ sáng, để gặp đặc biệt các nữ tu dòng kín trong Tổng Giáo Phận. Trước đó, ÐHY Eduardo MARTINEZ SOMALO, đã chủ sự thánh lễ cho các nữ tu dòng kín, và hướng dẫn giờ chầu Thánh Thể. ÐTC đến tham dự giờ chầu Thánh Thể nầy, nói vài lời chào chúc và ghi ơn công việc âm thầm cầu nguyện của các nữ tu cho Ðức Giáo Hoàng. ÐTC so sánh cuộc đời tu trì kín trong tu viện của các nữ tu như là một cuộc "sống với Chúa" (Ở lại với Chúa) trong cầu nguyện và thực thi bác ái, để cung cấp sức mạnh cho công việc mục vụ của giáo hội. Sau đó ÐTC nhấn mạnh đến mối liên hệ giữa bí tích Thánh Thể và cộng đoàn đan viện, giữa chiêm niệm và sứ mạng. ÐTC nhắc đến mẫu gương của thánh Nữ Têrêsa Giêsu Hài Ðồng mà ngài sẽ phong tước hiệu làm tiến sĩ Hội Thánh vào ngày 19/10 tới, với những lời như sau:

Trong khao khát hết sức nồng nhiệt của thánh nữ muốn cộng tác với công việc cứu chuộc, thánh nữ đã đặt ra cho mình câu hỏi, như mọi người biết, đâu là sứ mạng riêng biệt của mình trong Giáo Hội. Không một chọn lựa nào thỏa mãn thánh nữ hoàn toàn, cho đến ngày mà thánh nữ được soi sáng trong nội tâm và hiểu rằng Giáo Hội có một con tim và con tim nầy cháy lửa yêu mến. Và thánh nữ nói: "Trong con tim của Giáo Hội, mẹ của tôi, tôi sẽ là tình yêu."

Sau cuộc gặp gỡ với các nữ tu dòng kín tại nhà thờ Chính Tòa, ÐTC lên xe đi đến Trung Tâm Nông Nghiệp và Thực Phẩm, để chủ sự thánh lễ đồng tế Bế Mạc Ðại Hội Thánh Thể Quốc Gia Italia. Toàn thể Giáo Hội Italia được đại diện có mặt trong Thánh Lễ Bế Mạc, trong sự hiệp nhất với ÐTC, vị chủ chăn tối cao của toàn thể Giáo Hội. Bài giảng của ÐTC bị ngắt khoảng nhiều lần vì những tiếng vổ tay hoan hô của cộng đoàn tín hữu. ÐTC đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Ðại Hội Thánh Thể Quốc Gia đối với Giáo Hội Italia đang tiến tới Năm Thánh 2000 như sau:

Ðối với dân tộc Italia, Ðại Hội Thánh Thể nầy là Ðại Hội cuối cùng của thế kỷ 20 nầy: một thế kỷ đã nhìn thấy diễn ra trên thế giới những mưu mô ám hại con người trong sự thật của chính hữu thể của nó. Nhân danh những ý thức hệ độc tài và gạt gẩm, thế kỷ 20 nầy đã hy sinh hàng triệu mạng sống con người. Nhân danh cho sự tự quyết định, gọi là Tự do, người ta tiếp tục loại bỏ những con người chưa được sinh ra và vô tội. Nhân danh cho sự sống đầy đủ tiện nghi, nhưng không biết duy trì những viễn tượng hạnh phúc được hứa hẹn, nhiều người đã nghĩ là có thể sống mà không cần có Thiên Chúa. Ðây là một thế kỷ bị ghi dấu bởi những bóng tối, nhưng cũng là một thế kỷ còn duy trì Ðức Tin được các tông đồ truyền lại, vừa làm cho nó được sáng chói bởi sự thánh thiện.

Kết thúc bài giảng, ÐTC dâng lên Chúa Giêsu lời nguyện như sau: Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đồng hành với dân tộc Italia trên những nẻo đường của công bằng và tình liên đới, của hòa giải và hòa bình. Xin hãy làm cho Ðất Nước Italia nầy biết gìn giữ nguyên vẹn phần gia tài những giá trị nhân bản và Kitô, những giá trị đã làm cho dân tộc Italia được cao cả trong các thế kỷ. Từ biết bao nhà tạm Thánh Thể trên khắp đất nước Italia, xin hãy giải chiếu ánh sáng sự thật và sức nồng ấm của tình thương, trong đó niềm hy vọng của tương lai cho dân tộc Italia cũng như cho mọi dân tộc trên mặt đất nầy.

Sau Thánh Lễ, ÐTC còn nói thêm vài lời trao phó những thành quả của Ðại Hội Thánh Thể Quốc Gia cho Mẹ Maria và khuyến khích mọi tín hữu hãy can đảm và quảng đại thực hiện những dốc quyết của Ðại Hội. Chúng tôi sẽ trình bày điểm nầy rõ hơn trong mục Trưa Chúa Nhật với ÐTC vào chương trình tối Chúa Nhật.


Back to Radio Veritas Home Page