Huấn Ðức của ÐTC
Trưa Chúa Nhật 28/9/97

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh truyền Tin Trưa Chúa Nhật, ngày 28/9/97.

Trưa Chúa Nhật vừa qua, 28/9/97, ÐTC đã đọc kinh truyền tin Trưa với các tín hữu tại Bologna, liền sau thánh lễ Bế Mạc Ðại Hội Thánh Thể Quốc Gia Italia, lần thứ 23. ÐTC đã nói về Bí Tích Thánh Thể, và trao phó cho Mẹ Maria những kết quả của Ðại Hội Thánh Thể, với những lời như sau:

Xin kính chào Thân Thể Thánh, sinh ra bởi Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria. Ave verum Corpus natum de Virgine. Vào lúc kết thúc cuộc cử hành Thánh Thể long trọng nầy, một cuộc cử hành quy tụ một cách thiêng liêng toàn thể Giáo Hội Italia quanh bí tích Thánh Thể, chúng ta hãy hướng tư tưởng mình về Ðức Nữ Ðồng Trinh, Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể,Ðấng đã trở nên của ăn thức uống ban ơn cứu rỗi chúng ta.

Khi suy niệm về Mầu Nhiệm Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta muốn chào kính Mẹ Maria, mà nơi cung lòng Mẹ, Con Thiên Chúa đã nhập thể làm người. Chúng ta nhắc lại thực tại trung tâm của đức tin chúng ta, mỗi lần chúng ta đọc kinh Truyền Tin: "Ngôi Lời đã làm Nguời, và ở giữa chúng ta." Với hết lòng biết ơn, chúng ta khẩn cầu Mẹ Ðấng cứu thế, Mẹ là Ðền Thờ của sự hiện diện Thiên Chúa, là Nhà Tạm của Vinh quang đời đời.

Tại thành phố Bologna, nơi đã diển ra đại hội thánh thể quốc gia đang bước vào điểm kết thúc, Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria đã được tôn kính một cách đặc biệt dưới tước hiệu là "Ðức Bà của Thánh Luca". Lòng cung kính của nguời dân Bologna đối với thánh bổn mạng của họ, là thật sâu xa và đã có từ lâu đời. Lòng sùng kính nầy đã kết thành thực thể dân sự và văn hóa và được thể hiện một cách cụ thể qua Cổng Vào nối liền thành phố với đền Ðức Mẹ của Monte della Guardia. Ðối với nguời dân Bologna và vùng phụ cận, trong quá khứ, Ðức Maria là sự bảo vệ và nâng đỡ trong rất nhiều hoàn cảnh vui buồn của lịch sử vùng đất nầy. Và cả trong ngày hôm nay nữa, Mẹ vẩn còn tiếp tục bảo vệ và trợ giúp cho những con cái của Mẹ trong mọi nhu cầu vật chất và tinh thần. Giờ đây, chúng ta phó dâng cho Mẹ những thành quả của Ðại Hội Thánh Thể quốc gia.

Lạy mẹ Maria, với lòng hiền mẩu, xin Mẹ hãy trợ giúp cho con đường tiến tương lai của cộng đoàn tín hữu tại Bologna và của toàn thể Giáo Hội Italia. Xin hãy giúp mỗi nguời chúng con can đảm và quảng đại tiếp tục công cuộc rao giảng phúc âm mới, để sống trước ngưởng cửa ngàn năm mới, như là những chứng nhân đích thực cho sự phong phú vô cùng của tình yêu Thiên Chúa, một tình yêu được mạc khải và được thông truyền cho thế giới qua bí tích Thánh Thể.

Ðến đây, ÐTC đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho tất cả mọi người.


Back to Radio Veritas Home Page